Færre mobbesaker under coronapandemien

590 mobbesaker ble meldt inn til fylkesmennene i vår, 141 færre enn høsten 2019. Nedgangen kan skyldes coronautbruddet.

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

I et flertall av sakene er det blitt konkludert med at skolen har brutt aktivitetsplikten og ikke gjort nok for å stoppe mobbingen.

– Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å hjelpe de elevene som ikke opplever å ha en trygg og god skolehverdag, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).