Lyntog som myte og mysterium

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det stemmer ikkje at høgfartsbaner er dyre, og at det krev rette skjener å koma opp i høg fart.

Stemmer: Per Kvernmark
Styremedlem For Jernbane

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Norske tog i over 250 km/t er ein utopi for Sverre Myrli (Ap) og Nils Aage Jegstad (H), medlemmar av transport- og kommunikasjonskomitéen. Dei summerer velkjende mytar – eller «problem» – gjennom åtte punkt i ABC Nyheter. Lyntog vert mystikk og noko ingen snakkar om.

Jernbaneverkets høgfartsutgreiing frå 2012 er nytta som kjelde. Då bør ein ha i minne at utgreiinga var gjenstand for velgrunna kritikk: Stortingets opphavlege mandat om eit fleirbrukskonsept for norske tilhøve vart berre delvis oppfylt. Inntekter frå undervegs- og godstrafikk kom ikkje med i den samfunnsøkonomiske analysen.

1. Folketalet er lite, noko som vil bidra til låg samfunnsnytte

Folketal og trafikkgrunnlag er ikkje analoge. Flyrutene Oslo–Stavanger, Bergen og Trondheim er blant dei 10–12 mest trafikkerte i Europa. Eurostatistikk 2017 syner at innanlands flyg ein nordmann 8,64 gongar meir enn ein gjennomsnittleg EU-borgar.

Inntektsgrunnlaget for lyntog i Noreg vil vera flymarknaden, langdistanse personbiltrafikk (vesentleg større enn i mange andre land) og gods i eit fleirbrukskonsept. Dessutan vil lyntog og intercity i same korridor styrkja marknaden og samfunnsnytta, ifølge konseptanalysen for intercity 2012.

2. Høgfartsbaner er dyre, og det krev rette skjener å koma opp i høg fart

Utsegna er upresis og vitnar om misforståingar. Høg fart krev lang akselerasjonstid og store kurveradier i Sør- og Midt-Noreg, 4000–5000 m i Sør- og Midt-Noreg. Det er ikkje analogt med mykje høgare kilometerpris.. Det samsvarar ikkje med mykje høgare kilometerpris. Ein ny bane krev bruer, tunnelar og andre faste kostnadselement anten fartsnivået er 200 eller 300 km/t.

Jernbanebygging utanfor sentrale strok i Noreg er heller ikkje mykje dyrare enn elles i Europa, der vi finn urbanisering over store samanhengande område, store lag morenemasse og breie elvedalar som må kryssast. Farriseidet–Porsgrunn kosta om lag 330 mill. kr per kilometer, sjølv om 70 prosent av traséen er tunnel og bru – om lag same prisnivå som i Mellom-Europa.

3. Stigningstilhøve bidreg også til krevjande utbygging

På oppdrag frå Norsk Bane utgreidde DBI (Deutsche Bahn International) i 2008–2009 Vestlandbana via Haukeli og Oslo–Trondheim. Vestlandsbana er planlagd med høgste punkt 649 moh og ein tunnel på 29 km, Dovresambandet med ein tunnel på 17 km under Dovreplatået. Slike tunnellengder bør ikkje by på altfor store problem i eit land med mykje solid og stabilt fjell, og stigningar vert kraftig reduserte.

4. Det største trafikkgrunnlaget er pendlartrafikken inn til dei store byane

Her er truleg passasjertal og transportarbeid (personkilometer) forveksla.

Av norske personkilometer med tog står fjerntrafikken for så mykje som tretti prosent – mest på museale enkeltspor.

Men av alt innanlandsk persontransportarbeid utfører tog berre 4,36 prosent, tunnel- og forstadsbaner ikkje medrekna.

Intercityutbygginga vil kanskje auka prosenten til rundt 5, mange av reisene er korte og avgrensa til rushtida. Skal jernbane bidra til vesentlege utsleppskutt, bør ambisjonsnivået opp på minst 15–20 prosent. Då kjem ein ikkje utanom lyntog, lange reiser og store inngrep i flymarknaden.

Les også: SV: – Vi snakker veldig mye om lyntog

5. «Lynfart» mellom storbyane krev heilt nye spor heile vegen og er kostbart

Det er diskutabelt. Ombygging av dagens traséar krev i realiteten også heilt nye spor, til høg pris, då lite eller ingenting av det svingete, bratte norske banenettet kan nyttast. Milelange nye parsellar for lyntog – utan konflikt med eksisterande korridor og togtrafikk – kostar heller mindre per kilometer, over kortare byggjeperiode.
Typiske døme er intercity gjennom Østfoldbyane og Råholt–Hamar. Båe trekker i langdrag, vert oppstykka, dyre og flaskehalsar for langdistansetog. I 2009 fanst eit alternativ Råholt–Stange lenger aust for Mjøsa, utgreidd av Norsk Bane og DBI. Det var med få unntak dimensjonert for 300 km/t, ville gitt minst seks minutt kortare reisetid, unngått to lange dyre bruer og kunne for lengst ha stått ferdig fram til Stange. Dette vart ikkje handsama på linje med etatanes plan «Fellesprosjektet E6–Dovrebanen».

6. Lokale tog i Oslo-området vil slita med å koma seg opp i 250 km/t

Temaet held fram etter punkt 8: … lite å hente på større fart. I Oslo-området får vi til dømes ikkje brukt den store farten. Follobanen er nytta som døme.
Resonnementet stemmer for lokal- og regiontog, men ikkje for ekspresstog med få stopp. Utanlandstog vil t.d. ha stor nytte av Follobanen – om dei kan gå vidare i 300 på ei rettlinja bane utanom Moss, Fredrikstad og andre tettstader.

Same prinsipp er nytta i planane til Norsk Bane, der dimensjonerande fart for Sør- og Midt-Noreg er 270–300 km/t.

Ein fann at høgare fartsnivå vil ha lita nytte. Nord-Noreg vil derimot få klåre fordelar av toppfart over 300 km/t. Her er avstandane mellom byar og tettstader store, og jernbane vert vesentleg kortare enn hovudveg.

7. Det tek svært mange år før klimarekneskapet går i pluss

Kvifor skulle høgfartsbaner vera eit mykje større problem enn intercityutbygginga og store motorvegprosjekt som E18 i vestkorridoren, E6 i Innlandet, E39 på Sørlandet og Rogfast?

Les også: SV vil ha flyskatt til lyntog

8. Det er urealistisk at godstog kan køyra over 250 km/t

Ingen med kunnskap om lyntog hevdar det siste. Men fleire europeiske høgfartsbaner vert nytta av godstog i 120–160 km/t.

For norske godstog i 60–70 km/t på bratte enkeltspor vert 120 (på dobbeltspor) ein revolusjon. Persontog vert interessante for mindre ekspressgods.

Nasjonal transportplan 2018–2029, kapittel 3.4.3, seier: «… alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Göteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger, må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.». Formuleringa er tatt med vidare i Granavollen-erklæringa.
Døme syner det motsette, frå Sørlandet til Nord-Noreg. Den omstridde Ringeriksbanen Sandvika–Hønefoss vert lite relevant i eit nasjonalt høgfartsnett – og ein svært påkosta pendlarbuss. Korridoren Drammen–Kongsberg–Telemark og Grenlandsbanen er sentrale for eit høgfartsnett mellom aust, vest og sør. Men strekningsvise planar i offentleg regi oppfyller ikkje kriteria.
At NTP-formuleringa er ukjend, vert neglisjert eller ikkje forstått av folkevalde, vert stadfesta av Myrli og Jegstad: Tog i over 250 km/t er i dag ikke på den politiske agendaen i det hele tatt og kommer neppe til å bli en realitet i Norge. … store planlagte investeringer før vi kan snakke om lyntog.
NTP-formuleringa set vel nettopp lyntog på agendaen? Tilrettelegging no, slik at vi unngår parallell og kostbar utbygging seinare.

Les også: Hvorfor er det ingen som snakker om lyntog i Norge?

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:36 Store protester mot at Sydney kveles14:35 Viggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34 Fire ekstra ambulansefly satt inn14:12 NHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56 Norge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43 Midt-Norge får det fineste været til helgen13:02 Time: Greta Thunberg er «årets person»12:54 Boko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53 Drapssiktet i Kristiansand avhøres12:40 Tenåring med kniv og ammunisjon pågrepet ved skole12:12 Eldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42 Ferge grunnstøtte i Fedje11:41 Dansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09 Epstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06 Roxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44 Kritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43 Suu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19 Thunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17 Oversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16 To ambulanser krasjet i Tønsberg10:12 Saudi-Arabias oljeselskap på børs09:09 Israel går mot nok et nyvalg09:06 Fluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02 Norge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01 Stor måling peker mot tory-seier09:01 Bil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55 Erna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42 Sundby sier nei til langløpskarriere08:40 Ni savnet etter vulkanutbruddet på New Zealand08:07 Kina fengsler flest journalister08:02 Norske foreldre er fornøyde med barnehagene07:41 Elfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28 «Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02 4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41 Bill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36 Solbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32 Fem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01 Tøffe værforhold i Sør-Norge05:58 Dette skjer i dag05:52 Bougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51 Dette skjedde i natt05:38 Minnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27 Homoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24 Domstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05 Distré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00 Nå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41 Høyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09 Demonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06 Nordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53 Den britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12 Vår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37 Fortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10 Ni personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04 FN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03 Trump advarer Russland mot innblanding i valget00:59 Babcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36 Britisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse00:05 Ancelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen23:53 Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille23:44 Depay frelste Lyon i mesterligadrama23:33 Fati tidenes yngste Champions League-scorer da Barcelona slo ut Inter23:31 Drapssiktet i Kristiansand nekter skyld23:01 Lukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av mesterligaen23:00 Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille22:40 Over 300.000 demonstrerte mot Macrons pensjonsreform22:38 Studenter ved Oslo Met fikk samme eksamen som i fjor – eksamenen annullert22:31 Tak på næringsbygg blåste av – Alle aktører i sving mot uværet i Hordaland21:57 Mystisk bil ved Hagens hus fanget på video21:52 Milik skjøt Napoli videre, mareritt for Berges 17-årige lagkamerat21:39 Riksadvokaten bes rydde opp i saker der flyktninger er dømt for å ha brukt falske papirer21:23 Grønt lys for Trumps frihandelsavtale med naboene21:16 Nesten halvparten bestilte kjøtt på forhånd - folket ville ha gjort det samme20:58 Flere drept i skytedrama i by i New Jersey20:49 Fløibanen kjørte på et tre20:47 Mesterligaeventyret over for Haaland og Salzburg med tap for Liverpool20:44 Ny skade for City-forsvarer, Stones ute flere uker20:39 Nav-rammet etterlyser informasjon om fri rettshjelp: – Ingen gir beskjed20:35 Zuccarellos forrige klubb sparket treneren for etisk overtramp20:22 Pompeo advarer Lavrov mot innblanding i valget20:16 33-åring tiltalt for drapsforsøk – risikerer forvaring20:10 – Noen får det gratis, andre må betale19:35 Mann siktet for drap i Kristiansand hevder han ikke har noe med saken å gjøre19:18 Aftenbladet: Thorstvedt kan bli lagkamerat med Haaland i Salzburg19:07 Protester mot litteraturprisvinner – applaus til batteri-oppfinner18:59 Triste bilder fra turistmagneten: – Det er en reell frykt18:43 Solberg husker ikke når hun fikk vite om Navs praksisendring18:01 Elever ble navngitt på Google i overgrepssak17:37 Opprørere til angrep mot presidentpalass og hotell i Somalia17:27 Studie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før17:24 Romsonde nærmere sola enn noe annet fartøy har vært: Her er noen av oppdagelsene17:09 Rosenborg bekrefter: Dorsin klubbens nye sportslige leder17:08 Seks migranter frøs i hjel på grensa mellom Tyrkia og Hellas17:07 Hurtigruten-konkurrent mangler skip – regjeringen varslet bøter16:50 Karmsundbrua stenges for trafikk på grunn av uvær16:27 Mattilsynet får slakt i ekstern granskning16:27 Politiet etterlyser bil - mann funnet død på strand16:08 10. ETG: Årtusenets julekalender: Velkommen til år 200715:42 Karlssons mamma: – Toppidrett er ikke sunt15:35 Hvordan kunne man tillate turister der?15:34 Finland har fått verdens yngste regjeringssjef
Siste nytt
14:36VerdenStore protester mot at Sydney kveles14:35NorgeViggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34NorgeFire ekstra ambulansefly satt inn14:12PengerNHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56SportNorge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43NorgeMidt-Norge får det fineste været til helgen13:02VerdenTime: Greta Thunberg er «årets person»12:54VerdenBoko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53NorgeDrapssiktet i Kristiansand avhøres12:40NorgeTenåring med kniv og ammunisjon pågrepet ved skole12:12NorgeEldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42NorgeFerge grunnstøtte i Fedje11:41SportDansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09VerdenEpstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06KulturRoxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44SportKritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43VerdenSuu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19VerdenThunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17NorgeOversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16NorgeTo ambulanser krasjet i Tønsberg10:12PengerSaudi-Arabias oljeselskap på børs09:09PolitikkIsrael går mot nok et nyvalg09:06SportFluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02SportNorge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01PolitikkStor måling peker mot tory-seier09:01NorgeBil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55NorgeErna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42SportSundby sier nei til langløpskarriere08:40VerdenNi savnet etter vulkanutbruddet på New Zealand08:07KulturKina fengsler flest journalister08:02NorgeNorske foreldre er fornøyde med barnehagene07:41ReiseElfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28Kultur«Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02Norge4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41KulturBill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36SportSolbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32VerdenFem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01NorgeTøffe værforhold i Sør-Norge05:58NorgeDette skjer i dag05:52VerdenBougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51NorgeDette skjedde i natt05:38SportMinnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27NorgeHomoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24VerdenDomstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05VerdenDistré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00NorgeNå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41NorgeHøyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09VerdenDemonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06PengerNordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53VerdenDen britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12PengerVår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37VerdenFortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10NorgeNi personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04VerdenFN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03PolitikkTrump advarer Russland mot innblanding i valget00:59NorgeBabcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36VerdenBritisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse00:05SportAncelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen23:53SportChelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille23:44SportDepay frelste Lyon i mesterligadrama23:33SportFati tidenes yngste Champions League-scorer da Barcelona slo ut Inter23:31NorgeDrapssiktet i Kristiansand nekter skyld23:01SportLukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av mesterligaen23:00SportChelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille22:40VerdenOver 300.000 demonstrerte mot Macrons pensjonsreform22:38NorgeStudenter ved Oslo Met fikk samme eksamen som i fjor – eksamenen annullert22:31NorgeTak på næringsbygg blåste av – Alle aktører i sving mot uværet i Hordaland21:57NorgeMystisk bil ved Hagens hus fanget på video21:52SportMilik skjøt Napoli videre, mareritt for Berges 17-årige lagkamerat21:39NorgeRiksadvokaten bes rydde opp i saker der flyktninger er dømt for å ha brukt falske papirer21:23PengerGrønt lys for Trumps frihandelsavtale med naboene21:16Helse og livsstilNesten halvparten bestilte kjøtt på forhånd - folket ville ha gjort det samme20:58VerdenFlere drept i skytedrama i by i New Jersey20:49NorgeFløibanen kjørte på et tre20:47SportMesterligaeventyret over for Haaland og Salzburg med tap for Liverpool20:44SportNy skade for City-forsvarer, Stones ute flere uker20:39PengerNav-rammet etterlyser informasjon om fri rettshjelp: – Ingen gir beskjed20:35SportZuccarellos forrige klubb sparket treneren for etisk overtramp20:22VerdenPompeo advarer Lavrov mot innblanding i valget20:16Norge33-åring tiltalt for drapsforsøk – risikerer forvaring20:10Helse og livsstil– Noen får det gratis, andre må betale19:35NorgeMann siktet for drap i Kristiansand hevder han ikke har noe med saken å gjøre19:18SportAftenbladet: Thorstvedt kan bli lagkamerat med Haaland i Salzburg19:07NorgeProtester mot litteraturprisvinner – applaus til batteri-oppfinner18:59ReiseTriste bilder fra turistmagneten: – Det er en reell frykt18:43PolitikkSolberg husker ikke når hun fikk vite om Navs praksisendring18:01NorgeElever ble navngitt på Google i overgrepssak17:37VerdenOpprørere til angrep mot presidentpalass og hotell i Somalia17:27VerdenStudie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før17:24NyheterRomsonde nærmere sola enn noe annet fartøy har vært: Her er noen av oppdagelsene17:09SportRosenborg bekrefter: Dorsin klubbens nye sportslige leder17:08VerdenSeks migranter frøs i hjel på grensa mellom Tyrkia og Hellas17:07PengerHurtigruten-konkurrent mangler skip – regjeringen varslet bøter16:50NorgeKarmsundbrua stenges for trafikk på grunn av uvær16:27NorgeMattilsynet får slakt i ekstern granskning16:27NorgePolitiet etterlyser bil - mann funnet død på strand16:08Kultur10. ETG: Årtusenets julekalender: Velkommen til år 200715:42SportKarlssons mamma: – Toppidrett er ikke sunt15:35VerdenHvordan kunne man tillate turister der?15:34PolitikkFinland har fått verdens yngste regjeringssjef
Populært