Coronaviruset:

Milliontap og permitteringer i bistandsbransjen

Norske organisasjoner har tapt store summer blant annet fordi smittevernregler gjorde at organisasjonenes gate-verving av nye givere måtte stanse i to måneder. Foto: Espen Røst.
Norske organisasjoner har tapt store summer blant annet fordi smittevernregler gjorde at organisasjonenes gate-verving av nye givere måtte stanse i to måneder. Foto: Espen Røst.

Flere organisasjoner anslår at de vil tape store beløp som følge av corona-nedstengningen. En viktig årsak er at gateverving av nye givere ikke var mulig i rundt to måneder.

Da store deler av Norge i midten av mars stengte ned for å forhindre spredning av coronaviruset fikk det umiddelbart konsekvenser for norske organisasjoners innsamlingsarbeid. Planlagte kampanjer ble stanset, arrangementer måtte avlyses. En av de mest effektive metodene for innsamling – verving av nye givere ansikt til ansikt i gatene og hjemme – stoppet helt opp nærmest over natta.

140 permittert

En av organisasjonene som har tapt penger er Norske Røde Kors.

– Vi har tapt store summer som følge av coronaviruset og tiltakene mot smittespredning, forteller organisasjonens kommunikasjonssjef Øistein Mjærum.

Faste givere er Røde Kors’ viktigste inntektskilde.

– Fra midten av mars måtte vi stanse all verving ansikt til ansikt, og vi måtte permittere rundt 140 ververe, sier Mjærum.

Han forteller at organisasjonens egne ververe vanligvis verver rundt 2000 nye faste givere i måneden.

– Vårt foreløpige anslag er tap på rundt 45 millioner kroner, det er inntekter vi ville fått over de kommende årene hvis vi hadde kunnet verve som normalt, sier han

Han forteller at de jobbet hardt for å øke den digitale innsamlingen, blant annet via sosiale medier.

Øistein Mjærum, kommunikasjonssjef Norges Røde Kors. Foto: Norges Røde Kors.
Øistein Mjærum, kommunikasjonssjef Norges Røde Kors. Foto: Norges Røde Kors.

– Vi prøver jo å kompensere for tapte inntekter fra verving ved å øke innsamlingen digitalt. Vi har trappet opp innsatsen på de flatene som fungerer best, særlig Facebook og sms. Og det fungerer. Men samtidig må vi passe på å finne den rette balansen blant annet på sosiale medier, vi ønsker jo ikke kun å be om penger. Konkurransen mellom de ulike organisasjonene er også tøff på sosiale medier, sier Mjærum.

Hvilke konsekvenser får de tapte inntektene?

– Det vil ramme vårt internasjonale humanitære arbeid samt arbeidet vårt her hjemme. Og det er alvorlig. Men i en situasjon som denne ser vi virkelig betydningen av at Norges Røde Kors har en del penger på bok. Det har medført at vi kan opprettholde og trappe opp det humanitære arbeidet vårt og beredskapen uten å vente på støtte fra for eksempel norske myndigheter og andre givere.

Bekymret over langtidseffekter

Også Unicef Norge anslår at de vil tape penger. Marianne Myhrer Kristiansen, som er markedsdirektør i organisasjonen forteller at de, i likhet med Norges Røde Kors og flere andre organisasjoner, måtte kutte ut ansikt-til-ansikt-verving samt planlagte dør-til-dør-kampanjer.

– Per i dag er vårt estimat et tap på opptil 3 millioner kroner når det gjelder private givere. Vi er også bekymret for enda større tap knyttet til våre donasjoner fra våre næringslivspartnere som selv er sterkt rammet av coronakrisen. Men det er for tidlig å tallfeste dette, sier Myhrer Kristiansen

Hun forteller at Unicef Norge, Røde Kors Norge, Leger Uten Grenser, Blindeforbundet og Norsk Luftambulanse har sittet i et utvalg som har utredet mulighetene for å starte opp igjen med ansikt-til-ansikt-verving. De har laget en veileder for hele bransjen og startet opp igjen med gateverving 18. mai.

