Politiet får fortsette ransaking av Tom Hagens hus

<p>Tom Hagen fotografert i 2011. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpix</p>
Tom Hagen fotografert i 2011. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpix

Nedre Romerike tingrett gir politiet lov til å fortsette ransakingen av Tom Hagens bolig. Dermed får han ikke flytte hjem, men hytta hans frigis nå av politiet.

Siden Tom Hagen ble pågrepet 28. april har politiet holdt på huset og gjort en rekke ulike ransakinger og beslag.

Politiet har gjennom hele den drøyt 18 måneder lange etterforskningen gjennomført jevnlige undersøkelser i boligen. Tingretten påpeker imidlertid at det nå er en helt ny type undersøkelser som foregår i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog.

– Retten legger til grunn at de ransakinger og undersøkelser som nå foretas, har en annen karakter og intensitet enn de ransakinger som er utført tidligere, og slik sett er det ikke avgjørende politiet har fått tilgang til boligen tidligere, heter det i tingrettens kjennelse.

– Åsted for straffbar handling

Politiet mener at boligen er åsted for drap og ønsker derfor å holde på huset. De har henvist til straffeprosesslovens punkt om såkalt tredjemannsransaking, altså ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak.

– Vi ga retten et tilsvar i går. Nå er spørsmålet behandlet, og vi konstaterer at domstolen er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for ransaking, som besluttet av påtalemyndigheten 8. mai, er oppfylt, sier politiadvokat Haris Hrenovica.

Han understreker at ransakingen er et ledd i etterforskningen for å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

– Det stedet som fremstår som åstedet for en straffbare handlingen, fornærmedes bolig, og hennes øvrige tilholdssteder er i den sammenheng relevante steder å søke etter bevis som kan gi svar på disse spørsmålene, sier Hrenovica.

Hagens forsvarer: – Jeg vet ikke hvorfor han ikke husket navnettvilsomt, skriver tingretten videre.

Ønsker å flytte hjem

Tom Hagen har uttrykt ønske om å flytte tilbake i boligen i Sloraveien 4 i Lørenskog etter at han ble løslatt fra varetekt i forrige uke. Hans forsvarer, advokat Svein Holden, mener politiet ikke holder seg innenfor lovens rammer når etterforskerne ikke vil frigi eiendommene.

Retten understreker at etterforskningen dreier seg om «en svært alvorlig forbrytelse, mest sannsynlig et drap, alternativt en bortføring».

– Dette tilsier i utgangspunktet at berørte må tåle betydelige inngrep før disse kan vurderes som uforholdsmessige. At en slik gjennomgang av boligen medfører en stor tilleggsbelastning for Tom Hagen – i tillegg til øvrige belastninger som han har vært utsatt for – er ikke tvilsomt, skriver tingretten videre.

Aktuelt: Hagen-barna har ikke tillit til politiet – vil ha nye folk på saken

Hytta frigis

Politiet har i tillegg gjennomført en rekke undersøkelser og beslag på Hagens hytte på Kvitfjell. Hagen og forsvareren klagde også på at politiet holdt igjen hytta hans.

Nå er imidlertid politiet ferdige med arbeidet der, og den frigis nå av politiet. Dermed kan Hagen ta hytta i bruk igjen.

Tingretten fastslår at politiet har hjemmel til å ransake alle Hagens eiendommer, til tross for at mistankegrunnlaget mot ham ikke er sterkt nok til å konstatere skjellig grunn til mistanke.

– Retten vurderer det slik at både fornærmedes bopel og fritidsboligen er steder hvor det er overvekt av sannsynlighet for å kunne finne bevis som har betydning for oppklaring av saken, skriver tingrettsdommer Geir-Olav Jensen.

Politiet: – Har et klart bilde av Tom Hagens motiv

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært