Sanner om betenkningen i Tangen-saken: Vel anvendte midler

Finansministeren skriver i et svar til Kari Elisabeth Kaski (SV) at kostnadene knyttet til betenkningen i Tangen-saken, er vel anvendte midler.

– Vurderingen gjelder uavhengig av at Finansdepartementet har mottatt en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling, som også vil inngå i grunnlaget for departementets videre arbeid, skriver finansminister Jan Tore Sanner (H).

I august spurte SVs finanspolitiske talsperson statsråden hvor mye departementet betalte advokatfirmaet Arntzen de Besche for oppdraget, og om Sanner synes det var vel anvendte midler.

Etter å ha bestilt en juridiske betenkning om Finansdepartementets instruksjonsadgang overfor Norges Bank fra advokatfirmaet, bestilte departementet en tilsvarende betenkning fra lovavdelingen i Justisdepartementet.

I sitt svar rundt en måned senere, oppgir Sanner at betenkningen fra advokatfirmaet kostet nær 200.000 kroner.

– Både rettskildebruken og vurderingene som gjøres i betenkingen vil være nyttig i Finansdepartementets arbeid med å se på om det er læringspunkter for departementet, herunder om blant annet rammene for Finansdepartementets involvering i Norges Banks ansettelsesprosess er hensiktsmessige og hvordan både lovtekst og forarbeider kan klargjøres, skriver finansministeren.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden