Frikjennelse etter heising av hakekorsflagg ankes ikke

Tre menn ble i lagmannsretten i juni frikjent for å ha hengt opp hakekorsflagg flere steder i Kristiansand. Påtalemyndigheten anker ikke frifinnelsen.

– Statsadvokaten har etter en totalvurdering, og under noe tvil, kommet til at lagmannsrettens dom ikke skal ankes til Høyesterett, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen ved Agder statsadvokatembeter ifølge Rett24.

Bakgrunn: Tre menn frikjent for å ha hengt opp hakekorsflagg i Kristiansand

De tre mennene hengte opp flaggene natt til 9. april 2018. I tingretten ble de dømt til å betale en bot på 12.000 kroner, men i slutten av juni ble de frikjent i Agder lagmannsrett, som mener at handlingen ikke rammes av straffelovens paragraf om hatefulle ytringer.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden