Høyesterett åpner dørene under barnevernssaker

Høyesterett skal behandle sakene i storkammer, noe retten kan gjøre ved saker av «særlig viktighet».
Høyesterett skal behandle sakene i storkammer, noe retten kan gjøre ved saker av «særlig viktighet». Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Normalt går barnevernssaker for lukkede dører, men når tre saker de kommende ukene skal behandles, har Høyesterett lagt til rette for åpne dører.

Beslutningen har sammenheng med at det for tiden knytter seg stor offentlig interesse til behandlingen av barnevernssaker generelt for norske domstoler, opplyser Høyesterett.

Behandlingen av de tre sakene i Høyesterett starter tirsdag og varer til mandagen etter.

Dette skjer etter at Norge er felt i flere barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

EMD kritisk til norsk praksis

EMD har vært særlig kritisk til den norske praksisen med strenge betingelser for samvær ved omsorgsovertakelse. Høyesteretts avgjørelser kan føre til en ny praksis i både tingretten og lagmannsretten i slike saker framover, særlig når det gjelder samværsbetingelser.

– Siktemålet for Høyesterett er å gi veiledning for barnevernsmyndigheter og domstolene i fremtidens saker og se på behovet for justering etter dommene i Strasbourg, sa høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie til FriFagbevegelse nylig.

Høyesterett understreker at hensynet til privatlivet både for partene og barna må ivaretas, men retten har ønsket å legge til rette for at flest mulig kan følge behandlingen. Men det skal det ikke brukes navn på barna, partene eller kommuner.

Også for vanlig publikum

I tillegg til partene og journalister vil det være plass til noen vanlige tilhørere i salen der sakene behandles, samt i to rom som får overført lyd og bilde.

– For å sikre privatlivets fred vil heller ikke sensitive opplysninger bli lest opp i retten, men advokatene vil kunne henvise til sidetall og avsnitt, slik at retten særlig kan merke seg det som står. Dersom den rettsoppnevnte sakkyndige skal forklare seg for retten, vil det være aktuelt å lukke dørene under hans forklaring, opplyser Høyesterett.

Det blir forbud mot fotografering og filming – med unntak av at pressen kan søke om dette. Det blir også forbud mot lydopptak, noe som også omfatter opptak med mobiltelefon.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært