Hun har fått seks kalver før, nå får hun endelig være mor

Ved Senter for husdyrforsøk forskes det på en ny løsning som gjør at kua kan være sammen med kalven sin, samtidig som bonden gradvis kan begrense kontakten. Foto: Elise Kjørstad
Ved Senter for husdyrforsøk forskes det på en ny løsning som gjør at kua kan være sammen med kalven sin, samtidig som bonden gradvis kan begrense kontakten. Foto: Elise Kjørstad

De fleste melkekyr får ikke være mødre. Julie Føske Johnsen fra Veterinærinstituttet leder et nytt forskningsprosjekt der kua får besøke kalven sin.

Ved Senter for husdyrforsøk ved NMBU, er det ro i fjøset. Tre unge kalver tar ettermiddagsluren i myk flis. Rett utenfor bingen ligger en av mødrene og hviler sammen med ei venninne. Mor og kalv kan se og høre hverandre gjennom sprekker i treverket.

Ole, Dole og Doffen som de heter, reiser seg snart opp. Ikke lenge etter vagger det i inngangsporten. Det er «gamlemor» som kommer på besøk. Gjennom øremerket sitt har hun og to andre mødre tilgang til bingen der kalvene befinner seg.

«Gamlemor» har fått seks kalver før. Men det er første gang hun får være mamma.

Melkekyr blir fratatt kalven samme dag den blir født i konvensjonell drift. Må det være slik?

En lys idé

Julie Føske Johnsen tok en doktorgrad om det å holde ku og kalv sammen. Da hun leverte avhandlingen sin, var hun klar for å forske på noe annet. Men nå er hun tilbake på det samme sporet.

Under en innovasjonscamp i februar kom nemlig hun og gruppen på en idé. Hva med å designe en løsning som gjør at mor kan besøke kalven sin?

– Ideen var å lage en løsning der ku og kalv ikke er sammen hele tiden, men at man også kan holde de litt fra hverandre. Slik blir kalven klar til å bli en drøvtygger og til livet etter.

Hun ble huket tak i av Irma Caroline Oskam, lederen for Senter for husdyrforsøk ved NMBU.

(Saken fortsetter under)

Julie Føske Johnsen er forsker ved Veterinærinstituttet. Foto: Elise Kjørstad
Julie Føske Johnsen er forsker ved Veterinærinstituttet. Foto: Elise Kjørstad

«Dette skal vi få til!» sa Oskam.

Nå er en prototype installert på forskningsgården i Ås. De første kalvene har flyttet inn.

Les også:

Det ble fest i fjøset

De tre kalvene har tilgang på en stor binge, soveplass, høy, melk og kraftfôr fra automater . De kan også die fra moren når hun kommer på besøk.

Bingen er skilt fra melkekyrne med en port som bare mødrene kan gå igjennom. Det er fordi øremerket leses av i porten. I starten kan mødre gå inn og ut så mye de vil. Etter hvert kan forskerne begrense kontakten ved å bare la kuene slippe inn morgen og kveld for eksempel. Slik skal kalven gradvis avvennes fra å drikke melk fra jurene.

Løsningen har fått navnet Smart Calf Care, men foreløpig eksisterer det altså kun som en prototype på Senter for husdyrforsøk.

– Når det flytter inn et nytt ku-kalv-par, så står de andre «hønemødrene» på rekke og rad og rauter og glaner, sier Julie Føske Johnsen.

– Det er kommet kalv i fjøset, det har de knapt sett før. Da er det fest!

(Saken fortsetter under)

Her ligger de tre kalvene som er med i forsøket og hviler. En av mødrene ligger på utsiden, slik kan de ha kontakt selv om de ikke er sammen hele tiden. Irma Oskam og Julie Føske Johnsen er fornøyde med ombyggingen. Foto: Elise Kjørstad
Her ligger de tre kalvene som er med i forsøket og hviler. En av mødrene ligger på utsiden, slik kan de ha kontakt selv om de ikke er sammen hele tiden. Irma Oskam og Julie Føske Johnsen er fornøyde med ombyggingen. Foto: Elise Kjørstad

Drikker melk

Ammekyr som ikke brukes til melk pleier å gå med kalven. Men de aller fleste melkekyr får ikke være sammen med kalven sin. I økologisk drift er det et krav at kalven skal være med moren i minst tre dager, ellers er vanlig praksis å skille ku og kalv samme dag eller dagen etter fødsel.

Kua insemineres igjen så raskt som mulig og melken selges til konsum.

– Hvorfor tas kalven fra moren?

– Det for å unngå stresset ved adskillelse senere og så man får mest mulig melk som kan selges, svarer Føske Johnsen.

– Hva spiser kalver som ikke drikker melk fra moren?

– De drikker melk. Men ofte mindre enn det kalvene egentlig vil drikke. Det har man gjort lenge, for å få kalven over på grovfôr og for å få utviklet drøvtyggerfunksjonen. Men vinden snur littegrann nå. Dagens anbefaling er å gi litt mer melk fordi det er viktig å forebygge sult og lave tilvekster hos kalven.

Noen gir melk som uansett ikke skal selges, andre gir melk av god kvalitet.

Les også:

På denne gården er ku og kalv sammen hele døgnet

På Grøndalen gård i Nes har Hans Arild Grøndahl latt melkekyr gå sammen med kalvene sine helt siden 1999. Nå har sønnen overtatt driften.

– Grunnen til at vi begynte med det, er fordi jeg stilte spørsmål til hva jeg vil gå god for og hva vi skal gi kua tilbake. Dyrevelferd handler om å tilfredsstille dyras mest naturlige behov. For ei ku, ei hundemor, kattemor eller menneskemor er noe av det viktigste i livet å ta vare på avkommene sine. Hvorfor lar vi ikke melkekua få lov til det? spør Hans Arild Grøndahl.

(Saken fortsetter under)

Hans Arild Grøndahl driver økologisk og lar kuene være sammen med kalvene sine hele tiden de to første månedene. Foto: Marte Garmann
Hans Arild Grøndahl driver økologisk og lar kuene være sammen med kalvene sine hele tiden de to første månedene. Foto: Marte Garmann

– Da vi begynte å la ku og kalv gå sammen så vi fantastiske scener fra virkelige liv. Kalven får lov til å gå med mor, den får kjærlighet, omsorg og den får drikke seg mett. Vi fikk svar fra både ku og kalv at dette var riktig.

På gården tas kua inn i en egen bås når hun skal kalve. Deretter får ku og kalv tilbringe fem dager alene sammen. Dette er slik at de skal knytte sterke bånd til hverandre, før de begge slippes ut til flokken.

– Her går de sammen dag og natt i to måneder, sier Grøndahl.

Les også:

– Bruker livet sitt for oss

– Kan dere fortsatt produsere melk selv om kalven får drikke av moren?

– Ja selvfølgelig, og kalven drikker ikke de 6-8 literne som er standard kalvefôring i Norge. Kalven drikker helt opp i 12 – 15 liter. Så sier mange at det blir dårlig økonomi ut av det. Da er svaret mitt: hvis du som forbruker veit at jeg må sultefore kalven for at du skal kjøpe billig melk, så tror jeg ikke du vil kjøpe melk i det hele tatt.

Ei melkeku produserer mellom 20 - 35 liter melk i døgnet. Hvor mye kalvene drikker når de får velge selv, kommer an på hvor gamle de er.

– Når kalven er nyfødt så drikker den kanskje 8 - 10 liter. Hvis melkeproduksjonen på kua er 20 liter, så har du 10 igjen til deg selv.

Senere drikker kalven kanskje 15 liter, om kua produserer 30 så har du 15 igjen. Dette varierer gjennom ukene til ku og kalv skilles.

Når kalvene har blitt to måneder gamle, skiller Grøndahl dem fra moren. Det er fordi de da drikker opp mot 20 liter om dagen, da blir det ikke så mye igjen. Grøndahl venner de til å drikke mindre mengder melk fra flaske og til spise mer grovfôr. Kua fortsetter å lage melk som kan selges i omtrent åtte måneder til.

– Kua og kalven bruker livet sitt for at vi skal drikke oss mette på melk og spise oss mette på kjøtt. Det handler om at vi som forbrukere må være villig til å betale det det koster å bruke et helt liv til vår tjeneste. Kanskje fortjener dyra å bli sett mer og kanskje fortjener de å få være mødre, sier Grøndahl.

Les også:

(Saken fortsetter under)

– Da vi begynte å la ku og kalv gå sammen så vi fantastiske scener fra virkelige liv, sier Grøndahl. Foto: Nyr
– Da vi begynte å la ku og kalv gå sammen så vi fantastiske scener fra virkelige liv, sier Grøndahl. Foto: Nyr

Vanskelig å få til overalt

Hans Arild Grøndahl har ikke noen port som styrer når kua og kalven kan være sammen. Men han tror at Smart Calf Care, som Julie Føske Johnsen forsker på, kan være et alternativ som er enklere å praktisere i noen driftsopplegg.

– Det er en variant. Det som er viktig at kalven og kua går sammen, at de får det sosiale og at kalven blir lært opp til å bli en fungerende i en flokk. Det er ikke sikkert at kalven behøver å amme mor, det kan delvis tilfredsstilles gjennom en automat.

Leif Jarle Asheim er forsker ved NIBIO og har deltatt i et forskningsprosjekt der de så på økonomien i det å ha kuer og kalver sammen.

Forskerne trakk, i studien som ble publisert i tidsskriftet Review of Agricultural, Food and Environmental Studies, en forsiktig konklusjon om at det kan være like god økonomi å ha kua og kalven sammen på grunn av bedre tilvekst hos kalvene og bedre dyrevelferd og helse hos dyrene. Men de poengterer at utvalget kan ha påvirket resultatene. De som hadde kuer og kalver sammen hadde ofte færre dyr.

Lønnsomheten kommer også an på hva slags melkekvote man har, sier Asheim.

– Det er et toprissystem for melkeproduksjon. Det du får solgt innenfor kvoten er ganske lønnsomt, men det du selger over kvoten kan du like gjerne gi til kalven, sier han.

Han sier at det å ha ku og kalv sammen kan gi fordeler, men at det mangler et godt opplegg som kan fungere i praksis for alle.

– I tradisjonelle båsfjøs der kua står fast så er det nok vanskelig å peke på noen gunstige løsninger. Jeg har tro på at man sikt skal finne en løsning som kan være både dyrevennlig og arbeidsmessig til å leve med. Det er jo en del arbeid med å fôre opp kalven, og om kua kunne ta en del av det arbeidet så vil det være en fordel.

Kravet om at alle kuer skal gå i løsdriftsfjøs er utsatt til 2034.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Irma Oskam, leder for Senter for husdyrsforsøk viser frem porten der mødre gå inn for å komme til kalvene. Etterpå kan hun gå ut igjen for å spise og hvile. Foto: Elise Kjørstad
Irma Oskam, leder for Senter for husdyrsforsøk viser frem porten der mødre gå inn for å komme til kalvene. Etterpå kan hun gå ut igjen for å spise og hvile. Foto: Elise Kjørstad

Vokser raskt

I fjøset på forsøksgården på Ås står den svarte kalven Ole og tisser med et drømmende blikk i ansiktet.

Moren hans står i kø for å komme inn i melkeroboten. Nå har nemlig Føske Johnsen gjort det slik at mødrene må melke seg før de går inn til kalvene.

Lille Ole vokser som bare det. På det meste har han lagt på seg 1,7 kilo daglig, i motsetning til 0,7 kilo som er det vanlige. Nå drikker han antagelig 15 liter melk om dagen.

– For at systemet skal lønne seg for bonden så må han eller hun få betalt mer per liter melk, eller få betalt i oksekalvene. Med den tilveksten her, så kan man tenke seg at disse vil bli attraktive oksekalver å fôre videre på, sier Føske Johnsen.

Les også:

Kan følge med på alt

Forskeren har alt hun trenger for å forske videre på systemet. Den første perioden er snart over og Ole, Dole og Doffen skal snart flytte inn hos de andre kalvene.

Denne første perioden var i hovedsak en test av teknologien for å se om alt fungerer som planlagt. Videre skal Føske Johnsen følge med på kuene og kalvenes adferd, måle matinntak, helsestatus og mer.

Kraftfôratomaten registrerer via øremerket hvilken kalv som spiser og akkurat hvor mye.

– Ser du hvor glad jeg blir? sier forskeren entusiastisk.

Hun har også tilgang til videoovervåking av bingen.

– I morges sto kuene utenfor og ventet på å komme inn. Da de slapp inn var det alle tre på en gang, og det var sleiking og diing og sleiking og diing i over en time.

– Noe av det vi ville se på er om kua er motivert for å besøke kalven sin. Det er vel noe vi kan svare på allerede nå. Hun er motivert og hun bruker utrolig mye tid på å sleike den kalven.

Det hender også hun titter innom videofeeden før hun legger seg, bare for å se hvordan det går.

– Da er det disco. De tre små springer i full fart.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Her har «gamlemor» kommet for å tilbringe tid med kalven sin. Foto: Elise Kjørstad
Her har «gamlemor» kommet for å tilbringe tid med kalven sin. Foto: Elise Kjørstad

I den tradisjonelle bingen

I en annen avdeling ved forsøksgården holdes kalver slik det vanligvis gjøres. I en boks med halm ligger en nyfødt kalv som er en dag gammel. Det er tiltatt i Norge å holde kalven i en slik såkalt kalvebinge i to måneder. Der er den alene og har bare nok plass til å snu seg.

Dette er ikke praksis ved forskningsgården. Innen en uke settes kalven i binge sammen med jevnaldrende. Fremover skal fire og fire nyfødte kalver isteden få være med mor og teste det nye systemet.

(Saken fortsetter under)

Det er tillatt å holde kalver i en slik binge til de er to måneder gamle. Foto: Elise Kjørstad
Det er tillatt å holde kalver i en slik binge til de er to måneder gamle. Foto: Elise Kjørstad

Irma Oskam og Julie Føske Johnsen er spente på resultatene. Så langt har forsøket fungert over forventning.

Det nye systemet krevde noe ombygging i fjøset. Men teknologien med såkalte smart-porter er ikke ny eller utilgjengelig.

– Dette med ku og kalv sammen har kommet som et skudd i det siste. Ikke bare i Norge men i Norden og ellers i Europa også. Det er mye fokus på det, også innad i næringa, sier Føske Johnsen.

Irma Oskam er glad for at Senter for husdyrforsøk er med som samarbeidspartner i prosjektet.

– Dyrevelferd er et viktig tema og noe vi har fokus på.

Smart Calf Care

Disse var med på å utarbeide ideen: NORSØK, Felleskjøpet, TINE, Maurstad Holding og Veterinærinstituttet. I etterkant har også Delaval og NMBU senter for husdyrforsøk blitt med i prosjektet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Les også:

Saken er opprinnelig publisert på forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:58 Nytt lovforslag kan kutte gebyrer med to milliarder21:51 Salvini håper på gjennombrudd for høyresiden i nøkkelvalg i Italia21:48 Go-Ahead like punktlig som Vy21:16 – Jeg føler meg velsignet. Hver femte barnesoldat som har opplevd det jeg har, har ikke greid seg21:15 Fastkjørt godstog frigjort på Saltfjellet20:47 Basketlegende Kobe Bryant (41) døde i helikopterstyrt20:43 Rekordmange har kjøpt sin første bolig20:24 Etterlengtet seier for Ødegaard og Sociedad20:01 Shrewsbury sjokkerte Liverpool, sikret seg omkamp på Anfield19:56 USAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter19:55 Håpet svinner for å finne flere overlevende etter jordskjelv i Tyrkia19:05 Spansk EM-jubel etter 22-20 over Kroatia18:43 Forsker vil at politikerne skal gjøre oss bedre på miljø18:20 Folkehelseinstituttet: Coronaviruset kan komme til Norge når som helst17:58 Solskjær etter cupopptur: – Alle ville at vi skulle mislykkes17:48 SAS tilbyr gratis ombooking av reiser til Kina17:38 Palestinere truer med å droppe Oslo II-avtalen17:02 Lindvik hoppet seg opp – Stoch vant på hjemmebane17:02 Mellom 15 og 20 personer isolert etter jordras i Trøndelag16:48 – Jeg tror alle her har vært gjennom en sorgprosess16:24 Auschwitz-fange: – Vi kan ikke la verden glemme15:57 Olsbu Røiseland og Tandrevold skjøt seg bort til slutt – Öberg vant15:54 Virusutbruddet øker i omfang15:47 Mot snøfri rekord i Oslo14:48 Suverene Riiber har VM-planen klar14:47 Lundby vant i Rasnov og tok tilbake verdenscupledelsen14:36 200 år siden oppdagelsen – forventer store konsekvenser for unikt kontinent14:05 Høyre-politikere i nord slår tilbake mot Oslo-vedtak13:44 Vinter-brennmaneter forundrer forskerne13:28 Klæbo i kjempeform stakk fra og vant på sprinten – Trippel norsk i Oberstdorf13:20 Appelkvist Stenseth på sisteplass som eneste norske i sprintfinalen13:11 Thingnes Bø nummer tre da Maillet vant12:35 Snøtrøbbel i nord – veier og togstrekninger stengt12:21 Høie avgjør sykehusstriden på Helgeland12:16 UD fraråder reiser til Hubei-provinsen i Kina11:58 Listhaug: – Føler at vi har sluppet ut av fengsel11:55 Lucas Braathen med sensasjonell fjerdeplass i Kitzbühel11:45 Dødstallet fortsetter å stige etter jordskjelv i Tyrkia11:30 Tore Bjørseth Berdal vant Marcialonga11:03 – Pappa, vet du hvem som amputerte deg?10:53 Sovende mann berget ut av brennende bil09:53 Kim Jong-uns tante viste seg fram offentlig for første gang på flere år09:29 Rødt har klart størst økning av nye medlemmer siden den borgerlige regjeringen tok over09:24 Stor spenning rundt mulig Giske-comeback09:05 At samene i «Frost» ikke hadde mørk hud ble for mye for amerikanerne08:42 Fjelloverganger stengt i nord på grunn av uvær08:08 Kun 12 prosent tror Trump ryker: – Han var egentlig aldri truet08:05 Politiet kritiserer nettgiganter for treg respons i nettovergrep-saker07:30 Sundby-maskineriet er friskmeldt: – Det er noe dritt å se ski på TV07:02 Dødstallet stiger etter virusutbruddet i Kina06:54 Mann pågrepet etter å ha skutt med hagle i Steinkjer06:13 Mons Røisland tok sølv i X Games: – Jeg har ikke ord06:02 Operaen i Paris åpnet etter uker med streik06:00 Dette skjer i dag05:39 Dette skjedde i natt05:34 Godstog har kjørt seg fast – Nordlandsbanen stengt05:05 Bilbao-spiss hetset i kampen mot Espanyol04:35 Treåring til sykehus etter brann i bolig i Moss04:35 Iran avviser ikke videre forhandlinger med USA04:04 Morales ber om et fritt og rettferdig valg03:30 Hareide åpner for å bli statsråd også etter neste års valg02:39 Mann skadd i snøscooterulykke i Fyresdal02:16 FN: Flere land har brutt Libyas våpenembargo01:50 Brexit-minnemynt lanseres – denne gang med rett dato01:13 Vellykket jomfrutur for Boeings nye langdistansefly01:12 Rekordmange statsråder har vært innom Solberg-regjeringen23:55 Minst 30 døde i uvær i Brasil22:22 15 år gammel gutt kjørte av veien - fare for at den havner i vannet22:06 Ocean Viking har plukket opp over 220 migranter fra Middelhavet21:51 Uroen i Hongkong kan gå hardt ut over den psykiske helsa til innbyggerne20:56 Sierra Leones krigsofre: – Sviktet av alle20:33 Astronauter bakte småkaker på romstasjonen20:07 Norge sikret historisk EM-medalje med knusende seier20:01 Politiet leter etter person etter slagsmål i Oslo sentrum19:44 Tallet på jordskjelvofre stiger i Tyrkia - minst 29 døde19:09 Carlsen: – Jeg trenger en pause nå18:52 Journalist utskjelt av USAs utenriksminister18:19 Reineiere tror genetisk viktig ulv har tatt rein17:33 Trumps forsvarere til motangrep mot Demokratene16:33 Kina hastebygger virussykehus i kampen mot coronaviruset16:25 Tandrevold sikret norsk 2.-plass på mixedstafetten i Pokljuka16:16 Hareide vil ikke være noen rød klut16:09 Mente Raja var for fersk for tyngre oppgaver16:06 Erna Solberg: Kallmyr visste om dilemmaene rundt antatt syk Syria-gutt15:53 «Klimalekkasje» er en norsk og internasjonal hodepine15:47 Oslo Høyre har vedtatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja15:09 Syk Eckhoff reiser hjem fra Pokljuka14:31 Norsk kollaps på parstafetten – Frankrike vant overlegent14:28 Rein Alexander ble dumpet, men kom inn på skolen som avviste eksen13:29 Røthe etterlyser råskap i kampen mot Bolsjunov13:27 Politiet undersøker likfunn utenfor Landskrona i Sverige13:10 Torp: Mann gikk berserk på fly – var amper allerede ved innsjekk i Spania11:45 Haaland etter drømmestarten: – Helt fantastisk11:39 Ropstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen10:52 Varsler stor snøskredfare10:44 Johaug og Østberg sikret dobbelt norsk i Oberstdorf09:57 Distriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang09:52 Solberg: Hatet er blitt mer intenst08:17 Nordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38 Listhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd
Siste nytt
21:58PengerNytt lovforslag kan kutte gebyrer med to milliarder21:51VerdenSalvini håper på gjennombrudd for høyresiden i nøkkelvalg i Italia21:48NorgeGo-Ahead like punktlig som Vy21:16Helse og livsstil– Jeg føler meg velsignet. Hver femte barnesoldat som har opplevd det jeg har, har ikke greid seg21:15NorgeFastkjørt godstog frigjort på Saltfjellet20:47VerdenBasketlegende Kobe Bryant (41) døde i helikopterstyrt20:43PengerRekordmange har kjøpt sin første bolig20:24SportEtterlengtet seier for Ødegaard og Sociedad20:01SportShrewsbury sjokkerte Liverpool, sikret seg omkamp på Anfield19:56VerdenUSAs ambassade i Bagdad truffet av tre raketter19:55VerdenHåpet svinner for å finne flere overlevende etter jordskjelv i Tyrkia19:05SportSpansk EM-jubel etter 22-20 over Kroatia18:43Helse og livsstilForsker vil at politikerne skal gjøre oss bedre på miljø18:20NorgeFolkehelseinstituttet: Coronaviruset kan komme til Norge når som helst17:58SportSolskjær etter cupopptur: – Alle ville at vi skulle mislykkes17:48ReiseSAS tilbyr gratis ombooking av reiser til Kina17:38VerdenPalestinere truer med å droppe Oslo II-avtalen17:02SportLindvik hoppet seg opp – Stoch vant på hjemmebane17:02NorgeMellom 15 og 20 personer isolert etter jordras i Trøndelag16:48Norge– Jeg tror alle her har vært gjennom en sorgprosess16:24VerdenAuschwitz-fange: – Vi kan ikke la verden glemme15:57SportOlsbu Røiseland og Tandrevold skjøt seg bort til slutt – Öberg vant15:54VerdenVirusutbruddet øker i omfang15:47NorgeMot snøfri rekord i Oslo14:48SportSuverene Riiber har VM-planen klar14:47SportLundby vant i Rasnov og tok tilbake verdenscupledelsen14:36Helse og livsstil200 år siden oppdagelsen – forventer store konsekvenser for unikt kontinent14:05PolitikkHøyre-politikere i nord slår tilbake mot Oslo-vedtak13:44NorgeVinter-brennmaneter forundrer forskerne13:28SportKlæbo i kjempeform stakk fra og vant på sprinten – Trippel norsk i Oberstdorf13:20SportAppelkvist Stenseth på sisteplass som eneste norske i sprintfinalen13:11SportThingnes Bø nummer tre da Maillet vant12:35NorgeSnøtrøbbel i nord – veier og togstrekninger stengt12:21NorgeHøie avgjør sykehusstriden på Helgeland12:16ReiseUD fraråder reiser til Hubei-provinsen i