Kommuner misforsto Helsedirektoratet – innførte ulovlig tiltak

I Oslo kommune alene ble det innført besøksstans for 209 utviklingshemmede innbyggere.
I Oslo kommune alene ble det innført besøksstans for 209 utviklingshemmede innbyggere.

 Flere kommuner erkjenner å ha innført ulovlig besøksstans i boliger til utviklingshemmede, skriver VG. Årsaken skal være at de misforsto Helsedirektoratets retningslinjer.

Flere kommuner erkjenner å ha innført ulovlig besøksstans i boliger til utviklingshemmede, melder VG. Årsaken skal være at de misforsto Helsedirektoratets retningslinjer som kom 14. mars.

VG avslørte søndag at 133 kommuner innførte besøksstans for over 2400 personer i omsorgsboliger og bofellesskap i mars. Målet var å unngå at beboere skulle bli utsatt for coronaviruset. I Oslo kommune bekreftes det at 209 utviklingshemmede innbyggere fikk innført besøksstans.

– Vi ser i ettertid at det er svært uheldig at en i utgangspunktet sårbar gruppe, blir forhindret i sin sosiale kontakt i eget hjem, skriver fung. seksjonsleder Heidi Engelund i Oslo kommune til VG.

I et brev skriver Helsedirektoratet at besøksstansen var ulovlig, og de tar ansvar for at retningslinjene ikke var tydelige nok.

– Hadde vi forstått hvordan de kunne bli misforstått, hadde vi selvsagt gjort ting annerledes. Retningslinjene var ikke tydelige nok og kommunene leste dem ikke godt nok, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet til VG.

Meldingen fra Helsedirektoratet kom 14. mars og lød som følgende:

«For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter».

Boliger til psykisk utviklingshemmede betegnes ikke som institusjoner, og tiltakene var dermed ikke gjeldende for dem. Dette skal ha medført misforståesen som gjorde at flere omsorgsboliger som ikke skulle ha hatt besøksstans likevel fikk det.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden