Corona sprer seg blant norsk-somaliere: – Vi har ingen å miste

Arkivfoto fra 2009, da norsk-somaliere feiret Somalias nasjonaldag i Vaterlandsparken i Oslo. Foto: Morten Holm / NTB Scanpix
Arkivfoto fra 2009, da norsk-somaliere feiret Somalias nasjonaldag i Vaterlandsparken i Oslo. Foto: Morten Holm / NTB Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk-somaliere er overrepresentert blant innvandrere med påvist coronavirus. – Smittetallene for corona går opp i de østlige bydelene i Oslo, og det bekymrer meg, sier byråd. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

1. april kom ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) som viste at personer født i Somalia er hardest rammet av coronasmitte blant innvandrere i Norge. Av 4655 personer som i skrivende stund har fått påvist corona i Norge, skal 829 personer være født utenfor Norge.

201 av disse skal være født i Somalia, skriver FHI.

Dermed utgjør personer født i Somalia over fire prosent av de smittede. Til sammenligning er det, ifølge SSB, 28.554 innvandrere i Norge som er født i Somalia, noe som utgjør bare litt over en halv prosent av den totale befolkningen.

– Så langt ser vi ingen generell overrepresentasjon blant utenlandsfødte. Når vi analyserer data etter kjønn, alder, smittested og fødeland, ser vi imidlertid at det er noen grupper som kan være mer utsatt, deriblant innbyggere født i Somalia, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en uttalelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– For å nå denne gruppen i enda større grad iverksetter vi nå et tiltak gjennom sosiale medier på somalisk. Målet er å nå somaliere i enda større grad, fortsetter hun.

Les også: WHO bekymret over rask virusspredning

Trangboddhet en utfordring

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold i Oslo. Han er bekymret for smittetallene som går opp i de østlige bydelene i Oslo.

– Samtidig er det veldig mange positive trekk nå. Vi ser at det er mange som følger myndighetenes smittevernråd og det tyder på at kommunen og frivillige organisasjoner sitt budskap begynner å treffe, sier Gamal til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men fortsatt er det nok altfor mange som ikke har tatt alvoret innover seg, og vi har ingen å miste. Derfor intensiverer vi kommunikasjon med minoriteter med ulik bakgrunn, fortsetter han.

(Saken fortsetter under)

Artikkelen fortsetter under annonsen
Omar Samy Gamal (SV) er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. Foto: Sturlason
Omar Samy Gamal (SV) er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. Foto: Sturlason

Gamal forteller at det jobbes for sikre at utsatte innvandrergrupper får viktig informasjon om corona. Videre bekrefter han at trangboddhet er en utfordring, men at det nok ikke er den eneste forklaringen på at norsk-somaliere er overrepresentert på FHIs statistikk.

Somaliere er den innvandrergruppen som bor trangest, ifølge SSB.

– Mye har nok også med at man er sosiale, og er vant til å møtes for å ta vare på hverandre ved sykdom og lignende. Det er selvfølgelig en utfordring når man har et virus som sprer seg ved nærkontakt. Bydelene jobber nå med målrettete og oppsøkende tiltak i arbeidet med å hindre smittespredning.

Legger ut advarsler på Facebook

Tall fra SSB viser at norskfødte med innvandrerforeldre fra Somalia er rangert som den største gruppen i seks av Oslos bydeler, blant annet i indre Oslo Øst og i bydelene St.Hanshaugen, Nordre Aker og Nordstrand. I tillegg utgjør norsk-somaliere den nest største gruppen i bydeler som Frogner, Vestre Aker og Østensjø.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I et intervju med Dagbladet forteller norsk-somalier og bystyremedlem Bashe Musse at han kjenner til flere som ligger i respirator og en person som ligger i koma. Musse er bekymret for at informasjon om coronaviruset ikke når fram til alle.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi forsøker å sette fokus på dette, at det er krise og at alle må følge rådene fra myndighetene. Alle må bidra, sier Musse som forklarer at flere informasjonstiltak er satt i gang for å opplyse om hvor alvorlig smitten er.

– Folk som er smittet har lagt ut advarsler på Facebook.

En av de som har lagt ut en slik advarsel, er Farhan Ali Halane (35) som mistenker at han ble smittet under en handletur til Sverige. Nå er også kona og barna hans i alderen 3 til 9 år coronasmittet. Selv har han astma og befinner seg derfor i risikogruppen.

– Jeg har stor bekymring for de svake, eldre og kronisk syke i samfunnet. Sykdommen spres lett og det handler liv og helse. Alle må ta ansvar i denne situasjonen. Vi må vise solidaritet, sier Farhan Ali Halane til Dagbladet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oversatt til 18 språk

På spørsmål om hvorvidt informasjon om coronaviruset og tiltak som er blitt innført er blitt formidlet godt nok til alle byens innbyggere, svarer Omar Samy Gamal at de jobber med å sikre at flest mulig får informasjon om corona som de enkelt kan forstå.

– På nett har vi nå oversatt informasjon til 18 språk, samt tegnspråk. Det er utarbeidet plakater på mange språk som er spredt ut til over 1000 organisasjoner og videoer på ulike språk er delt på sosiale medier. På den måten legger vi til rette for at innbyggerne våre kan ta trygge valg for seg og sine, sier han til ABC Nyheter.

(Saken fortsetter under)

Artikkelen fortsetter under annonsen
Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / SCANPIX
Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / SCANPIX

Byråden forteller at direkte kontakt er det mest effektive virkemidlet for å nå ut til mange grupper.

– Kommunen jobber nå offensivt med å nå ut med informasjon til enkelte grupper blant annet gjennom patruljering og felting i nærmiljøer sammen med SALTO og utekontaktene, åpen linje til skolehelsetjeneste og møter med grupper av befolkningen. Kommunen forsøker også å bruke ambassadører som kan komme i kontakt med befolkningen gjennom oppsøkende virksomhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tett samarbeid om informasjonsspredning

Gamal legger ikke skjul på at det er en utfordring å nå alle med informasjon. Derfor er han glad for samarbeidet med organisasjoner som har nettverk i ulike miljøer, slik at man når frem med viktig informasjon til utsatte grupper.

– Det jobbes godt med å sikre at utsatte innvandrergrupper får den informasjonen de trenger. Med bakgrunn i tallene og tilbakemeldinger fra nettverk i innvandrermiljøene, har kommunen satt i gang en rekke tiltak.

– Hva mener du kan gjøres i tiden fremover?

– Flere av kommunens virksomheter og bydelene har intensivert oppsøkende arbeid. Flere deler av kommunen jobber nå aktivt på ulike måter med å kontakte ulike grupper. Blant annet er det direkte informasjon til lavinntektsfamilier, til foreldre med minoritetsbakgrunn, og gjennom arbeid fra frivillige, ansatte i bydelene og Uteseksjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Enhet for mangfold og integrering i Velferdsetaten bruker sitt kontaktnett for å spre informasjon til ulike grupper, og de jobber med å få ut budskapet til minoritetsradioer. Mange lytter på disse kanalene og får mye av den informasjonen de trenger derfra, forklarer byråden.

– Jeg er rørt over innsatsen fra det frivillige Oslo og vil spesielt trekke frem innsatsen til organisasjonene Bydelsmødrene. De og andre driver et viktig oppsøkende arbeid til minoriteter med ulik bakgrunn.