Helgelandssykehuset delte usladdede kreftrapporter med PR-byrå

Helgelandssykehuset delte usladdede rapporter om tarmkreftkirurgien i sykehuset med et PR-byrå før innholdet ble gjort kjent for fagmiljøene.

Bakgrunnen er at Kreftregisteret i september i fjor offentliggjorde statistikk som viste at Helgelandssykehuset Sandnessjøen kom dårlig ut på 100 dagers postoperativ dødelighet etter tarmkreftoperasjoner.

I januar i år besluttet ledelsen ved Helgelandssykehuset å stanse alle planlagte inngrep av denne typen inntil man hadde gjennomgått tallene. En ukes tid senere ble operasjonene gjenopptatt.

Med PR-byrå

Ifølge Dagens Medisin delte sykehusledelsen en rekke rapporter med et PR-byrå før fagmiljøene ble gjort kjent med innholdet. Rapportene var usladdet.

Kort tid etterpå ble innhold fra rapportene lekket og blant annet Rana Blad skrev om dem. Saken er meldt til Datatilsynet og politiet.

– Vi burde ha sladdet før vi sendte rapportene fra oss, sier administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF, Hulda Gunnlaugsdottir.

Dette blir nå håndtert som et avvik internt hos sykehuset.

– Ikke navn, fødselsdato eller bosted

I en pressemelding understreker sykehuset at rapportene ikke inneholder direkte personsensitive opplysninger. Sykehuset mener de er utformet slik at de begrenser personidentifiserende opplysninger til et minimum.

– Jeg forsikrer befolkningen på Helgeland om at rapportene ikke inneholder navn, fødselsdato eller bosted, sier direktør Gunnlaugsdottir.

Sykehuset opplyser imidlertid at rapportene inneholder indirekte identifiserbare opplysninger «som vil kunne medføre at utenforstående som kjenner personen, i et tenkt tilfelle, vil kunne identifisere vedkommende. Dette gjelder opplysninger som hver for seg ikke gir slik informasjon, men sammen med for eksempel datoer, årstall og alder samt operasjonssted vil kunne medføre at pasienten identifiseres».

Det var Helgelands Blad som omtalte saken først.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden