Syklist anker dom for sykling i kollektivfelt

En syklist som benyttet kollektivfeltet på Mosseveien i Oslo, anker dommen på en bot på 8.500 kroner til Høyesterett.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var på ettermiddagen 24. september i fjor at Ivar Grøneng syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya.

Det oppsto kø, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig. Han fikk et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok.

I Oslo tingrett ble han frikjent under dissens, mens flertallet i Borgarting lagmannsrett kom til motsatt konklusjon og dømte ham til å betale en bot på 8.500 kroner.

Skyldspørsmålet er endelig avgjort i lagmannsretten, og anken gjelder lovanvendelsen. Syklistenes Landsforening (SLF) er udelt positiv til nyheten om anken.

– Evnen til å holde fartsgrensen ble fremmet som et sentralt argument for dommen i lagmannsretten. Vil dette bety at også andre kjøretøy som forsinker annen trafikk fordi de ikke klarer å holde fartsgrensen, for eksempel moped og traktor, heretter vil oppfattes å være til unødig hinder og dermed kunne bøtelegges? spør generalsekretær Morgan Andersson.

Personvernpolicy