Tromsø-ordførers bånd til Hurtigruten kan bli gransket

<p>Ordførerens håndtering av coronautbruddet på hurtigruteskipet Roald Amundsen kan få et etterspill</p><p></p>
Ordførerens håndtering av coronautbruddet på hurtigruteskipet Roald Amundsen kan få et etterspill Foto: NTB scanpix

Leder av kontrollutvalget i Tromsø vil be om at ordfører Gunnar Wilhelmsens personlige og økonomiske bånd til Hurtigruten skal granskes.

– Jeg vil ta dette opp på neste møte i kontrollutvalget, slik at vi der kan gjøre en vurdering om vi skal undersøke ordførerens rolle og habilitet. Dette grenser til at det går på tilliten løs. Ordføreren representerer kommunen i alle sammenhenger. Det er viktig at en er bevisst sin rolle, sier utvalgsleder Hans Petter Kvaal til Nordlys.

Wilhelmsen sto i spissen for kommunens håndtering av saken etter coronautbruddet som var knyttet til hurtigruteskipet Roald Amundsen. Han er gift med Anne Marit Bjørnflaten, som er en av direktørene i selskapet. Hun har også eierinteresser i Hurtigruten gjennom opsjoner.

Kontrollutvalget møtes 27. august. Hvis det blir igangsatt gransking, vil kontrollutvalgets jurister, revisorer og medarbeidere undersøke ordførerens forhold til Hurtigruten.

Les også: Alle på hurtigruteskipet Roald Amundsen må testes på nytt