Håper på lite tap

Leger Uten Grenser er en av få store norske organisasjoner som får så å si alle sine inntekter fra private givere. Grete-Lise Christiansen, markeds- og innsamlingssjef, forteller at organisasjonen har kommet i gang igjen med blant annet gate-verving.

– Vi taper inntekter siden vi i en lengre periode ikke kunne verve faste givere direkte på gaten og ved å gå hjem til folk. Men siden det ble mulig å komme i gang igjen allerede i løpet av mai, så vil forhåpentligvis vil inntektstapene være mindre enn fryktet, sier hun.

Selv om smitteverntiltakene har kostet Leger Uten Grenser inntekter, forteller Christiansen samtidig at de får en rekke positive signaler fra giverne sine.

– Vi opplever at folks ønske om å støtte vårt arbeid som uendret og på flere områder bedre. Vi antar at det henger sammen med at vi er en relevant aktør internasjonalt i bekjempelsen av epidemier. Det er likevel usikkert om dette er nok til å dekke tapet ved at verveaktivitetene ble stoppet en lengre periode.

Hva slags konsekvenser kan redusert innsamling få på sikt?

– Tap av forventede inntekter fører til at vi må redusere planlagte og pågående aktiviteter. Så det er dramatiske konsekvenser for Leger Uten Grensers pasienter. Men jeg ønsker å understreke at det fortsatt er for tidlig å si noe konkret om både de kortsiktige og langsiktige konsekvensene per nå, men vi håper de er små.

–Så mørkt ut

– Det så veldig mørkt ut i mars. Vi måtte stenge våre 51 gjenbruksbutikker og en rekke møter og samlinger måtte avlyser. Da fryktet vi et tap på over 20 millioner kroner, sier Helge Gaard som er generalsekretær i Det norske misjonsselskap (NMS). Organisasjonen driver utviklingsarbeid i blant annet Mali, Kamerun, Etiopia og Madagaskar.

Gaard forteller at organisasjonen har permittert 60-70 ansatte, men at ting tross alt ser bedre ut nå enn det gjorde i mars.

– Mange private støttespillere har gitt litt ekstra og vi har kunne starte opp igjen en del aktivitet tidligere enn vi fryktet. Så nå ligger det an til at tap på 5 til 7 millioner kroner. Er vi heldige blir det mindre. Vi gjør alt vi kan for at utviklingsarbeidet vårt ikke skal blir berørt og håper at vi kommer gjennom dette uten å kutte i prosjektene våre, sier Gaard.

– Digitalt kickstart

Flere organisasjoner har også trappet kraftig opp sin aktivitet på sosiale medier i et forsøk på å hente inn penger de normalt ville samlet inn via ulike arrangementer. Kirkens Nødhjelp er blant disse.

Organisasjonen har lang tradisjon for sin årlige fasteaksjon. I mars/april skulle rundt 40.000 bøssebærere samle inn penger til organisasjonens arbeid. Men det måtte avlyses på kort varsel. For første gang måtte det som vanligvis er landets nest største innsamlingsaksjoner foregå digitalt. Det medførte at årets innsamlede sum – rundt 22 millioner kroner – ble rundt 10 millioner kroner lavere enn i fjor. Men markedssjef Ragnhild Øien Toyomasu mener allikevel at årets digitale innsamling på mange måter var en positiv og nyttig erfaring.

– Situasjonen har gitt oss en kickstart på bruk av nye digitale metoder for innsamling, og vi har tatt enorme steg som organisasjon. Vi har tatt i bruk digitale løsninger og sosiale medier for å kommunisere med givere og frivillige. Vi har blant annet samarbeidet med over 1000 menigheter om digitale innsamlinger, og arrangert digitale konserter. Konsertene har gitt oss mer enn 1,6 millioner kroner i donasjoner og over 10.000 personer har fulgt oss live på Facebook gjennom konsertene, sier hun.

Kirkens Nødhjelp har foreløpig ikke solide anslag for hvordan de totale inntektene vil li påvirket av coronakrisen, men regner med at innsamlede midler vil bli redusert i 2020.

Artikkelen ble først publisert av Bistandsaktuelt.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært