Røde Kors sier nei til fengsel for ungdomskriminelle

Det å sette unge kriminelle i fengsel er ansvarsfraskrivelse, mener Røde Kors. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Det å sette unge kriminelle i fengsel er ansvarsfraskrivelse, mener Røde Kors. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Røde Kors er kritiske til justisdepartementets forslag om strengere straffer for ungdomskriminelle. De ønsker ikke å sette kriminelle ungdommer bak lås og slå.

Lovforslaget, som i disse dager sendes på høring, vil blant annet gjøre det mulig å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel i inntil seks måneder. Det ikke mulig med dagens lovverk, skriver VG.

– Utviklingen må stoppes, sa justisminister Monica Mæland (H) til VG onsdag etter at Politidirektoratet (POD) la fram nye tall som viste at ungdomsvolden har økt kraftig de siste årene. Hun åpnet samtidig for strengere straffer.

Tallene fra POD viser at voldsanmeldelser mot unge under 18 år har økt med nesten 40 prosent mellom 2016 og 2020, hvis man sammenligner tall for første halvdel av året.

Teamleder Hanne Amb Hovda for Røde Kors’ tilbud Nettverk etter soning mener Mælands retorikk er «blottet for helhetsforståelse».

– Det å bare si at man skal gi hardere straff til ungdom som gjerne har blitt sviktet av et system som skulle hjelpe dem, er en ansvarsfraskrivelse. Kriminaliteten skyldes ofte en sammensatt levekårsproblematikk, sier Hovda.

Hun er positiv til enkelte av forslagene, som lovfesting av tverrfaglige koordineringsgrupper og raskere reaksjon på den straffbare handlingen, men er særlig kritisk til forslaget om fengsel.

– Ungdom skal ikke låses inne, sier Hovda til VG.

Hovda mener man med det nye lovforslaget beveger seg bort fra FNs barnekonvensjon.

Personvernpolicy