Kina11:58PolitikkListhaug: – Føler at vi har sluppet ut av fengsel11:55SportLucas Braathen med sensasjonell fjerdeplass i Kitzbühel11:45VerdenDødstallet fortsetter å stige etter jordskjelv i Tyrkia11:30SportTore Bjørseth Berdal vant Marcialonga11:03Verden– Pappa, vet du hvem som amputerte deg?10:53NorgeSovende mann berget ut av brennende bil09:53VerdenKim Jong-uns tante viste seg fram offentlig for første gang på flere år09:29PolitikkRødt har klart størst økning av nye medlemmer siden den borgerlige regjeringen tok over09:24NorgeStor spenning rundt mulig Giske-comeback09:05KulturAt samene i «Frost» ikke hadde mørk hud ble for mye for amerikanerne08:42NorgeFjelloverganger stengt i nord på grunn av uvær08:08VerdenKun 12 prosent tror Trump ryker: – Han var egentlig aldri truet08:05NorgePolitiet kritiserer nettgiganter for treg respons i nettovergrep-saker07:30SportSundby-maskineriet er friskmeldt: – Det er noe dritt å se ski på TV07:02VerdenDødstallet stiger etter virusutbruddet i Kina06:54NorgeMann pågrepet etter å ha skutt med hagle i Steinkjer06:13SportMons Røisland tok sølv i X Games: – Jeg har ikke ord06:02VerdenOperaen i Paris åpnet etter uker med streik06:00NorgeDette skjer i dag05:39NorgeDette skjedde i natt05:34NorgeGodstog har kjørt seg fast – Nordlandsbanen stengt05:05SportBilbao-spiss hetset i kampen mot Espanyol04:35NorgeTreåring til sykehus etter brann i bolig i Moss04:35VerdenIran avviser ikke videre forhandlinger med USA04:04VerdenMorales ber om et fritt og rettferdig valg03:30NorgeHareide åpner for å bli statsråd også etter neste års valg02:39NorgeMann skadd i snøscooterulykke i Fyresdal02:16VerdenFN: Flere land har brutt Libyas våpenembargo01:50VerdenBrexit-minnemynt lanseres – denne gang med rett dato01:13ReiseVellykket jomfrutur for Boeings nye langdistansefly01:12NorgeRekordmange statsråder har vært innom Solberg-regjeringen23:55VerdenMinst 30 døde i uvær i Brasil22:22Norge15 år gammel gutt kjørte av veien - fare for at den havner i vannet22:06VerdenOcean Viking har plukket opp over 220 migranter fra Middelhavet21:51Helse og livsstilUroen i Hongkong kan gå hardt ut over den psykiske helsa til innbyggerne20:56VerdenSierra Leones krigsofre: – Sviktet av alle20:33VerdenAstronauter bakte småkaker på romstasjonen20:07SportNorge sikret historisk EM-medalje med knusende seier20:01NorgePolitiet leter etter person etter slagsmål i Oslo sentrum19:44VerdenTallet på jordskjelvofre stiger i Tyrkia - minst 29 døde19:09SportCarlsen: – Jeg trenger en pause nå18:52VerdenJournalist utskjelt av USAs utenriksminister18:19NorgeReineiere tror genetisk viktig ulv har tatt rein17:33VerdenTrumps forsvarere til motangrep mot Demokratene16:33VerdenKina hastebygger virussykehus i kampen mot coronaviruset16:25SportTandrevold sikret norsk 2.-plass på mixedstafetten i Pokljuka16:16PolitikkHareide vil ikke være noen rød klut16:09PolitikkMente Raja var for fersk for tyngre oppgaver16:06PolitikkErna Solberg: Kallmyr visste om dilemmaene rundt antatt syk Syria-gutt15:53Politikk«Klimalekkasje» er en norsk og internasjonal hodepine15:47PolitikkOslo Høyre har vedtatt vern av Lofoten, Vesterålen og Senja15:09SportSyk Eckhoff reiser hjem fra Pokljuka14:31SportNorsk kollaps på parstafetten – Frankrike vant overlegent14:28KulturRein Alexander ble dumpet, men kom inn på skolen som avviste eksen13:29SportRøthe etterlyser råskap i kampen mot Bolsjunov13:27VerdenPolitiet undersøker likfunn utenfor Landskrona i Sverige13:10NorgeTorp: Mann gikk berserk på fly – var amper allerede ved innsjekk i Spania11:45SportHaaland etter drømmestarten: – Helt fantastisk11:39PolitikkRopstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen10:52NorgeVarsler stor snøskredfare10:44SportJohaug og Østberg sikret dobbelt norsk i Oberstdorf09:57PolitikkDistriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang09:52NorgeSolberg: Hatet er blitt mer intenst08:17VerdenNordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38NorgeListhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd
Populært