Nav-saker på stedet hvil – må vente på Efta-råd og høyesterettsavgjørelse

Høyesterett i Oslo.
Høyesterett i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Etter at Høyesterett ba Efta-domstolen om en avklaring om oppholdskravet i Nav-saken, har Riksadvokaten bestemt at over 70 trygdesaker stilles i bero.

I april ble det kjent at Høyesterett i forbindelse med behandlingen av en trygdesak har spurt Efta-domstolen til råds om lovligheten av det norske oppholdskravet både før og etter juni 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft.

Setteriksadvokat Henry John Mæland skriver i et brev statsadvokatene og politimestrene at beslutningen om å spørre Efta til råds får store konsekvenser for påtalemyndighetens videre arbeid med sakene, melder Bergens Tidende.

– Alle relevante saker må som utgangspunkt stilles i bero på det stadiet de nå befinner seg inntil det foreligger en avklarende avgjørelse i Høyesterett, heter det i brevet.

Dette omfatter også saker som er henvist til ny domstolsbehandling av Gjenopptakelseskommisjonen.

Det er ventet at den rådgivende uttalelsen fra Efta-domstolen og den avklarende avgjørelsen fra Høyesterett vil være klar om mellom ni og tolv måneder.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden