Studie: Tre år med fedmetiltak uten effekt for småbarn

Etter tre år med tett oppfølging av eksperter for å få bukt med fedme hos seksåringen i familien, viser resultatene at barna ikke hadde effekt av tiltakene.

Tilbud om fedmetiltak og oppfølging til familier for å endre livsstil er vanlig i hele landet, og barnelege Hilde Donkor ved Universitetet i Bergen (UiB) har i sin doktorgrad undersøkt effekten av dette, skriver Bergens Tidende.

I undersøkelsen var familier med barn som allerede i fem-seksårsalder hadde fedme, med. I tre år ble 31 familier fra Lillehammer, Gjøvik og nabokommunene invitert til å delta i et program, mens 33 familier med tilsvarende overvektige barn fra resten av fylket ikke fikk samme tilbud og var kontrollgruppe.

Tre år, sju kurs og samlinger, mye ressurser og mange målinger senere er konklusjonen at familiene som deltok i programmet, ikke hadde store uttellingen av innsatsen.

– Barnas kroppsmasseindeks (KMI) nærmet seg normalområdet, men i svært liten grad. Samtidig så vi at barna i kontrollgruppa, som ikke hadde fått oppfølging, hadde akkurat samme nedgangen i KMI, sier Donkor.

Forskerne tror at det generelle søkelyset samfunnet i dag har på overvekt og god helse har like stor effekt som kursing og rådgiving.

– For å sette det på spissen, så kan vi si at å bruke penger på denne type omfattende tiltak, er bortkastede ressurser, sier professor Trond Markestad ved UiB.

Tidligere denne uka viste en ny rapport fra Verdensbanken en tredobling av fedme på verdensbasis, og at Norge ligger i fedmetoppen i Vest-Europa.

Ifølge Folkehelseinstituttet har mellom 15 og 20 prosent av alle barn i Norge overvekt eller fedme.

Fra toårsalderen er fedme hos barn tydelig knyttet til økt risiko for fedme i voksen alder.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært