Frp og regjeringen samarbeider om å regulere vekk overnattings-SFO

Fremskrittspartiet er blitt enige med regjeringen om å regulere det som kalles moské-SFO med overnatting.

I avtalen som ble presentert onsdag, er det et punkt der samarbeidet mellom Frp og regjeringen framkommer: I arbeidet med ny tros- og livssynslov skal regjeringen foreslå nødvendige lovendringer for å forby faste etterskoletilbud med overnatting over lengre tid for å forhindre, segregering, parallellsamfunn, negativ sosial kontroll eller radikalisering, skriver Vårt Land.

Bakgrunnen for innstrammingen er avsløringene fra blant annet Aftenposten som viste at Det Islamske Kultursenter Samfunn i Norge (DIKSIN), et av Norges største moskénettverk, har organisert overnatting på flere av SFO-ordningene. Flere moskeer har sovesaler tilknyttet SFO.

Styreleder Arif Erkök i DIKSIN skriver til Vårt Land at de vil følge opp den videre politiske prosessen, og kommer til å benytte seg av alle nasjonale og internasjonale rettsmidler ved lovendringer som vil svekke religionsfriheten.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært