Generalsekretær dømt for underslag av en halv million fra Migreneforbundet

Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Nedre Romerike tingrett i Lillestrøm. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Tingretten dømte generalsekretæren til ni måneders fengsel for å ha underslått 540.000 kroner fra det nå konkursrammede Norges Migreneforbund. Samboeren fikk en dom på 120 dager for å ha forsynt seg.

Den 64 år gamle kvinnen, som var generalsekretær i interesseorganisasjonen til norske migrenerammede, forsynte seg ifølge dommen grovt av kassa.

Hun var uryddig i regnskapsførselen etter at hun i 2014 personlig tok over jobben en regnskapsfører hadde.

Kvinnen trakk 305.844 kroner fra Migreneforbundet mens hun satt fengslet for en tidligere bedragerisak. I Nedre Romerike tingrett ble hun 3. februar dømt til ni måneders fengsel.

Hun slapp å betale saksomkostningene idet retten ikke trodde hun har betalingsevne til det.

«Både beløpets størrelse og tillitsbruddet handlingen bærer preg av tilsier at underslaget er grovt ...», heter det i domsslutningen.

Migreneforbundet ble finansiert av medlemskontingent og statsstøtte.

Forbundet ble ifølge Romerikes Blad slått konkurs vinteren 2017, etter at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet krevde å få betalt tilbake 1,4 millioner tilskuddskroner. Foreningen kunne ikke redegjøre tilstrekkelig for bruken av midlene.

– Hun har allerede anket. Vi ser ankegrunnlag, så her arbeides det fortsatt for frifinnelse, opplyser hennes forsvarer, Per Danielsen, til ABC Nyheter.

Han påpeker at hun allerede er frifunnet for rundt en tredel av det hun var tiltalt for.

Samboeren «lånte» 150.000 av kassa

Generalsekretæren sonet en straff på Bredtvedt fengsel fra 4. desember 2014 til 4. august 2015 for bedrageri begått i perioden 2003-2010.

Hun informerte ikke Migreneforbundet om at hun var fengslet, men overlot kodebrikken til forbundets bankkonto til sin samboer, som flittig overførte penger til henne og seg selv.

Samboeren ble dømt for å ha urettmessig overført 148.350 kroner til seg selv.

Han forklarte at han betraktet overføringene som lån han var berettiget til å innvilge seg, ettersom han var styremedlem i forbundet og hadde fullmakt til å disponere kontoen.

Det forelå ingen låneavtale eller gjeldsbevis.

Rot og manglende regnskap

Retten la til grunn at generalsekretæren hadde krav på 1,2 millioner kroner i lønn for perioden 2014-2016, med fradrag av månedene hun satt i fengsel.

Retten finner det skjerpende at hun misbrukte tilliten i en forening finansiert av medlemmene og statskassa, og legger til grunn at forbundet fra 2013 strevde med å sørge for regnskap og revisjon.

Regnskap for 2014 og 2015 ble ført av generalsekretæren og ikke levert før i 2016, etter at Kemneren i Lørenskog avholdt kontroll.

«Måten NN [ABC Nyheters anonymisering] har disponert over forbundets midler, både ved å dekke større personlige inkassokrav, ved hyppige overføringer og måten hun har bruktforbundets kort, blant annet i klesbutikker, tyder etter rettens syn på at hun har tatt seg til rette og utnyttet handlingsrommet rollen som generalsekretær har gitt henne på en bevisst måte.», heter det i dommen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært