Svak økning i antall arbeidsledige i november

I november ble det 300 flere registrerte helt arbeidsløse hos Nav. Illustrasjonsbilde av en mann utenfor Nav. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
I november ble det 300 flere registrerte helt arbeidsløse hos Nav. Illustrasjonsbilde av en mann utenfor Nav. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

I november ble det registrert 300 flere arbeidsløse. Det er en svak økning fra forrige måned, men ledigheten er lavere enn i samme periode i fjor.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Antall helt arbeidsløse ligger på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i november. Hvis man ser på antall helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak, ligger tallet på 2,7 prosent, viser tallene fra Nav.

– Selv om tallene viser svak økning for dem helt uten arbeid denne måneden, har arbeidsløsheten vært tilnærmet uendret siden april i år. Den har dermed stabilisert seg på et lavt nivå, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Til sammen var 74.300 personer registrert som helt arbeidsløse eller som arbeidssøkere på tiltak hos Nav ved utgangen av november. Det er 5.300 færre enn i november i fjor. Tallene er justert etter et brudd i statistikken som følge av en innføring av forenklet registrering i november 2018.

Høyest tall i reiseliv og transport

Sammenlignet med november i fjor, justert for bruddet i statistikken, var tallet på helt arbeidsløse lavere i de fleste yrkesgruppene.

Arbeidsløsheten var høyest innenfor reiseliv og transport. Der lå tallet på 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Men fortsatt var det i disse yrkesgruppene hvor nedgangen har vært størst, i tillegg til ingeniører og IKT-medarbeidere.

De laveste tallene finnes innenfor akademiske yrker og undervisning, med 0,7 prosent av arbeidsstyrken

Færre arbeidsløse på Vestlandet

Østfold hadde den høyeste arbeidsløsheten i november, med 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,6 prosent. Sogn og Fjordane har laveste tall med 1,3 prosent.

Det er færre ledige i de fleste fylkene sammenlignet med november i fjor. Arbeidsløsheten har gått mest ned på Vestlandet, og aller mest i Hordaland med en nedgang på 18 prosentpoeng. Den relative økningen var størst i Aust-Agder med 7 prosentpoengs oppgang.

Tallene går ned i Oslo

9 367 personer eller 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av november. Dette er en nedgang på 297 personer eller 3 prosent poeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Det er en ledighetsnedgang i 8 av 15 bydeler i Oslo. Bydeler som har størst nedgang er Grorud, Stovner og Østensjø.

– Sammenlignet med samme tid i fjor har antall helt ledige gått ned med 93 personer eller 23 prosentpoeng i bydel Grorud, og det er gledelig å se, sier Sonja Skinnarland, direktør i Nav Oslo.

Navs oversikt over arbeidsledige er ett av to sett med målinger som brukes for å registrere ledigheten i Norge. SSBs AKU-tall er den andre.

Mens Nav teller antall registrerte ledige, baserer SSB seg på en kvartalsvise intervjuundersøkelser. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid, uten å registrere seg hos Nav.

Personvernpolicy