Høyesterett behandler anken i det såkalte klimasøksmålet i november

Høyesterett skal fra 4. til 12. november behandle anke fra Natur og Ungdom og Greenpeace Norden mot staten i det såkalte klimasøksmålet.
Høyesterett skal fra 4. til 12. november behandle anke fra Natur og Ungdom og Greenpeace Norden mot staten i det såkalte klimasøksmålet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Høyesterett skal fra 4. til 12. november behandle anke fra Natur og Ungdom og Greenpeace Norden mot staten i det såkalte klimasøksmålet.

Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon er partshjelpere til fordel for de ankende parter.

Justitiarius besluttet 22. september at saken skal behandles som fjernmøte. Bakgrunnen er pandemien og tiltakene som er iverksatt for å redusere smittespredning.

Ved fjernmøtet vil prosessfullmektigene tilbys å prosedere i egnet lokale med utstyr i Høyesteretts Hus og med partsrepresentantene fysisk til stede. Alternativt vil partsrepresentantene kunne følge ankeforhandlingene via fjernmøte, dersom det er ønskelig.

Pressen og et noe begrenset antall øvrig publikum kan følge saken fra Høyesteretts Hus. I tillegg vil retten legge til rette for at pressen kan strømme ankeforhandlingen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden