Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Ekspolitimann Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Ekspolitimann Eirik Jensen er dømt til 21 års fengsel. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Eks-politimannen Eirik Jensen (62) er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Han anket på stedet.

Dermed er et foreløpig punktum satt i den historiske korrupsjonssaken som har rystet norsk politi. Dommen kan ankes til Høyesterett, men bare over straffeutmålingen, saksbehandlingen og lovanvendelsen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet nå endelig avgjort.

– Jeg har gruet meg til denne dagen i flere måneder, sa 62 år gamle Eirik Jensen da han ankom Oslo tinghus sammen med samboeren Ragna Lise Vikre fredag morgen.

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett like etter klokka 8.30 fredag morgen – nesten seks og et halvt år etter at Jensen ble pågrepet og siktet i saken.

Se opptak: Her får Eirik Jensen den knusende dommen

Jensen, som gjennom en årrekke var en høyt betrodd politimann i Oslo politidistrikt, framsto tydelig beveget da han fikk vite at han står overfor en 21 år lang fengselsstraff. Han lente seg framover og støttet seg til pulten etter at slutningen ble lest opp.

Lederen av justiskomiteeen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

Dommerne tror ikke på Jensen

Retten mener det er grunn til å se «fullstendig bort» fra en rekke sentrale punkt i Jensens forklaring og levner ham liten troverdighet i sin beskrivelse av forholdet til hasjsmugler og medtiltalte Gjermund Cappelen.

– Man kan se fullstendig bort fra forklaringen hans når han sier han ikke kjente til hasjvirksomheten til Cappelen, og man kan se fullstendig bort fra forklaringen om at kontakten med Cappelen var av rent politifaglig karakter, sa lagdommer Mette D. Trovik under opplesningen av dommen.

Jensen er dømt for å ha hjulpet Cappelen med å innføre flere tonn hasj til Norge og for å ha mottatt over en million kroner for dette.

Cappelen, som er aktoratets viktigste vitne – og som har trukket Jensen inn i saken, fikk ytterligere strafferabatt for sitt samarbeid med politiet og ble fredag dømt til 13 års fengsel.

Det har vært en isfront mellom de to tiltalte under hele rettsbehandlingen. Under domsavsigelsen sitter de drøyt to meter fra hverandre. De har knapt sett på hverandre, men Jensen har kastet noen enkle blikk i retning av Cappelen, som i hovedsak sitter stille med hendene foldet og ser framover.

Jensen framstår oppgitt. På ett tidspunkt sukket han høyt, ristet på hodet. Senere la han hodet på pulten.

Jensen før dommen: – Jeg har ganske tynnslitt tillit til systemet, men vi får se

Inndrar penger

Etter først å ha opplyst om domsslutningen, fortsatte lagdommerne Halvard Leirvik og Mette D. Trovik med å lese opp sakens bakgrunn og premissene for den historiske dommen. Opplesningen av den 81 sider lange dommen vil ta flere timer.

Jensen får inndratt drøyt 1,4 millioner kroner som retten mener han har fått av Cappelen. Avgjørelsen er enstemmig når det gjelder straffskyld, mens det er dissens på straffeutmålingen. Dette gjelder både Jensen og Cappelen. Jensens straff på 21 års fengsel er den samme som han fikk i tingretten.

Saken har allerede vært til behandling i både tingretten og lagmannsretten, men måtte opp til en ny runde i lagmannsretten etter at fagdommerne satte juryens avgjørelse til side under den første ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Den siste runden i lagmannsretten begynte 6. november i fjor.

Aktuelt: Riksadvokaten vil avkriminalisere narkotika

– Skiftende forklaringer

Under prosedyren framholdt aktor Guro Glærum Kleppe at den tidligere polititoppen har gitt skiftende forklaringer og motstridende opplysninger i avhør. Resultatet er at han sitter igjen med svært liten troverdighet når det gjelder kontakten han gjennom en årrekke hadde med Cappelen, ifølge Kleppe.

Jensen anklaget etterforskerne for både å ha hatt tunnelsyn og for «pusing» med Cappelen. Påtalemyndighetens sak bygger i avgjørende grad på Cappelens påstander om at han gjennom en årrekke betalte Jensen store beløp for å få hans hjelp til å holde politiet og tollvesenet unna den ulovlige virksomheten.

Jensen hevder selv at bærumsmannen var en av hans beste informanter, og har gjennom sine forsvarere framholdt at Cappelen forklarer seg som han gjør, totalt usannferdig, ifølge Jensen, for selv å få kortere straff..

Internasjonalt: Tusenvis av barn blir ofre for Dutertes «krig mot narkotika»

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært