Tingretten avviste HV-soldaters massesøksmål

Sør-Trøndelag tingrett har avvist gruppesøksmålet fra en gruppe HV-soldater som krevde feriepenger. I stedet mener domstolen at hver enkelt må fremme sin sak.

Massesøksmålet kom etter at en HV-soldat fikk rettens medhold i at han skulle ha utbetalt feriepenger for tiden han sto i Heimevernets innsatsstyrker.

Men i en fersk kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett går det fram at vilkårene for gruppesøksmål ikke er oppfylt, skriver Forsvarets Forum. Hvis denne avgjørelsen blir stående, vil det innebære at hver enkelt soldat som har tjenestegjort i innsatsstyrkene, må fremme et individuelt krav for årene før 2016.

Etter at Høyesterett i vår avviste Forsvarsdepartementets anke, betalte staten feriepenger til de over 3.300 soldatene som var berørt av dommen. Men soldatene fikk bare utbetalt feriepenger for de tre siste årene med begrunnelse i reglene om foreldelse. Denne tolkningen er imidlertid soldatenes representanter uenige i.

– Vi har ennå ikke tatt stilling til om vi skal anke, sier advokat Berit Svensli Solseth, som har representert soldatene i saken.

Forsvarsdepartementet anslo nylig at en utbetaling av feriepenger til alle som kunne ha krav på det, ville beløpe seg til 110 millioner kroner.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden