Arbeidsledigheten går ned

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at det fortsatt er historisk høy arbeidsledighet i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier at det fortsatt er historisk høy arbeidsledighet i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Det er nå 355.400 helt eller delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 12,6 prosent av arbeidsstyrken og er 65.600 færre fra april.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

181.500 personer er registrert som helt ledige hos Nav ved utgangen av mai. Det utgjør 6,4 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgangen i arbeidsledigheten skyldes i hovedsak færre permitterte. Andelen har minket kraftig siden april, da tre av fire ledige var permitterte.

90.800 av de helt arbeidsledige er permitterte, mens dette gjelder 125.600 av dem som er delvis arbeidsledige. Samlet utgjør de permitterte 7,7 prosent av arbeidsstyrken.

Positiv trend fortsetter

Det er nå 87.500 færre helt arbeidsledige enn i april, som er en nedgang på 33 prosent. Bruttoarbeidsledigheten har falt med 87.800 personer den siste måneden.

Den positive trenden fra slutten av april fortsetter også denne måneden, ifølge arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

– Tallet på helt arbeidsledige har gått ned med over 100.000 personer siden toppen i april. Økningen i tallet på delvis ledige ser også ut til å ha bremset opp de siste ukene, sier hun.

Økningen i delvis arbeidsledige i mai skyldes hovedsakelig en kraftig økning i månedens første uker. Ved utgangen av måneden var det 161.400 delvis arbeidsledige, noe som er 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er 22.200 flere personer enn i slutten av april.

Nedgang i alle fylker

Tallet på helt ledige har gått ned i alle fylker. Trøndelag, Innlandet og Nordland har hatt størst nedgang (-37 prosent), mens økningen i delvis ledige var størst i Oslo (+24) og Vestland (+23).

Som i april var ledigheten høyest i Oslo og lavest i Nordland.

Målt i antall personer var nedgangen i ledigheten størst i serviceyrker og annet arbeid, med 16.300 færre helt ledige.

Flere delvis ledige

Nedgangen må ses i sammenheng med økningen i delvis arbeidsledige, som økte for de fleste yrkesgruppene.

Økningen var størst innen reiseliv og transport og innen serviceyrker og annet arbeid, med 7.500 personer i begge gruppene. Nedgangen i helt ledige var imidlertid høyere enn økningen i delvis arbeidsledige for alle yrkesgrupper.

Ved utgangen av mai var det flest helt arbeidsledige innen reiseliv og transport, med 18, 5 prosent av arbeidsstyrken. Andelen var lavest innen undervisning med 1,6 prosent.

– Arbeidsledigheten er fortsatt historisk høy. Nå som samfunnet gradvis og kontrollert åpnes opp igjen, ser vi heldigvis at mange permitterte kommer tilbake i jobb. Det er jeg veldig glad for, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Personvernpolicy