Miljødirektoratet vurderte selv å anmelde oljeselskaper for utslipp av smøreolje

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Fordi oljeselskapene ikke visste at den giftige smøreoljen endte i havet, lot direktoratet være å anmelde. De gikk isteden i dialog med oljeselskapene, og har nå gitt flere tillatelse til å slippe ut svært forurensende smøreolje.

På oljeplattformer er det installert sjøvannspumper som pumper vann som blant annet brukes til vask, kjølevann og brannslukking. Disse bruker smøreolje, som lekker ut i havet.

Flere av de vanlige typene smørolje som brukes, er kategorisert som svarte og røde kjemikalier av Miljødirektoratet. Det betyr at de er lite nedbrytbare eller svært akutt giftige. I utgangspunktet er det ikke lov å slippe ut kjemikalier i svart kategori, men direktoratet kan gi tillatelse dersom det er nødvendig av sikkerhetsmessige og tekniske grunner.

– Utslippene skyldes ikke en feil. Disse pumpene er designet med et overtrykk for å forhindre at vann trenger inne. Dette medfører at noe tetningsolje lekker til sjø. Det er derfor ikke mulig å unngå utslipp, skriver fagavdelingen i Miljødirektoratet i en e-post.

Bakgrunn: Natur og Ungdom anmelder oljeselskaper for utslipp av giftig smøreolje

– De gikk ut fra at pumpene ikke hadde lekkasje

Mandag politianmeldte Natur og Ungdom fire oljeselskaper, Equinor, Aker BP, Wintershall DEA og Vår Energi, for brudd på forurensningsloven etter å ha sluppet ut giftige smøreoljer i svart kategori uten å ha hatt tillatelse.

Miljødirektoratet skriver at de også vurderte å anmelde flere selskaper da da ble kjent med omfanget av problemstillingen i årsskiftet 2015/2016.

– For de nye sakene vi ble kjent med i 2015/2016 valgte vi å se disse i sammenheng høsten 2016, og vi vurderte også om det var grunnlag for anmeldelse. Problemstillingen gjaldt mange felter, og det var klart at operatørene ikke hadde vært kjent med disse utslippene. Det ble besluttet å ikke anmelde de nevnte selskapene i denne omgang, men i stedet følge opp til samtlige operatører med felt i drift med krav om å sende inn informasjon om sjøvannspumper og bruk og utslipp av smøreoljer, opplyser Miljødirektoratet.

På det tidspunktet var det flere selskaper som hadde meldt inn lekkasjer fra sjøpumper for første gang. Ifølge Miljødirektoratet var det tydelig at oljeselskapene jevnt over ikke var klar over at sjøvannspumpene hadde utslipp av smøreoljer til sjø.

– Operatørene gikk ut fra at pumpene ikke hadde lekkasje, da leverandørene av pumpene ikke hadde informert om dette. De var dermed betraktet som lukkede systemer hvor kjemikaliebruken er tillatt. Dette var årsaken til at det ikke var søkt om, eller gitt tillatelse.

Mener flere på norsk sokkel måtte ha stengt ned uten

Miljødirektoratet sendte ut et brev til alle oljeselskaper som opererer på norsk sokkel 20. februar 2017 hvor de ble pålagt å søke om tillatelse om bruk og utslipp av smøreoljer, dersom utslippene ikke kunne stoppes.

– Bruk og utslipp skal rapporteres årlig. Vi meddelte også at vi forventet at operatørene iverksatte tiltak for å unngå eller redusere utslipp av smøreoljer til sjø, skriver Miljødirektoratet.

Etter at Miljødirektoratet fulgte opp saken i 2017, mottok de rundt 20 søknader om utslipp av svarte og røde kjemikalier i smøreolje. De har også mottatt flere saker etter dette som har blitt behandlet fortløpende.

De aller fleste søknadene har blitt godkjent.

– Vi anser at behovet for smøreoljer i sjøvannspumper er godt teknisk og sikkerhetsmessig begrunnet. For smøreoljer fra sjøvannspumper ville et avslag på søknad om utslipp medført at mange innretninger på norsk sokkel måtte ha stengt ned.

Ikke tilbakevirkende tillatelser

Flere av stoffene oljeselskapene har fått tillatelse til å slippe ut, kategoriseres som meget giftige og farlige for liv i vann, og kan gi negative langtidsvirkninger for livet i havet.

Tillatelsene til å slippe ut giftig smøreolje, som ble gitt av Miljødirektoratet fra 2017 og utover, har ikke tilbakevirkende kraft, og dekker ikke utslipp som har pågått i forkant av tillatelsene ble gitt.

Thor Due er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Foto: Arnfinn Storsveen/Natur og Ungdom
Thor Due er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Foto: Arnfinn Storsveen/Natur og Ungdom

Natur og Ungdom skriver i sin anmeldelse at de mener oljeselskapene har begått lovbrudd i tiden de slapp ut smøreolje uten tillatelse. Organisasjonen forventer derfor at politiet vil ta anmeldelsen deres til følge.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor lenge denne aktiviteten har pågått, men vi vet at det har pågått i flere år. Det å gjøre en straffbar handling i mange år, det endrer seg ikke ved at du plutselig får lov til å gjøre handlingen, sa sentralstyremedlem Thor Due til ABC Nyheter mandag.

Han mener det er problematisk at oljeselskapene nå får lov til å slippe ut giftig smøreolje.

– For den fisken du skal spise som kanskje inneholder miljøgifter, har det ingenting å si om det er tillatt eller ikke. Det som skjer her er at oljeselskaper setter premisser for hva som er lov. De begynner med noe, så søker de om lov til å gjøre det i etterkant. Det virker som om Miljødirektoratet sier det er greit fordi de allerede har installert utstyr og begynt med en aktivitet.

Les hva oljeselskapene sier om utslippene av smøreoljer i denne artikkelen: Natur og Ungdom anmelder oljeselskaper for utslipp av giftig smøreolje

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært