Over 2.000 ansatte i reiselivsbransjen har meldt seg på utdanningstilbud

Reiselivsbransjen har blitt spådd en dyster koronahøst. Nå tar over 2.000 permitterte, ledige og ansatte i bransjen utdanning.

– Mange av kursene ble fulltegnet samme dag som de ble åpne for påmelding. Det sier noe om behovet, men det er også en viktig pekepinn på at vi møter et behov på riktig måte. Det er ingen grunn til å tro at interessen blir mindre i løpet av høsten, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge, som står bak utdanningsprogrammene, i en pressemelding.

Kursene er utviklet i samarbeid med partene i arbeidslivet og skal kunne tas i kombinasjon med jobb. Dessuten kan permitterte og arbeidsledige ta utdanningen mens de mottar dagpenger.

Siden kursene startet i juni har over 2.000 personer meldt seg på.

– Dette viser at det er et stort behov for bransjeprogrammet. Mange i bransjen ønsker å utvikle seg, og evner å ta grep og gjøre noe konstruktivt ut av en vanskelig situasjon, sier Ingrid Gauden, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Personvernpolicy