Lagmannsretten slår fast at Christer Tromsdal ikke hyret torpedoer

Bilde tatt under tingrettens befaring i huset der torpedoer skal ha tatt seg inn for å skade eller drepe en meddommer i 2012. Det viste seg imidlertid at torpedoene hadde gått inn i feil hus. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Bilde tatt under tingrettens befaring i huset der torpedoer skal ha tatt seg inn for å skade eller drepe en meddommer i 2012. Det viste seg imidlertid at torpedoene hadde gått inn i feil hus. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Finansmann Christer Tromsdal er i lagmannsretten frikjent i saken der han var tiltalt for å hyre inn torpedoer for å skade en meddommer i en straffesak mot seg.

Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Et tidligere gjengmedlem i 30-årene ble også frikjent for samme forhold.

– Han er veldig fornøyd. Nå er han frifunnet både i tingretten og i lagmannsretten for alle anklager. Da har to domstoler vært enig med oss i at tiltalen aldri skulle ha vært tatt ut, sier en av Tromsdals forsvarere, advokat Petter Mandt, til VG.

Saken har bakgrunn i at et eldre ektepar i Vollen i Asker 17. juni 2012 ble angrepet av to maskerte menn som slo seg inn på soverommet deres med slegge. Politiet mener at angriperne egentlig ville ramme naboen, som er meddommer, men at de tok seg inn i feil hus.

Tromsdal sto tiltalt i Borgarting lagmannsrett for å ha bestilt angrepet og ved vold å ha forsøkt å påvirke en aktør i rettsvesenet under særdeles skjerpende omstendigheter.

Dissens

Tromsdal ble frikjent av et flertall bestående av to lagdommere og fire meddommere. Mindretallet, bestående av en meddommer, mente at det var hevet over enhver tvil at Tromsdal sto bak Vollen-anslaget

Flertallet mente også det var omfattende bevisførsel som trekker i retning av at Tromsdal sto bak angrepet. De mener derimot ikke at det strafferettslige skyldkravet er oppfylt.

«Det er ikke enkeltstående bevis som klart knytter ham til handlingen, og heller ikke de samlede bevisene vurdert under ett, gir etter flertallets syn grunnlag for en tilstrekkelig sikker konklusjon», står det i dommen.

Ba om elleve år

Aktor ba om elleve års fengsel, som en fellesdom med straff i en bedrageridom fra 2015 der Tromsdal ble dømt til ubetinget fengsel i fire og et halvt år og betinget fengsel i halvannet år.

– Politiet og påtalemyndigheten har gjort den jobben vi er satt til å gjøre. Jeg konstatere at retten har en annen vurdering av bevisene som ble ført, sier statsadvokat Stein Vale til VG.

I mars i fjor ble Tromsdal enstemmig frikjent i tingretten for befatningen med angrepet og har hele tiden sagt at han ikke har hatt noe med dette å gjøre.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært