Hun har fått seks kalver før, nå får hun endelig være mor

Ved Senter for husdyrforsøk forskes det på en ny løsning som gjør at kua kan være sammen med kalven sin, samtidig som bonden gradvis kan begrense kontakten. Foto: Elise Kjørstad
Ved Senter for husdyrforsøk forskes det på en ny løsning som gjør at kua kan være sammen med kalven sin, samtidig som bonden gradvis kan begrense kontakten. Foto: Elise Kjørstad

De fleste melkekyr får ikke være mødre. Julie Føske Johnsen fra Veterinærinstituttet leder et nytt forskningsprosjekt der kua får besøke kalven sin.

Ved Senter for husdyrforsøk ved NMBU, er det ro i fjøset. Tre unge kalver tar ettermiddagsluren i myk flis. Rett utenfor bingen ligger en av mødrene og hviler sammen med ei venninne. Mor og kalv kan se og høre hverandre gjennom sprekker i treverket.

Ole, Dole og Doffen som de heter, reiser seg snart opp. Ikke lenge etter vagger det i inngangsporten. Det er «gamlemor» som kommer på besøk. Gjennom øremerket sitt har hun og to andre mødre tilgang til bingen der kalvene befinner seg.

«Gamlemor» har fått seks kalver før. Men det er første gang hun får være mamma.

Melkekyr blir fratatt kalven samme dag den blir født i konvensjonell drift. Må det være slik?

En lys idé

Julie Føske Johnsen tok en doktorgrad om det å holde ku og kalv sammen. Da hun leverte avhandlingen sin, var hun klar for å forske på noe annet. Men nå er hun tilbake på det samme sporet.

Under en innovasjonscamp i februar kom nemlig hun og gruppen på en idé. Hva med å designe en løsning som gjør at mor kan besøke kalven sin?

– Ideen var å lage en løsning der ku og kalv ikke er sammen hele tiden, men at man også kan holde de litt fra hverandre. Slik blir kalven klar til å bli en drøvtygger og til livet etter.

Hun ble huket tak i av Irma Caroline Oskam, lederen for Senter for husdyrforsøk ved NMBU.

(Saken fortsetter under)

Julie Føske Johnsen er forsker ved Veterinærinstituttet. Foto: Elise Kjørstad
Julie Føske Johnsen er forsker ved Veterinærinstituttet. Foto: Elise Kjørstad

«Dette skal vi få til!» sa Oskam.

Nå er en prototype installert på forskningsgården i Ås. De første kalvene har flyttet inn.

Les også:

Det ble fest i fjøset

De tre kalvene har tilgang på en stor binge, soveplass, høy, melk og kraftfôr fra automater . De kan også die fra moren når hun kommer på besøk.

Bingen er skilt fra melkekyrne med en port som bare mødrene kan gå igjennom. Det er fordi øremerket leses av i porten. I starten kan mødre gå inn og ut så mye de vil. Etter hvert kan forskerne begrense kontakten ved å bare la kuene slippe inn morgen og kveld for eksempel. Slik skal kalven gradvis avvennes fra å drikke melk fra jurene.

Løsningen har fått navnet Smart Calf Care, men foreløpig eksisterer det altså kun som en prototype på Senter for husdyrforsøk.

– Når det flytter inn et nytt ku-kalv-par, så står de andre «hønemødrene» på rekke og rad og rauter og glaner, sier Julie Føske Johnsen.

– Det er kommet kalv i fjøset, det har de knapt sett før. Da er det fest!

(Saken fortsetter under)

Her ligger de tre kalvene som er med i forsøket og hviler. En av mødrene ligger på utsiden, slik kan de ha kontakt selv om de ikke er sammen hele tiden. Irma Oskam og Julie Føske Johnsen er fornøyde med ombyggingen. Foto: Elise Kjørstad
Her ligger de tre kalvene som er med i forsøket og hviler. En av mødrene ligger på utsiden, slik kan de ha kontakt selv om de ikke er sammen hele tiden. Irma Oskam og Julie Føske Johnsen er fornøyde med ombyggingen. Foto: Elise Kjørstad

Drikker melk

Ammekyr som ikke brukes til melk pleier å gå med kalven. Men de aller fleste melkekyr får ikke være sammen med kalven sin. I økologisk drift er det et krav at kalven skal være med moren i minst tre dager, ellers er vanlig praksis å skille ku og kalv samme dag eller dagen etter fødsel.

Kua insemineres igjen så raskt som mulig og melken selges til konsum.

– Hvorfor tas kalven fra moren?

– Det for å unngå stresset ved adskillelse senere og så man får mest mulig melk som kan selges, svarer Føske Johnsen.

– Hva spiser kalver som ikke drikker melk fra moren?

– De drikker melk. Men ofte mindre enn det kalvene egentlig vil drikke. Det har man gjort lenge, for å få kalven over på grovfôr og for å få utviklet drøvtyggerfunksjonen. Men vinden snur littegrann nå. Dagens anbefaling er å gi litt mer melk fordi det er viktig å forebygge sult og lave tilvekster hos kalven.

Noen gir melk som uansett ikke skal selges, andre gir melk av god kvalitet.

Les også:

På denne gården er ku og kalv sammen hele døgnet

På Grøndalen gård i Nes har Hans Arild Grøndahl latt melkekyr gå sammen med kalvene sine helt siden 1999. Nå har sønnen overtatt driften.

– Grunnen til at vi begynte med det, er fordi jeg stilte spørsmål til hva jeg vil gå god for og hva vi skal gi kua tilbake. Dyrevelferd handler om å tilfredsstille dyras mest naturlige behov. For ei ku, ei hundemor, kattemor eller menneskemor er noe av det viktigste i livet å ta vare på avkommene sine. Hvorfor lar vi ikke melkekua få lov til det? spør Hans Arild Grøndahl.

(Saken fortsetter under)

Hans Arild Grøndahl driver økologisk og lar kuene være sammen med kalvene sine hele tiden de to første månedene. Foto: Marte Garmann
Hans Arild Grøndahl driver økologisk og lar kuene være sammen med kalvene sine hele tiden de to første månedene. Foto: Marte Garmann

– Da vi begynte å la ku og kalv gå sammen så vi fantastiske scener fra virkelige liv. Kalven får lov til å gå med mor, den får kjærlighet, omsorg og den får drikke seg mett. Vi fikk svar fra både ku og kalv at dette var riktig.

På gården tas kua inn i en egen bås når hun skal kalve. Deretter får ku og kalv tilbringe fem dager alene sammen. Dette er slik at de skal knytte sterke bånd til hverandre, før de begge slippes ut til flokken.

– Her går de sammen dag og natt i to måneder, sier Grøndahl.

Les også:

– Bruker livet sitt for oss

– Kan dere fortsatt produsere melk selv om kalven får drikke av moren?

– Ja selvfølgelig, og kalven drikker ikke de 6-8 literne som er standard kalvefôring i Norge. Kalven drikker helt opp i 12 – 15 liter. Så sier mange at det blir dårlig økonomi ut av det. Da er svaret mitt: hvis du som forbruker veit at jeg må sultefore kalven for at du skal kjøpe billig melk, så tror jeg ikke du vil kjøpe melk i det hele tatt.

Ei melkeku produserer mellom 20 - 35 liter melk i døgnet. Hvor mye kalvene drikker når de får velge selv, kommer an på hvor gamle de er.

– Når kalven er nyfødt så drikker den kanskje 8 - 10 liter. Hvis melkeproduksjonen på kua er 20 liter, så har du 10 igjen til deg selv.

Senere drikker kalven kanskje 15 liter, om kua produserer 30 så har du 15 igjen. Dette varierer gjennom ukene til ku og kalv skilles.

Når kalvene har blitt to måneder gamle, skiller Grøndahl dem fra moren. Det er fordi de da drikker opp mot 20 liter om dagen, da blir det ikke så mye igjen. Grøndahl venner de til å drikke mindre mengder melk fra flaske og til spise mer grovfôr. Kua fortsetter å lage melk som kan selges i omtrent åtte måneder til.

– Kua og kalven bruker livet sitt for at vi skal drikke oss mette på melk og spise oss mette på kjøtt. Det handler om at vi som forbrukere må være villig til å betale det det koster å bruke et helt liv til vår tjeneste. Kanskje fortjener dyra å bli sett mer og kanskje fortjener de å få være mødre, sier Grøndahl.

Les også:

(Saken fortsetter under)

– Da vi begynte å la ku og kalv gå sammen så vi fantastiske scener fra virkelige liv, sier Grøndahl. Foto: Nyr
– Da vi begynte å la ku og kalv gå sammen så vi fantastiske scener fra virkelige liv, sier Grøndahl. Foto: Nyr

Vanskelig å få til overalt

Hans Arild Grøndahl har ikke noen port som styrer når kua og kalven kan være sammen. Men han tror at Smart Calf Care, som Julie Føske Johnsen forsker på, kan være et alternativ som er enklere å praktisere i noen driftsopplegg.

– Det er en variant. Det som er viktig at kalven og kua går sammen, at de får det sosiale og at kalven blir lært opp til å bli en fungerende i en flokk. Det er ikke sikkert at kalven behøver å amme mor, det kan delvis tilfredsstilles gjennom en automat.

Leif Jarle Asheim er forsker ved NIBIO og har deltatt i et forskningsprosjekt der de så på økonomien i det å ha kuer og kalver sammen.

Forskerne trakk, i studien som ble publisert i tidsskriftet Review of Agricultural, Food and Environmental Studies, en forsiktig konklusjon om at det kan være like god økonomi å ha kua og kalven sammen på grunn av bedre tilvekst hos kalvene og bedre dyrevelferd og helse hos dyrene. Men de poengterer at utvalget kan ha påvirket resultatene. De som hadde kuer og kalver sammen hadde ofte færre dyr.

Lønnsomheten kommer også an på hva slags melkekvote man har, sier Asheim.

– Det er et toprissystem for melkeproduksjon. Det du får solgt innenfor kvoten er ganske lønnsomt, men det du selger over kvoten kan du like gjerne gi til kalven, sier han.

Han sier at det å ha ku og kalv sammen kan gi fordeler, men at det mangler et godt opplegg som kan fungere i praksis for alle.

– I tradisjonelle båsfjøs der kua står fast så er det nok vanskelig å peke på noen gunstige løsninger. Jeg har tro på at man sikt skal finne en løsning som kan være både dyrevennlig og arbeidsmessig til å leve med. Det er jo en del arbeid med å fôre opp kalven, og om kua kunne ta en del av det arbeidet så vil det være en fordel.

Kravet om at alle kuer skal gå i løsdriftsfjøs er utsatt til 2034.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Irma Oskam, leder for Senter for husdyrsforsøk viser frem porten der mødre gå inn for å komme til kalvene. Etterpå kan hun gå ut igjen for å spise og hvile. Foto: Elise Kjørstad
Irma Oskam, leder for Senter for husdyrsforsøk viser frem porten der mødre gå inn for å komme til kalvene. Etterpå kan hun gå ut igjen for å spise og hvile. Foto: Elise Kjørstad

Vokser raskt

I fjøset på forsøksgården på Ås står den svarte kalven Ole og tisser med et drømmende blikk i ansiktet.

Moren hans står i kø for å komme inn i melkeroboten. Nå har nemlig Føske Johnsen gjort det slik at mødrene må melke seg før de går inn til kalvene.

Lille Ole vokser som bare det. På det meste har han lagt på seg 1,7 kilo daglig, i motsetning til 0,7 kilo som er det vanlige. Nå drikker han antagelig 15 liter melk om dagen.

– For at systemet skal lønne seg for bonden så må han eller hun få betalt mer per liter melk, eller få betalt i oksekalvene. Med den tilveksten her, så kan man tenke seg at disse vil bli attraktive oksekalver å fôre videre på, sier Føske Johnsen.

Les også:

Kan følge med på alt

Forskeren har alt hun trenger for å forske videre på systemet. Den første perioden er snart over og Ole, Dole og Doffen skal snart flytte inn hos de andre kalvene.

Denne første perioden var i hovedsak en test av teknologien for å se om alt fungerer som planlagt. Videre skal Føske Johnsen følge med på kuene og kalvenes adferd, måle matinntak, helsestatus og mer.

Kraftfôratomaten registrerer via øremerket hvilken kalv som spiser og akkurat hvor mye.

– Ser du hvor glad jeg blir? sier forskeren entusiastisk.

Hun har også tilgang til videoovervåking av bingen.

– I morges sto kuene utenfor og ventet på å komme inn. Da de slapp inn var det alle tre på en gang, og det var sleiking og diing og sleiking og diing i over en time.

– Noe av det vi ville se på er om kua er motivert for å besøke kalven sin. Det er vel noe vi kan svare på allerede nå. Hun er motivert og hun bruker utrolig mye tid på å sleike den kalven.

Det hender også hun titter innom videofeeden før hun legger seg, bare for å se hvordan det går.

– Da er det disco. De tre små springer i full fart.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Her har «gamlemor» kommet for å tilbringe tid med kalven sin. Foto: Elise Kjørstad
Her har «gamlemor» kommet for å tilbringe tid med kalven sin. Foto: Elise Kjørstad

I den tradisjonelle bingen

I en annen avdeling ved forsøksgården holdes kalver slik det vanligvis gjøres. I en boks med halm ligger en nyfødt kalv som er en dag gammel. Det er tiltatt i Norge å holde kalven i en slik såkalt kalvebinge i to måneder. Der er den alene og har bare nok plass til å snu seg.

Dette er ikke praksis ved forskningsgården. Innen en uke settes kalven i binge sammen med jevnaldrende. Fremover skal fire og fire nyfødte kalver isteden få være med mor og teste det nye systemet.

(Saken fortsetter under)

Det er tillatt å holde kalver i en slik binge til de er to måneder gamle. Foto: Elise Kjørstad
Det er tillatt å holde kalver i en slik binge til de er to måneder gamle. Foto: Elise Kjørstad

Irma Oskam og Julie Føske Johnsen er spente på resultatene. Så langt har forsøket fungert over forventning.

Det nye systemet krevde noe ombygging i fjøset. Men teknologien med såkalte smart-porter er ikke ny eller utilgjengelig.

– Dette med ku og kalv sammen har kommet som et skudd i det siste. Ikke bare i Norge men i Norden og ellers i Europa også. Det er mye fokus på det, også innad i næringa, sier Føske Johnsen.

Irma Oskam er glad for at Senter for husdyrforsøk er med som samarbeidspartner i prosjektet.

– Dyrevelferd er et viktig tema og noe vi har fokus på.

Smart Calf Care

Disse var med på å utarbeide ideen: NORSØK, Felleskjøpet, TINE, Maurstad Holding og Veterinærinstituttet. I etterkant har også Delaval og NMBU senter for husdyrforsøk blitt med i prosjektet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Les også:

Saken er opprinnelig publisert på forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:58 Ropstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50 Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12 LeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57 Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48 Havørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47 Direkte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27 Swedbank etterforskes i USA09:26 Forskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25 Nina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24 Senterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59 Norge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39 Ulveangrep rammer sauebønder psykisk08:04 Kina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53 Mourinho klar som ny Tottenham-trener07:35 Ikke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse, ifølge setteriksadvokat07:12 Ropstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00 Seks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59 Glatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34 Innbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31 Nestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19 Jordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15 Fem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07 To døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50 Tre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50 Dette skjer i dag05:45 Skoler i Hongkong åpner igjen05:42 Uføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30 Dette skjedde i natt05:04 Politiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34 Sparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09 Senatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45 Unge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45 Zuccarello-assist i Wild-seier03:12 Japan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00 Isprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53 Syria rammet av flere luftangrep02:17 Colombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50 Lysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15 FN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59 Vogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40 Kornproduksjonen går opp23:35 Maradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33 Topprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12 Ramsey sendte Wales til EM22:55 Bare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32 Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02 Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41 Beruset mann forsøkte å kvele gutter21:34 Pochettino ferdig i Tottenham21:30 Mann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12 Kan ha løst eldgammelt mysterium21:08 Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34 Tidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd20:32 25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13 Skeptiske til Vys kontantnekt20:11 Ytterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53 Ny pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37 Dette har vi ikke sett siden Watergate19:05 Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29 Forsker: – EØS er organisert hykleri18:24 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01 Voldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42 Bodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37 DN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15 Mann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36 To fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36 Vitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13 Bjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24 – De første har trolig fått penger på konto15:21 Litauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54 Lå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33 Lisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06 Lagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05 Bokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50 Kabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32 Blir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27 Mann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51 Curling-EM: Ny seier til Norge12:48 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 Vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge10:15 Mali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08 Barnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte09:54 Nye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35 Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34 Nord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32 Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23 Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09 Hareide fortvilet tross EM-jubel09:08 Sørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06 Må ta opp lån for å få lastebil-ofre hjem
Siste nytt
10:58PolitikkRopstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50VerdenNy rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12SportLeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57NorgePolitiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48VerdenHavørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47PolitikkDirekte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27PengerSwedbank etterforskes i USA09:26NorgeForskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25SportNina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24PolitikkSenterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59NorgeNorge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39NorgeUlveangrep rammer sauebønder psykisk08:04VerdenKina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53SportMourinho klar som ny Tottenham-trener07:35PengerIkke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse, ifølge setteriksadvokat07:12PolitikkRopstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00Helse og livsstilSeks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59NorgeGlatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34PolitikkInnbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31SportNestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19VerdenJordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15SportFem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07VerdenTo døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50VerdenTre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenSkoler i Hongkong åpner igjen05:42PengerUføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenPolitiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34PengerSparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09VerdenSenatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45PolitikkUnge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45SportZuccarello-assist i Wild-seier03:12PengerJapan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00NorgeIsprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53VerdenSyria rammet av flere luftangrep02:17VerdenColombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50NorgeLysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15VerdenFN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59NorgeVogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40NorgeKornproduksjonen går opp23:35SportMaradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33VerdenTopprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12SportRamsey sendte Wales til EM22:55SportBare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32NorgePolitiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02PolitikkJohnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41NorgeBeruset mann forsøkte å kvele gutter21:34SportPochettino ferdig i Tottenham21:30NorgeMann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12VerdenKan ha løst eldgammelt mysterium21:08NorgeFremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34MotorTidligere Vegvesen-ingeniør advarer mot ny E18-strekning: – Det glade vanvidd20:32Verden25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13PengerSkeptiske til Vys kontantnekt20:11PengerYtterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53NorgeNy pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37VerdenDette har vi ikke sett siden Watergate19:05PengerHauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29PolitikkForsker: – EØS er organisert hykleri18:24SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01NorgeVoldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42NorgeBodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37NorgeDN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15NorgeMann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36VerdenTo fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36PolitikkVitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13PolitikkBjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24Penger– De første har trolig fått penger på konto15:21VerdenLitauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54VerdenLå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33KulturLisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06SportLagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05KulturBokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50ReiseKabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32VerdenBlir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27VerdenMann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51SportCurling-EM: Ny seier til Norge12:48SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenVestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge10:15VerdenMali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08NorgeBarnevernet får ny korreks fra EMD – Ropstad lover å lytte09:54MotorNye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35VerdenRapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34VerdenNord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32VerdenHongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23PengerForbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09SportHareide fortvilet tross EM-jubel09:08SportSørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06VerdenMå ta opp lån for å få lastebil-ofre hjem
Populært