Nav får oftere medhold i Trygderetten

Mens 14 prosent fikk medhold etter å klagd saken sin inn for Trygderetten i 2014, var det samme tallet 11 prosent i fjor.

Det er en nedgang på 20 prosent, skriver Klassekampen.

Advokatene i LO skriver på sine nettsider at det blir stadig vanskeligere å nå fram med krav i trygdesaker, og at «Trygderetten er tilbakeholden med å overprøve Nav-vedtak. Utviklingen gir grunn til å spørre om rettssikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt».

Trygderetten på sin side viser til at omgjøringsprosenten ikke har sammenheng med deres praksis, men er styrt av hvilke saker som kommer inn.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden