Anbefaler munnbind på fulle busser og tog i Oslo og i Indre Østfold-regionen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, med munnbind tatt etter pressekonferansen om coronasituasjonen.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie, med munnbind tatt etter pressekonferansen om coronasituasjonen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Regjeringen anbefaler at folk i Oslo og Indre Østfold-regionen bruker munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meters avstand.

Anbefalingen, som ble lagt fram på regjeringens pressekonferanse fredag, gjelder i to uker fra mandag 17. august.

Helseminister Bent Høie understreker at munnbind ikke erstatter regelen om en meters avstand.

– Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meter avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent. Meteren er altså viktigere enn munnbindet, sier han.

Anbefaler ikke munnbind for barn

Bruk av munnbind er en solidaritetshandling, ifølge Høie.

Fakta om nye anbefalinger om munnbind i Oslo og Indre Østfold

Helsedirektoratet anbefaler at det fra og med mandag 17. august benyttes munnbind i rushtiden på kollektivreiser i, til og fra Oslo kommune samt i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion. Anbefalingen vil gjelde i 14 dager.

* Anbefalingen gjelder situasjoner der den reisende ikke kan opprettholde minst én meters avstand til andre passasjerer.

* Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind.

* Munnbind bør være kirurgiske munnbind eller tøymunnbind som tilfredsstiller kravene til Standard Norge for munnbind til bruk i det offentlige rom.

* Munnbind anbefales for personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.

* Munnbind anbefales ved reiser fra flyplasser til hjemmet etter reiser som medfører karanteneplikt.

* Munnbind anbefales for pårørende som ikke kan holde minst en meter avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom ved behov for pleie eller omsorg.

* Munnbind anbefales i jobbsammenheng der nær kontakt ansikt til ansikt ikke kan unngås

– Mange tror man bruker munnbind for å beskytte seg selv mot smitte, men man beskytter først og fremst andre mot smitte hvis man har viruset uten å vite det. Det kommer kampanjer som informerer om riktig bruk, sier han.

Barn som går på barnetrinnet (1.–7. klasse), og de som er yngre enn dette, anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.

Åpner for flere grupper på 200

Høie bekreftet på pressekonferansen at regjeringen ikke planlegger at staten skal dele ut gratis munnbind. Det har blitt møtt med kritikk fra deler av opposisjonen.

I tillegg ble det klart at flere grupper på 200 kan delta etter hverandre på arrangementer.

– Disse endringene gjør det lettere å spre gjester utover en lengre periode, slik at reglene blir enklere å praktisere for arrangement som strekker seg over flere timer eller dager, opplyser næringsminister Iselin Nybø (V).

Dermed vil for eksempel 600 personer kunne delta på samme arrangement, såframt de deles inn i tre kohorter som ikke er til stede samtidig.

Tror ikke på nasjonal oppblussing

Folkehelseinstituttet (FHI) la også fram sin rapport om smittesituasjonen fredag. Den viser at R-tallet nå ligger rundt 1, men at det er synkende.

– Smitteutviklingen tyder ikke på en nasjonal oppblussing, bekrefter Vold, som også påpeker at sommerens lokale utbrudd ser ut til å ha kommet under kontroll.

Helsedirektør Bjørn Guldvog bekreftet på pressekonferansen at direktoratet ønsker å samarbeide med FHI for å forenkle coronainformasjonen fra myndighetene.

– Vi må forenkle og tydeliggjøre råd, forskrifter og retningslinjer og anbefalinger slik at de er enklere å etterleve. Vi forstår at det kan være komplisert, sier Guldvog.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden