Utsatt byggestart av Utøya-minnesmerke vil hindre ferdigstilling til tiårsmarkering

Oversikt over Utøyakaia, hvor det planlagte minnestedet etter terrorangrepene i 2011 skal bygges. Naboer, som er motstandere av planene, har saksøkt staten og AUF for å hindre utbyggingen. I i bakgrunnen ses Utøya og Tyrifjorden. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Oversikt over Utøyakaia, hvor det planlagte minnestedet etter terrorangrepene i 2011 skal bygges. Naboer, som er motstandere av planene, har saksøkt staten og AUF for å hindre utbyggingen. I i bakgrunnen ses Utøya og Tyrifjorden. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Statsbygg sier de ikke vil rekke å gjøre ferdig Utøya-minnesmerket til tiårsmarkeringen neste år dersom naboene får medhold i kravet om midlertidig forføyning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De nærmeste naboene til det planlagte minnesmerket som skal bygges ved Utøyakaia i Hole kommune, har ikke gitt opp kampen om å få stanset utbyggingen. I et søksmål mot staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og mot AUF, som begge er grunneiere der minnesmerket skal stå, forsøker Utøya-naboene sammen med advokat Ole Hauge Bendiksen å utsette starten på byggearbeidene.

Fredag har begge de saksøkte frist for å svare på naboenes krav om en midlertidig forføyning, slik at arbeidene likevel ikke skal starte som planlagt mandag.

– Mandag skal grunnarbeidene på tomten starte. Det er knapt med tid og kommer vi ikke i gang nå, vil vi ikke rekke å gjøre minnesmerket klart til tiårsmarkeringen i 2021 som planlagt, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

Det er regjeringsadvokaten som håndterer søksmålet på vegne av departementet. Fristen for å levere innsigelser mot Utøya-naboenes krav går ut fredag. Verken regjeringsadvokaten eller departementet vil kommentere søksmålet før fristen går ut.

Advokat Pål Martin Sand representerer AUF, men heller ikke han vil kommentere saken overfor NTB før han har oversendt sitt prosesskriv til domstolen.

– Risikerer helseskader

Det er Ringerike tingrett som skal behandle begjæringen som Bendiksen sendte tingretten 10. juli og som ettersendte sitt prosesskriv til begjæringen onsdag. Der går det fram at det av hensyn til de 15 naboenes helse ikke vil være forsvarlig å starte arbeidene som planlagt. Han viser til en foreløpig konklusjon om at naboer risikerer varig helseskade dersom minnestedet bygges.

– Det bevismessige grunnlaget for begjæringen om midlertidig forføyning fremstår med dette å være styrket. Rapportens konklusjon, og de funn som er gjengitt i rapporten, tilsier at det eneste forsvarlige på det nåværende tidspunkt er å stanse arbeidene, eventuelt nekte oppstart av arbeidene, skriver advokaten i dokumentet til retten.

Etter at partene har levert sine skriv vil domstolen ventelig raskt beramme muntlige forhandlinger, for deretter å avgjøre saken i løpet av kort tid.

Skal rydde tomtene

Torsdag kunngjorde Statsbygg formelt på Doffin, som er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelse, at kontrakten på 227 millioner for å bygge minnesmerket på Utøyakaia er tildelt entreprenørselskapet Skanska og det tyske firmaet Ernst Strassazher.

Selve kunstverket vil bestå av 77 smale bronsesøyler som skal symbolisere hver av de drepte. Totalt vil minnesmerket over de drepte koste over 300 millioner kroner.

Arbeidene med å rydde de to tomtene hvor minnestedet skal være skal etter planen starte neste uke. Først skal det ryddes skog og siden vil omfattende grunnarbeider finne sted før byggingen av det endelige minnesmerket kan ta til. Meningen har hele tiden vært få alt klart til tiårsmarkeringen for terrorangrepet 22. juli 2021.

– Statsbygg utfører oppdraget som er oss gitt, og har ingen mening om prosessen rundt dette. Men vi vil ikke rekke å bygge minnesmerket ferdig dersom ikke arbeidene starter som planlagt, sier kommunikasjonsdirektør Aschim i Statsbygg, som har ansvaret for gjennomføringen av byggeprosessen.

Personvernpolicy