Departement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker

Barne- og familiedepartementet vil ikke tilbakebetale statsstøtte til de svenske, finske og islandske folkekirkene. Det kan dermed gå mot rettssak.

De nordiske folkekirkene i Norge krever å få etterbetalt statsstøtte for årene 2017 og 2019. Like før jul ble det kjent at de ville gå rettens vei dersom Barne- og familiedepartementet ikke betaler.

Men departementet svarer at de avviser grunnlaget for søksmålsvarselet. Dermed kan det gå mot rettssak, skriver Vårt Land.

– At departementet konkluderer på denne måten er ikke uventet. Det er klart at de står fast ved det de har sagt tidligere, sier sogneprest Per Anders Sandgren i Svenska kyrkan i Norge til avisen.

Sandgren sier at de skal ha et møte med deres representanter og advokat for å diskutere om de skal gå videre med søksmålsvarselet eller ikke.

Den svenske, den islandske og den finske folkekirkene kunne tidligere bruke medlemsregistrene fra sine hjemland slik at de kunne overføre medlemskap når en av deres medlemmer flyttet til Norge. Disse medlemmene fikk de statsstøtte for.

Ordningen ble endret etter medlemsregistersaken i Oslo katolske bispedømme, og siden 2016 har folkekirkene i stedet vært nødt til å innhente et aktivt samtykke fra hvert enkelt innflyttet medlem for å motta statsstøtte for dem. Det har gitt folkekirkene en betydelig reduksjon i statsstøtte, skriver Vårt Land.

Personvernpolicy