Nav-sjefen etter totalslakt: – Jeg har god tro på organisasjonen

<p></p><p>Nav-direktør Hans Christian Holte under en pressekonferanse der rapporten etter gransking av Nav-skandalen ble lagt fram.</p><p>Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix</p>
Nav-direktør Hans Christian Holte under en pressekonferanse der rapporten etter gransking av Nav-skandalen ble lagt fram. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Hans Christian Holte tok imot totalslakt av organisasjonskulturen i Nav på sin andre dag som direktør. Han varsler et omfattende arbeid for å rette opp feilene.

«Mangel på varslingskultur, ansvarspulverisering og en uakseptabel mangel på proaktivitet». Rapporten som tar for seg Nav-skandalen sparer ikke på kruttet i slakten av organisasjonskulturen i Nav.

– Har du tillit til Nav-organisasjonen under deg?

– Jeg har dag to på jobben i dag. Jeg har også en sterk tro på at dette er en organisasjon som ønsker å gjøre ting riktig på dette området, og på andre områder, og som rett og slett er dypt preget av saken. Vi skal jobbe godt i organisasjonen for å sørge for at denne typen feil ikke skjer, sier Hans Christian Holte til NTB.

Tydeligere ansvar internt og en gjennomgang av kommunikasjonen og den juridiske kompetansen i Nav er noe av det Holte nå har på agendaen.

Får krav om hoderulling

Lederen for AAP-aksjonen har krevd at saken må få konsekvenser for enkeltpersoner og etaten. Holte sier det er for tidlig å si konkret hva han og Nav ønsker å gjøre med organisasjonen og om hoder vil rulle.

– Men jeg er ganske sikker på at vi kommer til å se på tydeliggjøring av ansvar internt i organisasjonen, og hvordan vi har en åpen og god kommunikasjon internt og eksternt. Vi skal se på kvalitetssikring i vårt regelverksarbeid og vi skal se på kompetansen, og da er det naturlig å se særlig på den juridiske kompetansen, sier Holte.

Nav-direktøren, som tidligere var skattedirektør, startet i jobben mandag. Tirsdag kom den knusende rapporten fra det offentlige utvalget som har gransket Nav-skandalen.

– Blir du overrasket over totalslakten som kommer fram?

– Jeg må nok lese rapporten grundigere, men det som er klinkende klart, er at det er gjort feil her. Det er gjort tolkningsfeil, og det er årsaker til dette vi må se på.

– Trenger dere flere eksterne granskninger, eller tar dere over selv nå?

– Jeg er iallfall trygg på at jeg og Nav har noe å jobbe med gjennom det som er fremlagt i dag. Vi skal iherdig gå i gang med oppfølgingen av det som er avdekket her, i første omgang for dem som er berørt, men også for oss som organisasjon. Det gjelder også samarbeidet med andre instanser som er omtalt i rapporten.

Vil rydde opp

Holte understreker at det aller viktigste for ham er at Nav får ryddet opp i sakene som er avdekket. Så langt er mer enn 4.000 personer på forskjellige måter rammet av skandalen. 1.100 personer har feilaktig fått krav om tilbakebetaling. 75 personer kan være domfelt på grunnlag av feiltolkning av EØS-retten.

– Men så er det også viktig å se på hva vi kan lære av saken. Jeg ønsker helt klart at vi skal bruke denne rapporten til å bli klart bedre i vår forvaltning, sier Holte.

Direktøren sier han vil jobbe systematisk for at hele Nav, ikke bare avdelingene som er innblandet i skandalen, ivaretar rettssikkerheten til sine brukere.

– Denne typen feil skal ikke skje i Nav igjen. Vi må se på ansvarsdeling, kommunikasjonen og juridisk kompetanse. Det er store områder, og vi må jobbe godt og systematisk over tid, sier Holte.

Holte kan ikke si noe om hvor lang tid arbeidet med forbedringene vil ta, men det er flere grep som skal tas, og at det vil ta noe tid.