6.000 pasienter benyttet fritt behandlingsvalg i vinter og vår

Flere enn tidligere velger ordningen fritt behandlingsvalg, viser en tall fra årets fire første måneder. Økningen er på 1.500 pasienter fra samme tid i fjor.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ordningen ble innført høsten 2015. Det går ut på at pasienter kan velge private tilbydere som er godkjent som leverandør av helsetjenester.

En oversikt fra Helsedirektoratet viser at nesten 6.000 pasienter brukte ordningen de fire første månedene i år.

Den største gruppen er somatiske pasienter (fysisk syke). For habilitering og ruspasienter har det vært en tilbakegang, og spesielt har man sett færre pasienter fra gruppen psykisk syke barn og unge. Her var tilbakegangen på 63 prosent fra samme periode i fjor.

Økningen for fritt behandlingsvalg var jevn fram til april, men flatet ut da coronautbruddet rammet landet. De fleste pasientene (70 prosent) var hjemmehørende i Helse sør-øst. Det har trolig sammenheng med at det er i denne regionen de fleste private tilbyderne holder til.