Opphever nekt av landlov i Agder

Utenlandske sjømenn uten fast opphold i Norge får igjen lov til å gå i land på Sørlandet etter at politimesteren i Agder har opphevet vedtaket.

Agder politidistrikt opplyser at politimester Kirsten Lindeberg opphever beslutningen om nekt av landlov som ble innført som følge av koronapandemien 16. mars.

Dermed kan igjen utenlandske sjømenn uten fast opphold i Norge igjen gå lovlig i land på Sørlandet.

– Det er flere grunner til dette. Vi føler det er bedre kontroll på smitte, og vi ønsker en gradvis tilbakeføring til normal situasjon. I tillegg ser vi at det har vært et restriktivt tiltak som i nåværende situasjon med liten smitte, rammer uforholdsmessig hardt. Vi ser også at andre politidistrikter gjør tilsvarende som oss, sier leder av felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR), Per Juell Larsen, i en pressemelding.

Regler om karantene ved ankomst Norge gjelder fortsatt.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært