Lyntog som myte og mysterium

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det stemmer ikkje at høgfartsbaner er dyre, og at det krev rette skjener å koma opp i høg fart.

Stemmer: Per Kvernmark
Styremedlem For Jernbane

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Norske tog i over 250 km/t er ein utopi for Sverre Myrli (Ap) og Nils Aage Jegstad (H), medlemmar av transport- og kommunikasjonskomitéen. Dei summerer velkjende mytar – eller «problem» – gjennom åtte punkt i ABC Nyheter. Lyntog vert mystikk og noko ingen snakkar om.

Jernbaneverkets høgfartsutgreiing frå 2012 er nytta som kjelde. Då bør ein ha i minne at utgreiinga var gjenstand for velgrunna kritikk: Stortingets opphavlege mandat om eit fleirbrukskonsept for norske tilhøve vart berre delvis oppfylt. Inntekter frå undervegs- og godstrafikk kom ikkje med i den samfunnsøkonomiske analysen.

1. Folketalet er lite, noko som vil bidra til låg samfunnsnytte

Folketal og trafikkgrunnlag er ikkje analoge. Flyrutene Oslo–Stavanger, Bergen og Trondheim er blant dei 10–12 mest trafikkerte i Europa. Eurostatistikk 2017 syner at innanlands flyg ein nordmann 8,64 gongar meir enn ein gjennomsnittleg EU-borgar.

Inntektsgrunnlaget for lyntog i Noreg vil vera flymarknaden, langdistanse personbiltrafikk (vesentleg større enn i mange andre land) og gods i eit fleirbrukskonsept. Dessutan vil lyntog og intercity i same korridor styrkja marknaden og samfunnsnytta, ifølge konseptanalysen for intercity 2012.

2. Høgfartsbaner er dyre, og det krev rette skjener å koma opp i høg fart

Utsegna er upresis og vitnar om misforståingar. Høg fart krev lang akselerasjonstid og store kurveradier i Sør- og Midt-Noreg, 4000–5000 m i Sør- og Midt-Noreg. Det er ikkje analogt med mykje høgare kilometerpris.. Det samsvarar ikkje med mykje høgare kilometerpris. Ein ny bane krev bruer, tunnelar og andre faste kostnadselement anten fartsnivået er 200 eller 300 km/t.

Jernbanebygging utanfor sentrale strok i Noreg er heller ikkje mykje dyrare enn elles i Europa, der vi finn urbanisering over store samanhengande område, store lag morenemasse og breie elvedalar som må kryssast. Farriseidet–Porsgrunn kosta om lag 330 mill. kr per kilometer, sjølv om 70 prosent av traséen er tunnel og bru – om lag same prisnivå som i Mellom-Europa.

3. Stigningstilhøve bidreg også til krevjande utbygging

På oppdrag frå Norsk Bane utgreidde DBI (Deutsche Bahn International) i 2008–2009 Vestlandbana via Haukeli og Oslo–Trondheim. Vestlandsbana er planlagd med høgste punkt 649 moh og ein tunnel på 29 km, Dovresambandet med ein tunnel på 17 km under Dovreplatået. Slike tunnellengder bør ikkje by på altfor store problem i eit land med mykje solid og stabilt fjell, og stigningar vert kraftig reduserte.

4. Det største trafikkgrunnlaget er pendlartrafikken inn til dei store byane

Her er truleg passasjertal og transportarbeid (personkilometer) forveksla.

Av norske personkilometer med tog står fjerntrafikken for så mykje som tretti prosent – mest på museale enkeltspor.

Men av alt innanlandsk persontransportarbeid utfører tog berre 4,36 prosent, tunnel- og forstadsbaner ikkje medrekna.

Intercityutbygginga vil kanskje auka prosenten til rundt 5, mange av reisene er korte og avgrensa til rushtida. Skal jernbane bidra til vesentlege utsleppskutt, bør ambisjonsnivået opp på minst 15–20 prosent. Då kjem ein ikkje utanom lyntog, lange reiser og store inngrep i flymarknaden.

Les også: SV: – Vi snakker veldig mye om lyntog

5. «Lynfart» mellom storbyane krev heilt nye spor heile vegen og er kostbart

Det er diskutabelt. Ombygging av dagens traséar krev i realiteten også heilt nye spor, til høg pris, då lite eller ingenting av det svingete, bratte norske banenettet kan nyttast. Milelange nye parsellar for lyntog – utan konflikt med eksisterande korridor og togtrafikk – kostar heller mindre per kilometer, over kortare byggjeperiode.
Typiske døme er intercity gjennom Østfoldbyane og Råholt–Hamar. Båe trekker i langdrag, vert oppstykka, dyre og flaskehalsar for langdistansetog. I 2009 fanst eit alternativ Råholt–Stange lenger aust for Mjøsa, utgreidd av Norsk Bane og DBI. Det var med få unntak dimensjonert for 300 km/t, ville gitt minst seks minutt kortare reisetid, unngått to lange dyre bruer og kunne for lengst ha stått ferdig fram til Stange. Dette vart ikkje handsama på linje med etatanes plan «Fellesprosjektet E6–Dovrebanen».

6. Lokale tog i Oslo-området vil slita med å koma seg opp i 250 km/t

Temaet held fram etter punkt 8: … lite å hente på større fart. I Oslo-området får vi til dømes ikkje brukt den store farten. Follobanen er nytta som døme.
Resonnementet stemmer for lokal- og regiontog, men ikkje for ekspresstog med få stopp. Utanlandstog vil t.d. ha stor nytte av Follobanen – om dei kan gå vidare i 300 på ei rettlinja bane utanom Moss, Fredrikstad og andre tettstader.

Same prinsipp er nytta i planane til Norsk Bane, der dimensjonerande fart for Sør- og Midt-Noreg er 270–300 km/t.

Ein fann at høgare fartsnivå vil ha lita nytte. Nord-Noreg vil derimot få klåre fordelar av toppfart over 300 km/t. Her er avstandane mellom byar og tettstader store, og jernbane vert vesentleg kortare enn hovudveg.

7. Det tek svært mange år før klimarekneskapet går i pluss

Kvifor skulle høgfartsbaner vera eit mykje større problem enn intercityutbygginga og store motorvegprosjekt som E18 i vestkorridoren, E6 i Innlandet, E39 på Sørlandet og Rogfast?

Les også: SV vil ha flyskatt til lyntog

8. Det er urealistisk at godstog kan køyra over 250 km/t

Ingen med kunnskap om lyntog hevdar det siste. Men fleire europeiske høgfartsbaner vert nytta av godstog i 120–160 km/t.

For norske godstog i 60–70 km/t på bratte enkeltspor vert 120 (på dobbeltspor) ein revolusjon. Persontog vert interessante for mindre ekspressgods.

Nasjonal transportplan 2018–2029, kapittel 3.4.3, seier: «… alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Göteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det vi bygger, må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.». Formuleringa er tatt med vidare i Granavollen-erklæringa.
Døme syner det motsette, frå Sørlandet til Nord-Noreg. Den omstridde Ringeriksbanen Sandvika–Hønefoss vert lite relevant i eit nasjonalt høgfartsnett – og ein svært påkosta pendlarbuss. Korridoren Drammen–Kongsberg–Telemark og Grenlandsbanen er sentrale for eit høgfartsnett mellom aust, vest og sør. Men strekningsvise planar i offentleg regi oppfyller ikkje kriteria.
At NTP-formuleringa er ukjend, vert neglisjert eller ikkje forstått av folkevalde, vert stadfesta av Myrli og Jegstad: Tog i over 250 km/t er i dag ikke på den politiske agendaen i det hele tatt og kommer neppe til å bli en realitet i Norge. … store planlagte investeringer før vi kan snakke om lyntog.
NTP-formuleringa set vel nettopp lyntog på agendaen? Tilrettelegging no, slik at vi unngår parallell og kostbar utbygging seinare.

Les også: Hvorfor er det ingen som snakker om lyntog i Norge?

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:50 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA01:42 Mann til sykehus med stikkskader01:23 Bloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA01:16 Kvinne alvorlig skadd i trafikkulykke i Svolvær00:37 Politiet: Mannen trolig ikke et tilfeldig offer00:02 Putin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57 Flere fjelloverganger åpnet igjen23:35 Arsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15 Frankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14 Nytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23 Facebook med søksmål etter svindelannonser22:11 Mann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09 Venstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01 Silva fikk sparken i Everton21:58 Frisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25 – Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22 Pelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32 Mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18 Skatteetaten endrer regler etter avsløring18:43 Tandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38 Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37 Frp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20 Politivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04 Nordmann skutt i Brasil16:46 Ulf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14 Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52 Britene er misfornøyd med norsk juletre15:49 Norsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45 To menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26 Norsk kvinne druknet i turistparadis15:11 Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10 Mann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59 Nederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55 Nytt skritt mot riksrett i USA13:50 – For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23 Bent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12 Sjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57 Nye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56 To menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56 Savnet kvinne (85) funnet død12:40 Norsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30 USA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29 Karlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57 19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57 PST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56 Melania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37 Algerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31 Mann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16 Trumps advokat på tur til Ukraina11:09 Zlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04 Nortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03 New Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01 Fransk storstreik utvides09:24 Japan la fram økonomisk redningspakke09:23 Stabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53 SAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53 Nordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52 Over 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27 Utslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17 Bil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15 Mourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11 Forsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11 Russland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08 Flere fjelloverganger stengt06:30 Nær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24 To døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11 Frankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00 FN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00 Drømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57 Huawei saksøker USA igjen05:53 Tidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50 Dette skjer i dag05:37 Dette skjedde i natt05:30 Trettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04 Skitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03 Marineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00 Frp ypper til oljestrid med Høyre04:52 Presidentvalget i Bolivia var manipulert03:39 40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18 Full meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12 Taus veidirektør vil først snakke i januar02:39 Stavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13 Hevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59 Skredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18 58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07 De rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15 En person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04 Telenor gransker svindel i pakistansk bank23:54 Mané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53 Dropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47 Abraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45 Fire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44 Åtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30 Rashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40 Mann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14 Norsk båt stjålet av menneskesmuglere21:00 Stor økning i pasientvold på Ullevål sykehus20:58 Mann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense20:44 200 ansatte har fått permitteringsvarsel i Risa AS20:33 Kolonial.no endrer praksis: – Glad for at kundene har pushet på
Siste nytt
01:50VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA01:42NorgeMann til sykehus med stikkskader01:23VerdenBloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA01:16NorgeKvinne alvorlig skadd i trafikkulykke i Svolvær00:37NorgePolitiet: Mannen trolig ikke et tilfeldig offer00:02VerdenPutin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57NorgeFlere fjelloverganger åpnet igjen23:35SportArsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15VerdenFrankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14SportNytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23VerdenFacebook med søksmål etter svindelannonser22:11NorgeMann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09NorgeVenstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01SportSilva fikk sparken i Everton21:58PengerFrisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25Helse og livsstil– Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22VerdenPelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32NorgeMann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18PengerSkatteetaten endrer regler etter avsløring18:43SportTandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38NorgeRegjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37NorgeFrp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20VerdenPolitivideo: Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04VerdenNordmann skutt i Brasil16:46NorgeUlf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14NorgeKronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52VerdenBritene er misfornøyd med norsk juletre15:49SportNorsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45NorgeTo menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26VerdenNorsk kvinne druknet i turistparadis15:11PolitikkØkt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10NorgeMann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59SportNederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55PolitikkNytt skritt mot riksrett i USA13:50Politikk– For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23PolitikkBent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12NorgeSjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57NæringslivNye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56NorgeTo menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa12:56NorgeSavnet kvinne (85) funnet død12:40VerdenNorsk turist kvalte mann til døde – nå blir han siktet for drap12:30StemmerUSA er like splittet som under Vietnam-krigen12:29SportKarlsson og Halfvarsson står over i Lillehammer11:57Verden19 besetningsmedlemmer bortført fra gresk supertanker11:57NorgePST har drevet ulovlig innhenting av flypassasjeropplysninger11:56VerdenMelania Trump mener professor misbrukte sønnens navn11:37PengerAlgerammede lakseoppdrettere får øke produksjonen11:31NorgeMann dømt til fengsel for hjemmelaget bombe i Larvik11:16VerdenTrumps advokat på tur til Ukraina11:09SportZlatan vil ha strengere straff for rasisme10:04PengerNortura avvikler drift på Otta – 78 ansatte berørt10:03VerdenNew Zealand vil hindre terrorsiktet i å spre sitt budskap10:01PengerFransk storstreik utvides09:24PengerJapan la fram økonomisk redningspakke09:23Helse og livsstilStabilt sykefravær – målet om nedgang på 10 prosent like langt unna08:53PengerSAS om 2019-resultatet: – Utilfredsstillende08:53Helse og livsstilNordmenn flest drikker alkohol kun i helga08:52PengerOver 20 prosent færre passasjerer for Norwegian07:27NorgeUtslitte polfarere ønsker foreløpig ikke helikopter07:17NorgeBil truffet av gjenstand fra vogntog på Stordabrua – utenlandsk mann døde07:15SportMourinho: – United var ikke bare bedre enn oss. De var mye bedre07:11NorgeForsvaret forsøker å selge F-16 og Sea King07:11NorgeRussland bygger avansert superbase for kampfly nær Arktis07:08NorgeFlere fjelloverganger stengt06:30PengerNær 100 utmarkskommuner refser forslag om kraftskatt06:24VerdenTo døde etter skyting i Norrköping i Sverige06:11VerdenFrankrike vil gå i stå under storstilt protest mot pensjonsreform06:00VerdenFN-støttet elprosjekt er blitt het potet for Venezuelas opposisjon06:00SportDrømmeopplegg på gang for Norge i håndball-VM05:57VerdenHuawei saksøker USA igjen05:53PengerTidligere oljefond-sjef mener nytt styre mangler kompetanse05:50NorgeDette skjer i dag05:37NorgeDette skjedde i natt05:30KulturTrettebergstuen: – Mette-Marit har vist dårlig dømmekraft05:04VerdenSkitten overraskelse traff bonden midt i fjeset05:03VerdenMarineansatt drepte to sivilt ansatte på marinebase på Hawaii05:00NorgeFrp ypper til oljestrid med Høyre04:52PolitikkPresidentvalget i Bolivia var manipulert03:39Verden40.000 marsjerte i protest i Colombia03:18Helse og livsstilFull meslingkrise på Samoa – alle skal vaksineres03:12NorgeTaus veidirektør vil først snakke i januar02:39NorgeStavanger-lege fratatt autorisasjon for tredje gang02:13VerdenHevder Iran har utviklet kortdistanseraketter01:59NorgeSkredsak mot Osterøy kommune henlagt01:18Verden58 migranter døde da båt sank utenfor Mauritania01:07NorgeDe rødgrønne enige om å øke matsikkerhet00:15NorgeEn person omkom i trafikkulykke i Nordland00:04PengerTelenor gransker svindel i pakistansk bank23:54SportMané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen23:53KulturDropper omstridt metode for å stoppe nettmobbing22:47SportAbraham tilbake med scoring og målgivende i Chelsea-seier22:45NorgeFire personer i arbeidsulykke i Nordland – kan ikke hentes på grunn av været22:44VerdenÅtte savnet etter at bygning raste sammen i Polen22:30SportRashford-dobbel reddet Solskjær i Mourinho-møtet på Old Trafford21:40NorgeMann (33) siktet for drapsforsøk i Sverige – tiltalt for politivold i Norge21:14NorgeNorsk båt stjålet av menneskesmuglere21:00NorgeStor økning i pasientvold på Ullevål sykehus20:58VerdenMann pågrepet i Russland for å ha lurt migranter med falsk finskegrense20:44Penger200 ansatte har fått permitteringsvarsel i Risa AS20:33PengerKolonial.no endrer praksis: – Glad for at kundene har pushet på
Populært