Nav-skandalen påvirker nordmenns tillit til det offentligeAndersen (SV): – Så forferdelig at det skremmer folk

- Det er en farlig spiral, fordi tillit er samfunnets viktigste kapital og enkeltmenneskets trygghet, sier leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
- Det er en farlig spiral, fordi tillit er samfunnets viktigste kapital og enkeltmenneskets trygghet, sier leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nav-skandalen har gitt nordmenn lavere tillit til offentlige instanser. – Farlig spiral. For tillit er samfunnets viktigste kapital, mener Andersen (SV). 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidslinje for Nav-skandalen:

* 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.

* Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

* Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.

* Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.

* Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.

* 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten

61 prosent har fått lavere tillit til offentlige instanser etter Nav-skandalen. Det viser en fersk undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter.

– At dette ikke er stoppet før når alarmen ulte i lang tid, er så forferdelig og skremmer folk. Det rammer de mest vanskeligstilte og hele den norske velferdsmodellen. Alle ansatte som gjør så godt de kan, men hindres av systemet i å hjelpe folk. Det er en farlig spiral, fordi tillit er samfunnets viktigste kapital og enkeltmenneskets trygghet, sier leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV) til ABC Nyheter.

Les også: – Hauglie hadde ingen møter med Nav måneden etter at alarmen gikk

Trykker du feil, er det «game over»

– At dette ikke er stoppet før når alarmen ulte i lang tid, er så forferdelig og skremmer folk, sier leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV). Foto: Scanpix
– At dette ikke er stoppet før når alarmen ulte i lang tid, er så forferdelig og skremmer folk, sier leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV). Foto: Scanpix

Nyheten om det som trolig er den mest alvorlige trygdeskandalen i Norge noensinne, slo ned som en bombe. Representanter fra alle politiske partier ga uttrykk for sjokk og vantro. Opposisjonen på Stortinget har bedt om offentlig gransking.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nav skandalen kom på toppen av en lang historie med vond byråkratisering. Mange møter Nav på sin livs svarteste dag og blir bedt om å ta kjentmannsprøven i byråkrati. Trykker du feil på knappene er det «game over», sier leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV).

Andersen peker på selve organiseringen av Nav, og tilgjengeligheten for brukerne, som et hovedproblem.

– Systemet er blitt for fjernt, vanskelig å nå. Det kreves at du finner fram selv. Blant annet belønnes ansatte for å gjøre mange vedtak, ikke for korrekte vedtak. I tillegg opplever mange at de slett ikke får hjelp, og noen får tiltak de opplever at slett ikke har noen effekt, noe også Riksrevisjonen har påpekt lenge. Vi kaster bort milliarder på tiltak som ikke hjelper, men som folk må gå på, tordner Andersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Regjeringen vil gi 2 millioner til Riksadvokaten grunnet Nav-skandalen

ABC forklarer: Nav-skandalen (saken fortsetter under):

Etterlyser endringer av praksis

– Hvordan skal Nav og andre offentlige instanser gjenreise tilliten?

– Nå må en finne alle som er rammet, rette opp feil og plassere ansvar, og så trengs det rundvask i hele systemet. Både ledelse og organisering må endres. Nav må ha nok ansatte med kompetanse på sosialt arbeid, og arbeidsmarkedet må få tid til å skape tillit og trygghet for de som har mistet både jobb og helse. Lover og regelverk må endres slik at formålet, å få folk på beina, blir ledende, foreslår leder i kommunal og forvaltningskomiteen.

Etter avsløringen kommer det nå krav om endringer i hvordan Nav utøver sin makt i forhold til brukernes rettigheter.

– Når Trygderetten eller andre rettsinstanser sier loven brytes, må praksis endres omgående og gjennomgående. Finnes det internasjonale forpliktelser, skal de stå i lovtekst heretter. Alle må innse nå at det må store endringer til, men jeg har dessverre liten tro på at sittende regjering har tenkt å endre på et komma mer enn det som trengs for å unngå flere justismord. Holdningen og hardheten vil de nok beholde og det skader folk, sier SVs Karin Andersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Nye Nav-svar fra Hauglie – SV ikke fornøyd

Wiborg: –Det som påvirker tillit er evnen til å lære av feil

– Hvor alvorlig er det at nordmenns tillit til det offentlige er svekket?

Frp-politiker Erlend Wiborg mener det er viktig at det ryddes opp etter Nav-skandalen. Foto: NTB scanpix
Frp-politiker Erlend Wiborg mener det er viktig at det ryddes opp etter Nav-skandalen. Foto: NTB scanpix

– Staten må være til for innbyggerne i de vonde dagene og oppleves rettferdig og greit for alle å henvende seg til hvis det trengs. Slik er det ikke nå. Håper det kan komme ut av dette at flertallet innser hvor liten rettssikkerhet vanskeligstilte i Norge faktisk har og at vi gjør noe med det, oppfordrer lederen i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp), har sett resultatet av undersøkelsen. Han sier at hans egen tillit til offentlige instanser er helt upåvirket av Nav-skandalen.

– Nav-saken har ikke gitt meg mindre tillit til offentlige instanser. Selv i et velfungerende demokrati med gode systemer vil feil kunne oppstå. Det som påvirker min tillit til offentlige systemer er hvordan man evner å lære av feil som er begått og om man klarer å unngå av det skjer igjen, skriver Wiborg i en e-post til ABC Nyheter.