Hun har fått seks kalver før, nå får hun endelig være mor

Ved Senter for husdyrforsøk forskes det på en ny løsning som gjør at kua kan være sammen med kalven sin, samtidig som bonden gradvis kan begrense kontakten. Foto: Elise Kjørstad
Ved Senter for husdyrforsøk forskes det på en ny løsning som gjør at kua kan være sammen med kalven sin, samtidig som bonden gradvis kan begrense kontakten. Foto: Elise Kjørstad

De fleste melkekyr får ikke være mødre. Julie Føske Johnsen fra Veterinærinstituttet leder et nytt forskningsprosjekt der kua får besøke kalven sin.

Ved Senter for husdyrforsøk ved NMBU, er det ro i fjøset. Tre unge kalver tar ettermiddagsluren i myk flis. Rett utenfor bingen ligger en av mødrene og hviler sammen med ei venninne. Mor og kalv kan se og høre hverandre gjennom sprekker i treverket.

Ole, Dole og Doffen som de heter, reiser seg snart opp. Ikke lenge etter vagger det i inngangsporten. Det er «gamlemor» som kommer på besøk. Gjennom øremerket sitt har hun og to andre mødre tilgang til bingen der kalvene befinner seg.

«Gamlemor» har fått seks kalver før. Men det er første gang hun får være mamma.

Melkekyr blir fratatt kalven samme dag den blir født i konvensjonell drift. Må det være slik?

En lys idé

Julie Føske Johnsen tok en doktorgrad om det å holde ku og kalv sammen. Da hun leverte avhandlingen sin, var hun klar for å forske på noe annet. Men nå er hun tilbake på det samme sporet.

Under en innovasjonscamp i februar kom nemlig hun og gruppen på en idé. Hva med å designe en løsning som gjør at mor kan besøke kalven sin?

– Ideen var å lage en løsning der ku og kalv ikke er sammen hele tiden, men at man også kan holde de litt fra hverandre. Slik blir kalven klar til å bli en drøvtygger og til livet etter.

Hun ble huket tak i av Irma Caroline Oskam, lederen for Senter for husdyrforsøk ved NMBU.

(Saken fortsetter under)

Julie Føske Johnsen er forsker ved Veterinærinstituttet. Foto: Elise Kjørstad
Julie Føske Johnsen er forsker ved Veterinærinstituttet. Foto: Elise Kjørstad

«Dette skal vi få til!» sa Oskam.

Nå er en prototype installert på forskningsgården i Ås. De første kalvene har flyttet inn.

Les også:

Det ble fest i fjøset

De tre kalvene har tilgang på en stor binge, soveplass, høy, melk og kraftfôr fra automater . De kan også die fra moren når hun kommer på besøk.

Bingen er skilt fra melkekyrne med en port som bare mødrene kan gå igjennom. Det er fordi øremerket leses av i porten. I starten kan mødre gå inn og ut så mye de vil. Etter hvert kan forskerne begrense kontakten ved å bare la kuene slippe inn morgen og kveld for eksempel. Slik skal kalven gradvis avvennes fra å drikke melk fra jurene.

Løsningen har fått navnet Smart Calf Care, men foreløpig eksisterer det altså kun som en prototype på Senter for husdyrforsøk.

– Når det flytter inn et nytt ku-kalv-par, så står de andre «hønemødrene» på rekke og rad og rauter og glaner, sier Julie Føske Johnsen.

– Det er kommet kalv i fjøset, det har de knapt sett før. Da er det fest!

(Saken fortsetter under)

Her ligger de tre kalvene som er med i forsøket og hviler. En av mødrene ligger på utsiden, slik kan de ha kontakt selv om de ikke er sammen hele tiden. Irma Oskam og Julie Føske Johnsen er fornøyde med ombyggingen. Foto: Elise Kjørstad
Her ligger de tre kalvene som er med i forsøket og hviler. En av mødrene ligger på utsiden, slik kan de ha kontakt selv om de ikke er sammen hele tiden. Irma Oskam og Julie Føske Johnsen er fornøyde med ombyggingen. Foto: Elise Kjørstad

Drikker melk

Ammekyr som ikke brukes til melk pleier å gå med kalven. Men de aller fleste melkekyr får ikke være sammen med kalven sin. I økologisk drift er det et krav at kalven skal være med moren i minst tre dager, ellers er vanlig praksis å skille ku og kalv samme dag eller dagen etter fødsel.

Kua insemineres igjen så raskt som mulig og melken selges til konsum.

– Hvorfor tas kalven fra moren?

– Det for å unngå stresset ved adskillelse senere og så man får mest mulig melk som kan selges, svarer Føske Johnsen.

– Hva spiser kalver som ikke drikker melk fra moren?

– De drikker melk. Men ofte mindre enn det kalvene egentlig vil drikke. Det har man gjort lenge, for å få kalven over på grovfôr og for å få utviklet drøvtyggerfunksjonen. Men vinden snur littegrann nå. Dagens anbefaling er å gi litt mer melk fordi det er viktig å forebygge sult og lave tilvekster hos kalven.

Noen gir melk som uansett ikke skal selges, andre gir melk av god kvalitet.

Les også:

På denne gården er ku og kalv sammen hele døgnet

På Grøndalen gård i Nes har Hans Arild Grøndahl latt melkekyr gå sammen med kalvene sine helt siden 1999. Nå har sønnen overtatt driften.

– Grunnen til at vi begynte med det, er fordi jeg stilte spørsmål til hva jeg vil gå god for og hva vi skal gi kua tilbake. Dyrevelferd handler om å tilfredsstille dyras mest naturlige behov. For ei ku, ei hundemor, kattemor eller menneskemor er noe av det viktigste i livet å ta vare på avkommene sine. Hvorfor lar vi ikke melkekua få lov til det? spør Hans Arild Grøndahl.

(Saken fortsetter under)

Hans Arild Grøndahl driver økologisk og lar kuene være sammen med kalvene sine hele tiden de to første månedene. Foto: Marte Garmann
Hans Arild Grøndahl driver økologisk og lar kuene være sammen med kalvene sine hele tiden de to første månedene. Foto: Marte Garmann

– Da vi begynte å la ku og kalv gå sammen så vi fantastiske scener fra virkelige liv. Kalven får lov til å gå med mor, den får kjærlighet, omsorg og den får drikke seg mett. Vi fikk svar fra både ku og kalv at dette var riktig.

På gården tas kua inn i en egen bås når hun skal kalve. Deretter får ku og kalv tilbringe fem dager alene sammen. Dette er slik at de skal knytte sterke bånd til hverandre, før de begge slippes ut til flokken.

– Her går de sammen dag og natt i to måneder, sier Grøndahl.

Les også:

– Bruker livet sitt for oss

– Kan dere fortsatt produsere melk selv om kalven får drikke av moren?

– Ja selvfølgelig, og kalven drikker ikke de 6-8 literne som er standard kalvefôring i Norge. Kalven drikker helt opp i 12 – 15 liter. Så sier mange at det blir dårlig økonomi ut av det. Da er svaret mitt: hvis du som forbruker veit at jeg må sultefore kalven for at du skal kjøpe billig melk, så tror jeg ikke du vil kjøpe melk i det hele tatt.

Ei melkeku produserer mellom 20 - 35 liter melk i døgnet. Hvor mye kalvene drikker når de får velge selv, kommer an på hvor gamle de er.

– Når kalven er nyfødt så drikker den kanskje 8 - 10 liter. Hvis melkeproduksjonen på kua er 20 liter, så har du 10 igjen til deg selv.

Senere drikker kalven kanskje 15 liter, om kua produserer 30 så har du 15 igjen. Dette varierer gjennom ukene til ku og kalv skilles.

Når kalvene har blitt to måneder gamle, skiller Grøndahl dem fra moren. Det er fordi de da drikker opp mot 20 liter om dagen, da blir det ikke så mye igjen. Grøndahl venner de til å drikke mindre mengder melk fra flaske og til spise mer grovfôr. Kua fortsetter å lage melk som kan selges i omtrent åtte måneder til.

– Kua og kalven bruker livet sitt for at vi skal drikke oss mette på melk og spise oss mette på kjøtt. Det handler om at vi som forbrukere må være villig til å betale det det koster å bruke et helt liv til vår tjeneste. Kanskje fortjener dyra å bli sett mer og kanskje fortjener de å få være mødre, sier Grøndahl.

Les også:

(Saken fortsetter under)

– Da vi begynte å la ku og kalv gå sammen så vi fantastiske scener fra virkelige liv, sier Grøndahl. Foto: Nyr
– Da vi begynte å la ku og kalv gå sammen så vi fantastiske scener fra virkelige liv, sier Grøndahl. Foto: Nyr

Vanskelig å få til overalt

Hans Arild Grøndahl har ikke noen port som styrer når kua og kalven kan være sammen. Men han tror at Smart Calf Care, som Julie Føske Johnsen forsker på, kan være et alternativ som er enklere å praktisere i noen driftsopplegg.

– Det er en variant. Det som er viktig at kalven og kua går sammen, at de får det sosiale og at kalven blir lært opp til å bli en fungerende i en flokk. Det er ikke sikkert at kalven behøver å amme mor, det kan delvis tilfredsstilles gjennom en automat.

Leif Jarle Asheim er forsker ved NIBIO og har deltatt i et forskningsprosjekt der de så på økonomien i det å ha kuer og kalver sammen.

Forskerne trakk, i studien som ble publisert i tidsskriftet Review of Agricultural, Food and Environmental Studies, en forsiktig konklusjon om at det kan være like god økonomi å ha kua og kalven sammen på grunn av bedre tilvekst hos kalvene og bedre dyrevelferd og helse hos dyrene. Men de poengterer at utvalget kan ha påvirket resultatene. De som hadde kuer og kalver sammen hadde ofte færre dyr.

Lønnsomheten kommer også an på hva slags melkekvote man har, sier Asheim.

– Det er et toprissystem for melkeproduksjon. Det du får solgt innenfor kvoten er ganske lønnsomt, men det du selger over kvoten kan du like gjerne gi til kalven, sier han.

Han sier at det å ha ku og kalv sammen kan gi fordeler, men at det mangler et godt opplegg som kan fungere i praksis for alle.

– I tradisjonelle båsfjøs der kua står fast så er det nok vanskelig å peke på noen gunstige løsninger. Jeg har tro på at man sikt skal finne en løsning som kan være både dyrevennlig og arbeidsmessig til å leve med. Det er jo en del arbeid med å fôre opp kalven, og om kua kunne ta en del av det arbeidet så vil det være en fordel.

Kravet om at alle kuer skal gå i løsdriftsfjøs er utsatt til 2034.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Irma Oskam, leder for Senter for husdyrsforsøk viser frem porten der mødre gå inn for å komme til kalvene. Etterpå kan hun gå ut igjen for å spise og hvile. Foto: Elise Kjørstad
Irma Oskam, leder for Senter for husdyrsforsøk viser frem porten der mødre gå inn for å komme til kalvene. Etterpå kan hun gå ut igjen for å spise og hvile. Foto: Elise Kjørstad

Vokser raskt

I fjøset på forsøksgården på Ås står den svarte kalven Ole og tisser med et drømmende blikk i ansiktet.

Moren hans står i kø for å komme inn i melkeroboten. Nå har nemlig Føske Johnsen gjort det slik at mødrene må melke seg før de går inn til kalvene.

Lille Ole vokser som bare det. På det meste har han lagt på seg 1,7 kilo daglig, i motsetning til 0,7 kilo som er det vanlige. Nå drikker han antagelig 15 liter melk om dagen.

– For at systemet skal lønne seg for bonden så må han eller hun få betalt mer per liter melk, eller få betalt i oksekalvene. Med den tilveksten her, så kan man tenke seg at disse vil bli attraktive oksekalver å fôre videre på, sier Føske Johnsen.

Les også:

Kan følge med på alt

Forskeren har alt hun trenger for å forske videre på systemet. Den første perioden er snart over og Ole, Dole og Doffen skal snart flytte inn hos de andre kalvene.

Denne første perioden var i hovedsak en test av teknologien for å se om alt fungerer som planlagt. Videre skal Føske Johnsen følge med på kuene og kalvenes adferd, måle matinntak, helsestatus og mer.

Kraftfôratomaten registrerer via øremerket hvilken kalv som spiser og akkurat hvor mye.

– Ser du hvor glad jeg blir? sier forskeren entusiastisk.

Hun har også tilgang til videoovervåking av bingen.

– I morges sto kuene utenfor og ventet på å komme inn. Da de slapp inn var det alle tre på en gang, og det var sleiking og diing og sleiking og diing i over en time.

– Noe av det vi ville se på er om kua er motivert for å besøke kalven sin. Det er vel noe vi kan svare på allerede nå. Hun er motivert og hun bruker utrolig mye tid på å sleike den kalven.

Det hender også hun titter innom videofeeden før hun legger seg, bare for å se hvordan det går.

– Da er det disco. De tre små springer i full fart.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Her har «gamlemor» kommet for å tilbringe tid med kalven sin. Foto: Elise Kjørstad
Her har «gamlemor» kommet for å tilbringe tid med kalven sin. Foto: Elise Kjørstad

I den tradisjonelle bingen

I en annen avdeling ved forsøksgården holdes kalver slik det vanligvis gjøres. I en boks med halm ligger en nyfødt kalv som er en dag gammel. Det er tiltatt i Norge å holde kalven i en slik såkalt kalvebinge i to måneder. Der er den alene og har bare nok plass til å snu seg.

Dette er ikke praksis ved forskningsgården. Innen en uke settes kalven i binge sammen med jevnaldrende. Fremover skal fire og fire nyfødte kalver isteden få være med mor og teste det nye systemet.

(Saken fortsetter under)

Det er tillatt å holde kalver i en slik binge til de er to måneder gamle. Foto: Elise Kjørstad
Det er tillatt å holde kalver i en slik binge til de er to måneder gamle. Foto: Elise Kjørstad

Irma Oskam og Julie Føske Johnsen er spente på resultatene. Så langt har forsøket fungert over forventning.

Det nye systemet krevde noe ombygging i fjøset. Men teknologien med såkalte smart-porter er ikke ny eller utilgjengelig.

– Dette med ku og kalv sammen har kommet som et skudd i det siste. Ikke bare i Norge men i Norden og ellers i Europa også. Det er mye fokus på det, også innad i næringa, sier Føske Johnsen.

Irma Oskam er glad for at Senter for husdyrforsøk er med som samarbeidspartner i prosjektet.

– Dyrevelferd er et viktig tema og noe vi har fokus på.

Smart Calf Care

Disse var med på å utarbeide ideen: NORSØK, Felleskjøpet, TINE, Maurstad Holding og Veterinærinstituttet. I etterkant har også Delaval og NMBU senter for husdyrforsøk blitt med i prosjektet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Les også:

Saken er opprinnelig publisert på forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:37 Svært glatte veier – flere trailere i grøfta04:35 Labour-leder Jeremy Corbyn varsler sin avgang som partileder04:06 21-åring slått bevisstløs på utested i Bergen03:54 Labours partisekretær: Å gå til valg på en ny brexitavstemning førte til katastrofevalg03:08 LO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan framstå uheldig02:53 Asias børser solid opp etter britisk valg02:31 EU-landene enige om klimanøytralitet innen 2050 – gjør unntak for Polen02:21 Polen vil nå klimamålene i «eget tempo»02:13 Forskning på studenters psykiske helse får 2,4 millioner02:06 Labour-politiker ber Corbyn om å gå01:53 EU-topper avventer britisk valgresultat01:50 Seks døde hentet ut fra vulkan på New Zealand01:35 DUP mener de fortsatt kan påvirke Johnsons brexitplan01:20 Dom i to nye barnevernssaker mot Norge tirsdag00:51 Adresseavisen: Giske favoritt til å bli fylkesleder i Trøndelag00:48 Pundet styrket seg etter valgdagsmåling00:44 Nigel Farage utelukker ikke å trekke seg fra politikken00:41 Michael Gove mener Corbyns ubesluttsomhet førte til nederlag00:22 Frankrike fornøyd med tydelig resultat i det britiske valget00:18 Tory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU00:11 Svensk EU-minister: – Bedre med ordnet brexit enn å krasje ut00:02 Utenriksminister Dominic Raab vil ikke ta seieren på forskudd23:59 Labour-topp: – Nedslående resultat23:50 Valgmåling kom som et sjokk på Labour-topp23:39 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island23:37 Sturgeon: Bra for SNP, dystert for Storbritannia23:34 Sjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe23:29 Britisk minister: – Vil handle fort i brexitsaken23:22 Storbritannia-ekspert om valgdagsmåling: – Katastrofevalg for Labour23:17 Solskjærs stjerneskudd herjet med AZ Alkmaar23:11 Tre Babcock-fly tilbake i tjeneste22:37 Fretex-maleri solgt for 125.000 kroner22:28 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11 Ekspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55 Ajer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38 Trolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16 Tre Babcock-fly er reparert21:03 Bloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56 RBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53 Nav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37 New Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32 Briter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23 Fotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08 Person funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04 Drapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46 Setesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17 EU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00 Asylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55 Mann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19 Kritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07 Menneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55 16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52 Deila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36 Trump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35 VG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31 Trump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29 To personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13 PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41 Chile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35 Profilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34 12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30 Hauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58 90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58 Aviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36 Abelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35 Politiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52 Moxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28 Riksrettsdebatten i Washington er i gang14:10 Det er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09 Trump ber Thunberg slappe av14:06 Haaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06 Mattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23 Det politiske kaoset i Israel fortsetter12:09 Italiensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08 Ansettelsesstopp hos Nordea11:43 Nordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39 Slutt for Drammen travbane etter 64 år11:29 Presidentvalg til store protester i Algerie11:28 Seks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03 To politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02 Valget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44 Hergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43 Seier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43 Flyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19 To siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16 Trygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09 Drapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01 Flere skadd i brann på russisk hangarskip09:59 Sjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46 Syklist påkjørt i Stavanger09:29 Granskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26 To menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00 – Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33 Norske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05 USA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06 Fiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57 Verdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55 Zlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34 Solbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30 Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører
Siste nytt
04:37NorgeSvært glatte veier – flere trailere i grøfta04:35VerdenLabour-leder Jeremy Corbyn varsler sin avgang som partileder04:06Norge21-åring slått bevisstløs på utested i Bergen03:54VerdenLabours partisekretær: Å gå til valg på en ny brexitavstemning førte til katastrofevalg03:08NorgeLO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan framstå uheldig02:53VerdenAsias børser solid opp etter britisk valg02:31VerdenEU-landene enige om klimanøytralitet innen 2050 – gjør unntak for Polen02:21VerdenPolen vil nå klimamålene i «eget tempo»02:13NorgeForskning på studenters psykiske helse får 2,4 millioner02:06VerdenLabour-politiker ber Corbyn om å gå01:53VerdenEU-topper avventer britisk valgresultat01:50VerdenSeks døde hentet ut fra vulkan på New Zealand01:35VerdenDUP mener de fortsatt kan påvirke Johnsons brexitplan01:20NorgeDom i to nye barnevernssaker mot Norge tirsdag00:51NorgeAdresseavisen: Giske favoritt til å bli fylkesleder i Trøndelag00:48VerdenPundet styrket seg etter valgdagsmåling00:44VerdenNigel Farage utelukker ikke å trekke seg fra politikken00:41VerdenMichael Gove mener Corbyns ubesluttsomhet førte til nederlag00:22VerdenFrankrike fornøyd med tydelig resultat i det britiske valget00:18VerdenTory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU00:11VerdenSvensk EU-minister: – Bedre med ordnet brexit enn å krasje ut00:02VerdenUtenriksminister Dominic Raab vil ikke ta seieren på forskudd23:59VerdenLabour-topp: – Nedslående resultat23:50VerdenValgmåling kom som et sjokk på Labour-topp23:39VerdenLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island23:37VerdenSturgeon: Bra for SNP, dystert for Storbritannia23:34SportSjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe23:29VerdenBritisk minister: – Vil handle fort i brexitsaken23:22VerdenStorbritannia-ekspert om valgdagsmåling: – Katastrofevalg for Labour23:17SportSolskjærs stjerneskudd herjet med AZ Alkmaar23:11NorgeTre Babcock-fly tilbake i tjeneste22:37NorgeFretex-maleri solgt for 125.000 kroner22:28NorgeLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11SportEkspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55SportAjer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38NorgeTrolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16NorgeTre Babcock-fly er reparert21:03PengerBloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56SportRBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53PengerNav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37VerdenNew Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32PolitikkBriter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23NorgeFotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08NorgePerson funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46NorgeSetesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17NorgeEU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00NorgeAsylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55VerdenMann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19PengerKritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07NorgeMenneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55Norge16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52SportDeila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36PengerTrump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35SportVG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31PengerTrump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29VerdenTo personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13NorgePST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41VerdenChile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35NorgeProfilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34Kultur12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30PengerHauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58Norge90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58SportAviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36NorgeAbelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35NorgePolitiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52PolitikkMoxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28PolitikkRiksrettsdebatten i Washington er i gang14:10PengerDet er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09VerdenTrump ber Thunberg slappe av14:06SportHaaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06NorgeMattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23PolitikkDet politiske kaoset i Israel fortsetter12:09PolitikkItaliensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08PengerAnsettelsesstopp hos Nordea11:43SportNordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39SportSlutt for Drammen travbane etter 64 år11:29PolitikkPresidentvalg til store protester i Algerie11:28VerdenSeks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03NorgeTo politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02PolitikkValget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44SportHergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43SportSeier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43NorgeFlyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19NorgeTo siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16Helse og livsstilTrygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01VerdenFlere skadd i brann på russisk hangarskip09:59NorgeSjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46NorgeSyklist påkjørt i Stavanger09:29NorgeGranskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26NorgeTo menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00Helse og livsstil– Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33Helse og livsstilNorske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05NorgeUSA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06MotorFiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57VerdenVerdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55SportZlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34SportSolbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30NorgeVideregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører
Populært