Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 2017

 ABC forklarer: Nav-skandalen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen mottok en EU-dom i 2017 som sa at trygdemottakere har rett til å ta med ytelser i EØS, men arbeidsministeren informerte ikke Stortinget om dette.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dommen er sentral i Navs snuoperasjon om retten til å ta med seg trygd til EØS-land, ifølge Aftenposten. Likevel nevnte ikke arbeidsminister Anniken Hauglie (H) dommen da hun redegjorde om Nav-skandalen for Stortinget 5. november.

To departementer og Regjeringsadvokaten fikk tilsendt den viktige dommen i EU-domstolen som innebærer at Norge ikke kan stille krav om at nordmenn må oppholde seg i Norge for å få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, skriver Aftenposten.

– Jeg forventer at en statsråd som redegjør for Stortinget, kommer med all relevant informasjon og legger alle kort på bordet, sier Eva Kristin Hansen (Ap) som er saksordfører for Stortingets undersøkelser av Nav-saken.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bestemt at det skal holdes en åpen høring om saken. Regjeringen har også satt i gang en uavhengig gransking.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Svekker Hauglie

SVs Freddy André Øvstegård (SV) sier til VG at saken svekker Hauglie og regjeringens stilling.

– Det er gode grunner til å stille spørsmål om hvorfor ikke departementet varslet Nav da de mottok avgjørelsen fra EU-domstolen i 2017, og hvorfor ikke Stortinget har fått vite om den, sier han.

Saken Aftenposten omtaler, kom opp for EU-domstolen i 2015 og gjelder en britisk kvinne, men den norske regjeringen valgte å engasjere seg ved å skrive et innlegg til domstolen om Norges syn. Kvinnen mistet sine trygdeytelser etter at hun flyttet til Spania på begynnelsen av 2000-tallet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den britiske staten tapte saken i EU-domstolen, og Norge fikk ikke gjennomslag for sitt syn. Som partseier i søksmålet ble Regjeringsadvokaten orientert om utfallet, det samme ble Arbeids- og sosialdepartementet og Utenriksdepartementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Annet tema

Norges innlegg til EU-domstolen berører ikke spørsmålene som diskuteres i Nav-skandalen, ifølge Ketil Bøe Moen, som er del av Regjeringsadvokatens ledergruppe. Aftenposten har ikke fått innsyn i Norges innlegg.

Dommen er del av grunnlaget for vurderingen Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) gjorde i oktober i år som sier at det ikke lenger kan stilles krav til tilstedeværelse i Norge.

Etter at dommen kom 1. februar 2017 fortsatte likevel Norge å håndheve sin tolkning av regelverket. Etter den tid har 22 mennesker blitt dømt til fengsel med bakgrunn i den gale lovtolkningen, ifølge Aftenposten.