Eirik Jensen: – Jeg har gruet meg til denne dagen i flere måneder

Ekspolitimann Eirik Jensen etter sin forklaring under rettens andre dag i Borgarting lagmannsrett i ankesaken mot Jensen og narkotikadømte Gjermund Cappelen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Ekspolitimann Eirik Jensen etter sin forklaring under rettens andre dag i Borgarting lagmannsrett i ankesaken mot Jensen og narkotikadømte Gjermund Cappelen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Fredag faller dommen mot den korrupsjonstiltalte ekspolitimannen Eirik Jensen. – Jeg har gruet meg til denne dagen i flere måneder, sier Jensen.

Seks år etter at Eirik Jensen-saken slo ned som en bombe i politiet, kan det nå bli satt endelig punktum i korrupsjons- og narkotikasaken.

Klokken 8.30 fredag morgen settes retten i Borgarting lagmannsrett, og noen minutter senere får Eirik Jensen sin dom. Lagdommerne Halvard Leirvik og Mette D. Trovik kommer til å opplyse om domsslutningen først. Deretter skal de lese opp hele den omfattende dommen i sal 250 i Oslo tinghus.

– Jeg har det ikke noe spesielt bra, og jeg har gruet meg til denne dagen i flere måneder, sier Jensen til TV 2 fredag morgen.

Siste: Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

Dette er Jensen/Cappelen-saken:

* Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

* Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.

* Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge.

* 28. januar i fjor fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj.

* Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

* Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.

* Aktoratet har lagt ned påstand om at Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens forsvarer John Christian Elden har bedt om full frifinnelse.

* Fredag 19. juni faller dommen i sal 250 i Oslo tinghus.

Ber om frifinnelse

Den tidligere høyt respekterte og betrodde polititoppen risikerer lovens strengeste straff – 21 års fengsel – hvis han blir funnet skyldig i korrupsjon og medvirkning til smugling av narkotika.

Minst fem av de sju dommerne som har hørt bevisene mot Jensen, må være overbevist om skyld for at han skal kunne dømmes. Trolig har de ingen middelvei, enten blir 62-åringen funnet skyldig etter både korrupsjons- og narkotikapostene i tiltalen, eller så faller retten ned på full frifinnelse for disse tiltalepunktene.

– Det er ikke ført bevis for at Jensen har medvirket til noen som helst innføring av hasj, og han kan derfor ikke dømmes, sa tiltaltes forsvarer John Christian Elden i forkant av sin prosedyre. Den konkluderte han med å be om at Jensen frifinnes.

Aktuelt: Lagmannsretten frigir lydopptak fra Jensen-saken

Fikk 21 år i tingretten

I 2017 avsa Oslo tingrett dom på 21 års fengsel. Retten fant det bevist at Jensen gjennom en årrekke samarbeidet med den såkalte hasjbaronen Gjermund Cappelen om innførsel av nesten 14 tonn hasj til Norge, og fant ham derfor også skyldig i korrupsjon.

Juryen i den påfølgende ankebehandlingen frikjente ham på sin side for hasjsmuglingen og mente han bare var skyldig i korrupsjon. Kjennelsen ble satt til side bare en times tid senere. Saken ble derfor tatt opp til ny behandling – i meddomsrett med to fagdommere og fem lekfolk.

Denne tredje, og til nå siste, pågikk fra november i fjor til mars i år.

Under prosedyren i lagmannsretten fremholdt aktoratet at den tidligere polititoppen har gitt skiftende forklaringer og motstridende opplysninger i avhør. Resultatet er at han sitter igjen med svært liten troverdighet når det gjelder kontakten han gjennom en årrekke hadde med Cappelen, ifølge aktor Guro Glærum Kleppe.

Bakgrunn: Dommens dag for Eirik Jensen

– Tynnslitt tillit

Etter seks år kan altså saken nå omsider få sitt endelige punktum. Jensen selv sier at han underveis i prosessen har mistet mye tillit til rettssystemet, men påpeker at han likevel har håp.

– Jeg har ganske tynnslitt tillit til systemet, men vi får se. Jeg mener at jeg har trykket på en del sentrale ting så får vi se om dommerne er enig med det, sier han til TV 2.

Elden og Jensen varslet begge før tredje runde at de hadde bygget opp et mer offensivt forsvar, og Jensen mener at han fikk forklart seg bedre denne gangen.

– Det er kanskje mange som er uenig i det, men hadde man fulgt med hver enkelt sekvens så har det kommet fram mye urovekkende dersom det ender med en dom. Så da må man finne en måte å det fram i lyset på ved en eventuell senere anledning, sier Jensen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært