Fortsatt ingen kontakt mellom partene – busstreiken trappes opp lørdag