Slik skal norsk helsepersonell håndtere Wuhan-viruset

<p>Helsepersonell ser på prøveresultater fra en pasient i Wuhan i Kina. I Norge forbereder helsepersonell seg på at Wuhan-viruset kan bli påvist også her. Foto: Chinatopix / AP / NTB scanpix</p>
Helsepersonell ser på prøveresultater fra en pasient i Wuhan i Kina. I Norge forbereder helsepersonell seg på at Wuhan-viruset kan bli påvist også her. Foto: Chinatopix / AP / NTB scanpix Foto: AP

Helsedirektoratet har sendt ut informasjon til helsepersonell om hvordan de skal håndtere personer man mistenker er smittet av Wuhan-viruset – 2019-nCov.

At WHO har erklært utbruddet av Wuhan-viruset som en internasjonal folkehelsekrise, innebærer ingen endringer i hvordan situasjonen håndteres i Norge.

– Vi støtter erklæringen og anbefalingene og følger disse, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet etter WHOs beslutning torsdag kveld.

Folkehelseinstituttet gir råd til helsetjenesten og publikum, samarbeider tett med andre land og følger med på situasjonen internasjonalt.

– Det er viktig med samordnede tiltak og internasjonal overvåking av situasjonen. Det er fortsatt mye vi ikke vet om sykdommen, og da er det naturlig at landene samarbeider tett for å finne ut mer så raskt som mulig, sier Vold.

Elleve punkter

En liste med elleve punkter ble torsdag ettermiddag sendt ut fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin. Dette er noen av anbefalingene:

* God håndhygiene er et viktig smitteforebyggende tiltak.

* Pasienter skal så langt det er mulig ta kontakt med fastlege, legevakt eller sykehus per telefon, slik at nødvendig informasjon kan innhentet og smitteverntiltak forberedes.

VIDEO: WHO: Utbruddet av Wuhan-viruset er en internasjonal folkehelsekrise

* Dersom en mistenkt smitteførende pasient oppsøker helsetjenesten uten forutgående telefonhenvendelse, skal vedkommende umiddelbart instrueres i å ta på seg et kirurgisk munnbind som utleveres av personalet, står det i instruksen fra direktoratet.

Eget rom

* Pasienten skal deretter plasseres i et eget rom og besøkes kun av nødvendig personale. Ved stell, undersøkelser og opphold nærmere pasienten enn 1 meter skal personalet bruke verneutstyr, som munnbind, øyebeskyttelse, frakk med lange ermer og hansker.

Fakta om spredningen av Wuhan-viruset ID: 17058780

* En ny type coronavirus ble påvist i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019.

* I Kina har 7.711 mennesker fått påvist smitte. 170 er døde, de aller fleste i Hubei-provinsen.

* Utenfor Kina er det registrert totalt rundt 100 smittetilfeller og ingen dødsfall.

* Viruset er påvist i følgende land:

* Asia: Thailand, Singapore, Japan, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea, Vietnam, India, Filippinene, Kambodsja, Sri Lanka, Nepal og De forente arabiske emirater.

* Europa: Finland, Tyskland, Frankrike.

* Øvrige: USA, Canada og Australia

* Myndighetene i Kina har innført en rekke tiltak for å hindre spredning av viruset og bedt innbyggerne utsette utenlandsreiser. Millioner er isolert i byer i Hubei, inkludert Wuhan.

* Flere land har iverksatt evakuering av egne borgere fra Kina, og en rekke flyselskaper har innstilt flyginger til det kinesiske fastlandet.

(Kilde: NTB)

* I disse tilfellene skal det testes for viruset: Personer som har oppholdt seg i et kjent utbruddsområde og har hatt nærkontakt med personer som har fått sykdommen påvist, og har akutt luftveissykdom.

* Dersom det er behov for sykehusbehandling, skal innleggelsen som hovedregel skje ved nærmeste sykehus. Dersom luftsmitteisolat ikke er tilgjengelig, skal det benyttes kontaktsmitterom med egen forgang.

Hold seg hjemme ved forkjølelse

* For å hindre ubegrunnet smittemistanke blant helsepersonell som har behandlet tilfeller av 2019-nCoV, er det viktig at ansatte med tegn til forkjølelse, influensa eller annen luftveisinfeksjon ikke går på jobb. Kommuner og helseforetak bør etablere rutiner for testing og oppfølging av personell som utvikler symptomer.

* Fastlegekontor, legevakter og sykehus bør vurdere behovet og undersøke beholdningen av utstyr som åndedrettsvern, hansker, beskyttelsesbriller og smittefrakker.

* Et eget punkt i instruksen omhandler varsling fra flyplasser, ferje-, tog- eller bussterminaler. Transportsentralen skal varsle AMK ved smittemistanke. Passasjeren skal påføres munnbind og ledes til et område uten andre passasjerer. Øvrige passasjerer skal ledes ut.

VIDEO: Frykter at minst 9.000 er smittet av Wuhan-viruset

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden