Sør-Norges viktigste skytefelt omgjøres til naturområde onsdag

<p>Det tidligere Hjerkinn skytefelt med fjellet Snøhetta i bakgrunnen. Onsdag innlemmes store deler av området i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark etter å ha blitt restaurert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB</p><p></p><p></p>
Det tidligere Hjerkinn skytefelt med fjellet Snøhetta i bakgrunnen. Onsdag innlemmes store deler av området i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark etter å ha blitt restaurert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Onsdag markeres avslutningen av norgeshistoriens største naturrestaurering og innlemmingen av gamle Hjerkinn skytefelt i nasjonalparken i Dovrefjell.

Hjerkinn var i over 80 år Forsvarets viktigste skytefelt i Sør-Norge, men er nå et verneområde som blir innlemmet i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar på markeringen. De skal avduke en ny steinhelle på vandringsveien opp mot utkikkspunktet til arkitektselskapet Snøhetta på Dovrefjell.

Bomber og granater fjernet

Forsvarsbygg har hatt oppdraget med å gjennomføre tilbakeføringen i samarbeid med Forsvaret og forsvarssektoren, miljøeksperter, entreprenører og myndigheter.

Veier, bygg og anlegg er fjernet, og hele området er ryddet for eksplosiver. Nesten 5.000 store udetonerte bomber og granater er fjernet sammen med 550 tonn metallskrot.

Rundt 15.000 vernepliktige soldater har gått manngard i fjellet og ryddet i all slags vær og føre siden oppstarten av prosjektet i 2006.

Naturvernforbundet: – Unikt

Totalt er 165 kvadratkilometer restaurert. 130 av dem innlemmes i nasjonalparken, mens resten blir landskapsvernområde.

– Her er det gjort et helt unikt arbeid for å gjenskape store naturområder. Dette viser at vi kan reparere ødelagt natur, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Der det var kilometervis med vei, bombekratre og ødelagt natur er fjellnaturen nå tilbake.

– Nå får villreinen tilbake viktige trekkveier samtidig som den får økte beitearealer. Fjellrev og en rekke fugler får større tumleplass, naturtyper er gjenskapt og sjeldne arter får flere levesteder. Dette er helt utrolig og svært viktig, sier Håpnes.