Helsehuset Kongsberg sparket ansatt – så ble han oppfordret til sykelønns-fusk

KONFLIKTFYLT: Anklager om snoking i pasientjournaler og uholdbar behandling av ansatte rammer det private Helsehuset Kongsberg.
KONFLIKTFYLT: Anklager om snoking i pasientjournaler og uholdbar behandling av ansatte rammer det private Helsehuset Kongsberg.

Knut Rønning fikk sparken og ble fysisk fratatt pc og minnepinner av sjefene på Helsehuset Kongsberg. Uka etter ville de ha ham tilbake – mens han var sykmeldt.

– Det er alvorlig å først sparke meg, deretter forsøke å få meg til å være konsulent mens jeg er 100 prosent sykmeldt, med beskjed om at jeg kan jobbe og så bli betalt etter at jeg er frisk igjen. Han oppfordrer meg til å bryte loven.

Det sier mannen som inntil nylig var kvalitetssjef med sikkerhetsansvaret ved Helsehuset Røntgen AS, og fagansvarlig yrkeshygieniker ved Helsehuset bedriftshelsetjeneste AS, Knut Rønning, til ABC Nyheter.

ABC Nyheter sitter på et lydopptaket fra samtalen der arbeidsgiver ved Helsehuset Kongsberg foreslår en en løsning for hvordan Rønning kan jobbe for dem i sykemeldingsperioden.

26. februar kunne ABC Nyheter fortelle den dramatiske historien om at Rønning med fysisk makt ble fratatt sin PC og ti minnepinner av Helsehusets daglige leder Svein Hagen og styreleder Geir Lyder Åsland.

Rønning var en av flere ansatte som varslet om at ledelsen kan ha stått bak snoking av pasientjournaler ved Helsehuset Kongsberg. Fylkesmannen og politiet har henlagt disse sakene, noe som er klaget inn for Sivilombudsmannen.

Samtidig med det Rønning har anmeldt som et ran, ble han suspendert og kort etter avskjediget fra jobben.

Millionkontrakt med Helse Sør-Øst på spill

Så tårnet problemene seg opp for daglig leder og majoritetsaksjonær Svein Hagen. Han har lagt inn anbud hos Helse Sør-Øst på å drive en klinikk med radiologiske tjenester i Sandefjord, og står midt i den prosessen.

Knut Rønning ble sparket fra Helsehuset Kongsberg, men så invitert til å jobbe mens han var sykmeldt Foto: Privat
Knut Rønning ble sparket fra Helsehuset Kongsberg, men så invitert til å jobbe mens han var sykmeldt Foto: Privat

Der er han avhengig av fagekspertisen som Knut Rønning besitter i innspurten av anbudsprosessen.

Dermed inviterte Hagen 18. februar mannen han sparket få dager tidligere, til et møte for å skvære opp.

Her la ikke sjefen skjul på at han var ganske avhengig av Rønnings ekspertise i forbindelse med den mulige millionkontrakten, og foreslo at han kunne jobbe som konsulent på timebasis med Sandefjord-oppdraget.

– Du har kompetanse som ikke vi har. Vi kan sette opp en avtale her og nå, vi, sa Hagen på møtet.

ABC Nyheter er gjennom lydopptak kjent med innholdet i møtet i detalj.

Jobb nå, fakturer når du blir friskmeldt

Hagen ville altså benytte kompetansen til mannen han akkurat hadde sparket. Haken ved det hele er at Rønning, ikke minst som følge av hendelsene på arbeidsplassen, fikk en psykisk knekk og ble sykmeldt før han ble avskjediget.

– Hvordan gjør vi dette i forhold til sykemelding? spør Hagen på møtet, og legger til: – Vi kan samle opp sånn sett …Nå ha jeg skrevet ut forslag til avtale om konsulentvirksomhet, kan du ikke ta en titt på den?

– Tenkte du da at jeg skulle jobbe uten å registrere timer, eller? spør Knut Rønning på møtet.

– Om du jobber noen timer, det er jo helsa di som avgjør det, så registrerer du timer og så fakturerer du meg når du blir frisk.

– Hvis jeg er sjukmeldt tre-fire måneder, da?

– Spiller ingen rolle det, forsikrer Svein Hagen, som er avhengig av Rønnings ekspertise her og nå.

Rønning avviste tilbudet.

Taus Helsehuset-sjef

NAV opplyser til ABC Nyheter at man har anledning til å jobbe i den utstrekning man klarer i en sykemeldingsperiode. Men andelen arbeidstid må oppgis slik at sykepengene fra NAV blir gradert ut fra hvor mye man jobber.

Det er «i strid med reglene» å arbeide mer enn det man oppgir i søknaden i sykepengeperioden, slår NAV fast.

«Sykepenger ytes på grunnlag av tapt pensjonsgivende inntekt som følge av arbeidsuførhet, i samme periode», presiserer NAV.

Svein Hagen har ikke besvart ABC Nyheters forespørsler om kommentar til at han har tilbudt Rønning arbeid i hans periode med 100 prosent sykmelding, og anbefalt at det skal dekkes over ved å fakturere etter friskmelding.

Helsehuset Kongsbergs advokat Nils H. Storeng skriver i en epost, trass i hva ABC Nyheter har hørt på lydopptaket, at det ikke er riktig at arbeidsgiveren til Rønning har tilbudt ham arbeid og vederlag i Rønnings sykelønnsperiode.

Både Storeng og Hagen er gjort oppmerksom på at ABC Nyheter sitter på lydopptaket.

Tidligere saker om bråket ved Helsehuset Kongsberg:

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært