Skipsfarten foreslår avgift for å finansiere nullutslippsløsninger

En samlet internasjonal skipsfartsnæring foreslår pålegge seg selv en drivstoffavgift som skal finansiere lav- og nullutslippsløsninger.

Alle skip skal betale 2 dollar per tonn drivstoff de kjøper, foreslås det. Over en tiårsperiode vil dette bidra til 50 milliarder kroner til forskning og utvikling, ifølge Rederiforbundet.

– Det er første gang en samlet internasjonal næring foreslår å pålegge seg selv en avgift på drivstoff. Fondet vil bidra med viktig kapital til utvikling av nye lav- og nullutslippsløsninger for skip i internasjonal fart, sier Lasse Kristoffersen, president i Norges Rederiforbund.

Det foreslås at fondet opprettes i regi av FNs organ for regulering av internasjonal skipsfart, IMO.

I 2018 vedtok IMO at skipsfarten innen 2050 skal kutte sine utslipp med 50 prosent målt fra 2008-nivå. Internasjonal skipsfart står for om lag 2,5 prosent av de globale menneskeskapte CO2-utslippene.

Forslaget skal nå behandles av medlemslandene i IMO.

– Skipsfarten både i Norge og internasjonalt er klare til å bidra. Nå er det opp til politikerne å gripe muligheten og vedta forslaget, sier administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden