Organisasjoner ber om jaktforbud på ærfugl

Naturvernorganisasjoner ber om at Miljødirektoratet innfører jaktforbud på ærfugl etter store funn av døde fugler i Sør-Norge.

Flere ganger de siste ukene har det blitt oppdaget massedød av ærfugl langs kysten fra Agder til Østfold. Tidlig i april ble det meldt funnet 240 døde fugler. Også i påsken er det meldt om funn. Nå ber dyrevernorganisasjonen NOAH og Norsk Ornitologisk Forening om at jakt på fuglene forbys.

Miljødirektoratet svarer at det allerede er innført jaktforbud for hunnfugler, men sier det vil vurdere om funnene av mange døde fugler gir grunnlag for å endre jakttidsbestemmelsene for arten allerede til høsten 2020, skriver Dagsavisen.

NOAH skriver til direktoratet at ærfuglen har status som nær truet på norsk rødliste for arter 2015, og bestanden er i drastisk nedgang. Den viser videre til at den totale bestanden fra Møre og Romsdal og til Troms er redusert med 80 prosent på 40 år.

Norsk Ornitologisk Forening ber om at Miljødirektoratet totalforbyr jakt på fuglen i 2020 og 2021 og at det også forbys å sanke egg og dun.

Årsaken til at fuglene dør er ifølge direktoratet mangel på tilgang til mat, men årsakene til dette er ikke kjent.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden