SpørreundersøkelseStort flertall vil at «de fleste» må ha førstegangstjeneste

55 prosent svarer ja på spørsmål om de fleste ungdommer skal gjennomgå rekruttskole og førstegangstjeneste. Flertallet er størst blant eldre menn.
55 prosent svarer ja på spørsmål om de fleste ungdommer skal gjennomgå rekruttskole og førstegangstjeneste. Flertallet er størst blant eldre menn. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hver fjerde sier nei, men hele 55 prosent vil at flertallet gjennomfører en førstegangstjeneste, viser en ny meningsmåling for ABC Nyheter. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er et tydelig flertall i befolkningen som savner tiden da de fleste måtte gjennomføre en førstegangstjeneste. Hele 55 prosent av de spurte i en fersk meningsmåling svarer ja på spørsmål om det skal gjeninnføres.

– Det bekrefter at det er en bred oppslutning om Forsvaret og en stor forsvarsvilje, sier Torbjørn Bongo som leder NOF. Foto: NOF
– Det bekrefter at det er en bred oppslutning om Forsvaret og en stor forsvarsvilje, sier Torbjørn Bongo som leder NOF. Foto: NOF

Verken Norges offisersforbund (NOF) eller Befalets fellesorganisasjon (BFO) er overrasket.

– Det bekrefter at det er en bred oppslutning om Forsvaret og en stor forsvarsvilje, sier Torbjørn Bongo som leder NOF. Også Jens B. Jahren som leder BFO er tilfreds med resultatet.

– Vi er enige i at flere bør gjennomføre en førstegangstjeneste, men Forsvaret har i dag ikke en struktur som kan ta hånd om «de fleste», påpeker Jahren overfor ABC Nyheter.

Flere enn Forsvaret trenger

Et normalt årskull består av rundt 60.000 ungdommer. I dag gjennomfører nesten 7500 av dem førstegangstjeneste. I sitt fagmilitære råd anbefaler Forsvarssjefen at man øker antallet til 15.800, så heller ikke han vil gå så langt som det er oppslutning om i befolkningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– I forsvarssjefens fagmilitære råd er det utelukkende fagmilitære behov som gir antallet vernepliktige. Alle de fire alternative ambisjonene i rådet innebærer en økning i antallet vernepliktige i forskjellig grad, mellom 3500 og 6800 i tillegg til dagens antall, presiserer Forsvarssjefens talsmann, oberstløytnant Frank Sølvsberg.

Bongo påpeker at Forsvarets behov ligger under 20.000. Han mener likevel at det bør vurderes å innkalle mer enn en tredjedel av et årskull, og at man kan vurdere en kortere type førstegangstjeneste for disse 10-20.000 ekstra.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Man kan så tenke seg at disse går inn i Heimevernet eller andre deler av beredskapsstrukteren som Sivilforsvaret, Røde kors eller som vaktmannskaper for politiet, sier NOF-lederen.

Eldre menn mest positive

Blant de spurte er det flest menn som er positive – 60 prosent mot 50 blant kvinnene – til at «de fleste» må gjennomgå en førstegnagstjeneste. I de eldste aldersgruppene (50-59 og over 60 år) sier 62-65 prosent ja. Geografisk er det størst oppslutning om verneplikt for «de fleste» i Nord-Norge. Her er 64 prosent positive.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De eldre sammenligner nok med seg selv og sin egen militære oppvekst, sier BFO-leder Jahren. Han påpeker også at folk lengst nord i landet kjenner trusselbildet bedre enn de sørpå.

– De eldre sammenligner nok med seg selv og sin egen militære oppvekst, sier BFO-leder Jens B. Jahren. Foto: BFO
– De eldre sammenligner nok med seg selv og sin egen militære oppvekst, sier BFO-leder Jens B. Jahren. Foto: BFO

Også NOF-lederen er inne på det samme, men han avviser at det er snakk om nostalgi:

– Det handler om gjenkjennbarhet og ikke bare nostalgi. De har opplevd det som en positiv opplevelse, samtidig som de over 60 ser samfunnsnytten. De sitter ikke bare og mimrer, sier Torbjørn Bongo.

Han trekker også fram at Forsvarets tilstedeværelse er mer tydelig i Nord-Norge enn i resten av landet, og mener det også preger synet på verneplikten.

Dette var spørsmålet som 1021 personer svarte på: «En rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) fastslår at Norge mangler forsvarsevne ved et eventuelt angrep fra Russland. Bør Norge gjeninnføre verneplikten som den var, slik at de fleste må gjennomføre førstegangstjeneste?»

(I den opprinnelige versjonen av denne saken het det at Forsvarssjefen anbefaler at man øker antallet som gjennomfører førstegangstjeneste til «opp mot 20.000». Det riktige og presise tallet er 15.800. Dette er nå rettet).