Advokat dømt til fire års fengsel for grov økonomisk kriminalitet

En 48 år gammel advokat fra Larvik er i Vestfold tingrett dømt til fire års fengsel for grov økonomisk kriminalitet.

Han er blant annet dømt for å ha stjålet mange millioner kroner fra en mann han var verge for. 48-åringen er også fradømt retten til å være advokat på livstid og retten til å være daglig leder eller styreleder i et selskap som gjennom ansatte advokater yter juridisk hjelp.

Tiltalte ble dømt på samtlige 15 tiltalepunkter. Han forsvarer, advokat Arnt Angell, antyder at dommen kan bli anket, skriver Østlands-Posten.

Aktor, politiinspektør Jan Stapnes, la ned påstand om fem års fengsel.

I dommen slår retten fast at den ikke fester lit til tiltaltes forklaringer.

«Selv om i alle fall deler av forholdene åpenbart burde vært tilstått, har … ikke erkjent noe straffbart. Tvert imot sitter retten igjen med et inntrykk av at han ikke har forstått alvoret i det han gjort. Han synes ikke ha empati med ofrene – og er bare er opptatt av hvorledes saken føles for han,» heter det blant annet i dommen.

Angell la ned påstand om full frifinnelse på alle punkter, men anførte likevel flere formildende omstendigheter om retten skulle komme til en annen konklusjon. Blant annet mente han at retten måtte vurdere strafferabatt basert på den omfattende mediedekningen saken har fått.

«Medieomtale er noe man i en rolle som … må være forberedt på kan skje. Med denne saks betydelige omfang har mediene en særlig oppgave i å formidle dette, uten at det skal komme tiltalte til gode i form av redusert straff». heter det.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært