Rapport advarte mot øremerkede midler til integrerings-organisasjoner

Starten på Født fri ble markert med kake på kontoret til Abid Raja (til høyre) på Stortinget i november 2017. Ved siden av ham står daværende Venstre-leder Trine Skei Grande og ved siden av henne igjen Shabana Rehman, som er daglig leder for Født fri. Foto: Mariam Butt / NTB
Starten på Født fri ble markert med kake på kontoret til Abid Raja (til høyre) på Stortinget i november 2017. Ved siden av ham står daværende Venstre-leder Trine Skei Grande og ved siden av henne igjen Shabana Rehman, som er daglig leder for Født fri. Foto: Mariam Butt / NTB Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

En ekstern rapport fra 2018 pekte på at faglige hensyn ble tillagt relativt liten vekt når det gis tilskudd til organisasjoner innen integreringsfeltet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Evalueringsrapporten var utarbeidet av konsulentselskapene Ideas2evidence og Vista Analyse for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), skriver Vårt Land.

Den tok for seg nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet og så blant annet nærmere på de øremerkede midlene som regjeringen hvert år deler ut til nasjonale ressursmiljøer innen integreringsfeltet. I rapporten heter det at ordningen er øremerket og i praksis svært politisk.

– Kan få svært mye medieoppmerksomhet

«Integreringsfeltet er et felt flere politiske partier bruker aktivt i kommunikasjonen ut mot velgerne. En effektiv måte å nå fram til velgerne på, er å gjøre endringer i en tilskuddsordning: Små og enkle endringer i beløp eller mottakere kan få svært mye medieoppmerksomhet, og ha stor symbolverdi», heter det.

Videre slår rapporten av at «faglige hensyn tillegges relativt liten vekt». Det heter også at det er vanskelig å få klarhet i hva noen av organisasjonene bruker tilskuddene på «siden rapporteringen deres er så mangelfull».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Stiftelsen Født fri, ledet av Shabana Rehman, mistet nylig statsstøtten etter en granskingsrapport utført av Ernst & Young på oppdrag fra IMDi. Rapporten slår fast at stiftelsen ikke har brukt pengene i tråd med formålet, at den ikke har god økonomistyring og at den kan ha brukt midler til private formål.

Født fri mener rapporten inneholder en rekke feil, og har fått frist til 6. oktober med å gi tilsvar.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke evaluert, men omtalt

Stiftelsen er ikke en del av evalueringen til Ideas2evidence og Vista Analyse, men er likevel omtalt i rapporten.

«På et så politisk interessant område som integrering vil politikerne etter alt å dømme ha behov for å markere seg på en eller annen måte. Et dagsaktuelt eksempel på at politikere velger å støtte personer som er kjent gjennom media, er støtten til stiftelsen «Født fri» som ble tildelt 5 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017», heter det.

Rapporten viser ifølge Vårt Land til at Født fri ble etablert «på initiativ fra Abid Raja (V) og Trine Skei Grande (V), akkurat i tide til å motta tilskudd».