286 narkotikadødsfall i 2018

286 personer døde av narkotika her i landet i 2018. Det er 39 flere enn i 2017, men på samme nivå som i 2015 og 2016.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For tredje år på rad var ikke heroin hyppigste dødsårsak, men andre opioider som morfin, kodein og oxycodon, viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.

– Andre opioider er en samlekategori, og vi vet ikke hvilke av stoffene morfin, kodein og oxycodon som er brukt. For å få mer kunnskap om dette må en ha tilgang til de enkelte dødsmeldingene eller obduksjonsrapportene, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttet.

Narkotikautløste dødsfall kan deles inn i tre hovedgrupper: forgiftningsulykker (overdoser), selvmord og psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk.

Av de 286 dødsfallene i 2018 var 210 dødsfall forgiftningsulykker, 51 selvmord og 24 dødsfall hvor psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse var dødsårsak.

Gjennomsnittsalderen til dem som dør av narkotikautløste årsaker, har økt fra 36 år i 2006 til 44 år i 2018. Sju av ti som dør av narkotika, er menn.

Nedgangen i narkotikautløste dødsfall i 2017 kan ha vært en tilfeldig variasjon, eller den kan skyldes endringer i tilgang til eller renhetsgrad på rusmidler det året, opplyser Folkehelseinstituttet.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy