Nav-granskere får fortsette etter habilitetsvurdering

Finn Arnesen skal fortsatt lede granskingen av Nav-skandalen. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix.
Finn Arnesen skal fortsatt lede granskingen av Nav-skandalen. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

Alle de omstridte medlemmene i granskingsutvalget for EØS-saken er habile, mener Justis- og beredskapsdepartementet. Men to av dem har fått begrenset habilitet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lovavdelingen i departementet har vurdert habiliteten til tre av medlemmene i utvalget etter at det oppsto tvil om habiliteten til særlig to av dem, utvalgets leder Finn Arnesen og utvalgsmedlem Jens Edvin A. Skoghøy. Årsaken err at de var dommere i en høyesterettssak i 2012 som også gjaldt straffutmåling for trygdebedrageri.

Kritikk

Dette førte til kritikk fra blant andre jussprofessorene Benedikte Moltumyr Høgberg og Mads Andenæs for det ikke var blitt gjort en uavhengig vurdering av habiliteten.

I et notat til Arbeids- og sosialdepartementet i november redegjorde Arnesen og Skoghøy selv for saken, men konkluderte selv med at de var habile.

Etter kritikken ba arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i midten av desember Justisdepartementet om å vurdere saken. Lovavdelingen konkluderer med at i den grad utvalget skal vurdere saken fra 2012, og en tilsvarende sak fra 2017, er de to inhabile til å delta i denne delen av arbeidet, men habile til lede og delta i alt annet av utvalgets arbeid.

Komme til bunns

I tillegg til Arnesen og Skoghøy består utvalget av advokat Karin Fløistad, avdelingsdirektør Hanne Jendal, advokat Kristin Bugge Midthjell, styreleder Per Sanderud og brukerombud Barbro Wærnes.

Utvalgets hovedoppgave er å komme til bunns i hvordan og hvorfor en rekke mennesker er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel etter å ha tatt med seg trygdeytelser til andre EØS-land, noe de har rett til etter EUs trygdeforordning, som går foran norsk lov.

Rundt 2.400 har ifølge Nav fått urettmessige tilbakebetalingskrav som følge av feil tolkning av loven.

Personvernpolicy