KrF vil samle valg og la 16-åringer stemme lokalt

KrFs programkomité ønsker å gi 16-åringer stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Foto: Terje Pedersen / NTB
KrFs programkomité ønsker å gi 16-åringer stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB scanpix

KrFs programkomité går inn for å holde lokale, regionale og nasjonale valg samlet hvert fjerde år. Komiteen vil også gi 16-åringer stemmerett i lokalvalg.

I forslaget til nytt partiprogram foreslår en enstemmig komité kort og godt at:

* Stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg samles og avholdes hvert fjerde år.

* Det innføres samtidig stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg.

Hvis KrFs landsmøte til våren går inn for å senke stemmerettsalderen ved lokalvalg, endrer partiet holdning i dette spørsmålet.

Styrket demokrati

I dag holdes stortingsvalg atskilt fra kommune- og fylkestingsvalg. Neste stortingsvalg holdes høsten 2021, mens forrige lokalvalg ble holdt i fjor høst. Både nasjonale og lokale valg holdes hvert fjerde år.

KrF-nestleder og statssekretær Ingelin Noresjø i programkomiteen trekker fram mer forutsigbar politisk styring, lavere kostnader og bedre valgdeltakelse når hun argumenterer for å samle valgene.

– Vi tenker det gir bedre demokratiske prosesser. Kommune- og fylkestingsvalg har blitt en temperaturmåler for nasjonale prosesser og i mindre grad en målbærer av lokale saker og interesser, sier hun til NTB.

Med valg tett på hverandre annethvert år kan partiene i regjering og på Stortinget dessuten bli «fristet til å la valgstrategiske hensyn telle mer enn ansvarlig og langsiktig styring», skriver KrF i forslaget.

«Det kan fort gå utover muligheten til å gjennomføre viktige endringer og også svekke tilliten til politikere», heter det.

Fra 18 til 16 år

Stemmerett for 16-åringer er en gjenganger i norsk politisk debatt.

For KrF følger ønsket om å senke stemmerettsalderen med to år sammen med ønsket om å samle valgene. En person som fyller 17 år rett etter et valg, får med valg hvert fjerde år ikke anledning til å stemme før vedkommende er 21 år.

«KrF frykter en kan få mindre interesse fra unge mennesker til å delta i samfunnsdebatter og delta aktivt i demokratiet dersom de i praksis ikke får stemt før lenge etter de fyller 18 år», heter det i forslaget.

KrFs programarbeid ledes av sentralstyremedlem og statssekretær Erik Lunde. Førsteutkastet skal legges fram i november. Endelig program for stortingsperioden 2021–2025 skal vedtas av landsmøtet i april neste år.

De små mot de store

Et flertall i valglovutvalget foreslo i vår at 16-åringer bør få lov å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Rødt, MDG, Venstre og SV ønsker alle 16 års stemmerettsalder ved lokalvalg, mens Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil holde på 18 år som i dag.

Økt deltakelse, læring, motvekt til eldrebølgen og at ungdom best kjenner sin egen situasjon, trekkes av eksperter fram som argumenter for lavere stemmerettsalder.

Motargumenter er at unge i mindre grad enn eldre deltar politisk, at de mangler modenhet, har større avhengighet av andre og forholdet til andre aldersgrenser, særlig myndighetsalderen på 18 år.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden