Retten stopper bygging av Utøya-minnested

Arkitektkontoret Manthey Kula har tegnet minnesmerket som er planlagt ved Utøykaia i Tyrifjorden. Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler - en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Arkitektkontoret Manthey Kula har tegnet minnesmerket som er planlagt ved Utøykaia i Tyrifjorden. Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler - en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ringerike tingrett gir naboene medhold i at minnestedet for Utøya på Utøyakaia skal stoppes midlertidig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Staten og Arbeidernes Ungdomsfylking pålegges å stanse arbeidet med oppføring av minnestedet etter Utøyatragedien med all infrastruktur og alle fasiliteter som gjelder minnestedet, skriver Ringerike tingrett i sin kjennelse.

Staten og AUF pålegges også å betale saksøkernes omkostninger med over 1 million kroner.

Arbeidene med å bygge det nasjonale minnestedet for 22. juli på Utøyakaia i Hole kommune startet 3. august.

Stopper ikke bygging av vei og kai

16 naboer og andre som bor i nærheten av Utøyakaia gikk til søksmål mot staten og AUF for å få anleggsarbeidet skal stoppes midlertidig – at det gis en såkalt midlertidig forføyning. Rettssaken gikk i Ringerike tingrett i forrige uke.

Minnestedet skal bestå av en trapp og 77 tre meter høye søyler i bronse – én for hver av de 77 personene som ble drept i Regjeringskvartalet og på Utøya. Lengden blir på 26 meter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Naboene har også gått til søksmål for å stoppe hele minnestedet. Dette kommer opp for retten 30. november.

I kjennelsen gir retten ikke medhold i at arbeidet med atkomstveien og kaia skal stoppes.

Rapport: Naboer kan få helseskader

Flere av naboene som var med på søksmålet, bidro i redningsarbeidet under terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

En sakkyndigrapport som ble lagt fram under rettssaken, laget av Ressursklinikken på oppdrag fra naboene, konkluderer med at 17 av 18 undersøkte naboer til Utøyakaia står i fare for å bli påført helseskader som følge av minnestedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

For fem av dem kan gravearbeidet og det nye minnesmerket ifølge rapporten utløse varig psykisk helseskade.

I kjennelsen legger retten til grunn at mange av saksøkerne ble utsatt for meget store belastninger 22. juli.

– Saksøkerne har uttrykkelig bedt om at det blir utredet hvilke konsekvenser en plassering av minnestedet i nabolaget vil ha for deres helse. Når det likevel ikke innhentes en helsekonsekvensutredning vedrørende etablering av minnested ved Utøyakaia, er det rettens oppfatning at dette svekker det faktiske grunnlaget for reguleringsplanen, skriver retten i sin kjennelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Naboene er lettet

– Dette er en kjempeklar seier. Når man leser premissene i kjennelsen, er det tydelig at retten er kritisk til forarbeidet som er gjort av Statsbygg og Hole kommune, sier naboenes advokat Ole Hauge Bendiksen til NTB.

Etter at kjennelsen kom, har han vært i kontakt med flere av naboene som var med på søksmålet.

– De har uttrykt en stor lettelse over at arbeidene nå stanses, sier Bendiksen.

– Denne avgjørelsen har en betydelig egenverdi, og den berører også grunntonen i saken. Det har også en viktig symbolverdi i kampen videre for å få stoppet dette minnestedet, sier han.

AUF anker

AUF sier at de er skuffet over rettens avgjørelse, og at de fremdeles jobber ut fra at det nasjonale minnestedet skal stå ferdig ved tiårsmarkeringen 22. juli neste år.

– Vi kommer til å anke avgjørelsen om midlertidig forføyning til lagmannsretten, sier generalsekretær Sindre Lysø.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Meget uheldig symboleffekt

I forrige uke sa Statsbygg til NTB at en utsettelse av byggingen vil gjøre at de ikke blir ferdige med minnestedet i tide til tiårsmarkeringen neste sommer.

Samtidig ble det klart at deres egne beregninger viser at en utsettelse av byggingen på Utøyakaia i seks måneder vil koste 52 millioner kroner, mens en utsettelse på et år vil koste 72 millioner kroner.

Retten skriver i sin kjennelse at dersom minnestedet først etableres, så vil det være vanskelig for retten å komme til noe annet resultat enn at det skal bli værende.

– En fjerning av et etablert minnested vil være en tvilsom forvaltning av ressurser, men først og fremst er bakgrunnen for minnestedet slik at en rettsavgjørelse som innebærer fjerning, vil gi en meget uheldig symboleffekt. Dette innebærer at forfølgingen av kravet blir vesentlig vanskeliggjort dersom begjæringen ikke tas til følge, skriver tingretten.