ABC Nyheter frikjent av PFU i omsorgssak

Pressens faglige utvalg (PFU) behandlet onsdag klagen på to artikler produsert og publisert av ABC Nyheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ABC Nyheter gjengir her PFUs uttalelse i sin helhet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler publisert i ABC Nyheter. Artiklene handlet om en dansk statsborger som hadde fått omsorgsretten for et barn han har med en norsk kvinne. Kvinnen anket.

I påvente av anken fikk ikke mannen forlate Norge med barnet. Den første artikkelen omtalte selve dommen, og det ble rettet kritikk mot barnevernet. Den andre artikkelen omhandlet kritikk mot regelverket, idet mannen ufrivillig måtte være i Norge og de økonomiske konsekvenser det fikk for ham.

Klager er barnets mor. Hun mener journalisten i ABC Nyheter er venn med den omtalte mannen, og at det har foregått en byttehandel; journalisten får informasjon om det kriminelle miljøet i Norge, mot at journalisten lenker til bloggen og omtaler mannens forening i artiklene. Den danske mannen deler artiklene i sosiale medier, og klager mener hun, og barnet, blir identifisert.

Videre reageres det på kildebruken, at ABC Nyheter har tatt danskens ord og synsvinkel som «sannhet». Det vises til at saken er anket, noe journalisten var klar over.

ABC Nyheter avviser klagen, og skriver at det aldri har vært noe annet enn et normalt kildeforhold mellom journalisten og den omtalte dansken. Det journalistiske oppdraget ble gitt journalisten av ledelsen i ABC Nyheter. ABC Nyheter viser også til at ingen av artiklene lenker til mannens blogg eller nevner noen forening. Hva intervjuobjekter eventuelt deler av artikler i sine fora, ligger utenfor ABC Nyheters kontroll. ABC Nyheter viser også til at de, på bakgrunn av artiklene, har gjort ulike former for søk, og kan ikke se at klager, eller barnet, er

identifisert. ABC Nyheter peker på dokumentene i saken, til intervjuer med åpne kilder, og anonymiseringen av mannen. ABC Nyheter mener artiklene har en systemkritisk tilnærming.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at saken i seg selv er vanskelig for berørte, og at medieomtalen blir en ekstra påkjenning. Samtidig har mediene et ansvar for å opplyse befolkningen om hva som skjer i domstolene, og hvilke konsekvenser avgjørelser kan få for berørte. Det er måten en sak omtales på som blir avgjørende for den presseetiske vurderingen.

Når barn er involvert, skjerpes kravene til varsomhet, jf. Vær Varsom- plakaten (VVP) 4.8.

I det påklagede tilfellet benyttes tingrettsdommen som et utgangspunkt for å sette søkelys på ordninger mellom ulike land, både barnevernet og regelverket blir kritisert. Klager reagerer på artiklenes ensidighet, men slik utvalget ser det, når det foreligger en dom i saken, er det naturlig å referere til den. En dom vil av tapende part mange ganger oppleves «feil». Det er imidlertid viktig at det opplyses at dommen ikke er rettskraftig, noe utvalget ser at ABC Nyheter har gjort, jf. 4.5 i VVP.

Utvalget kan ut ifra tilsvarsrunden ikke se at det er dokumentert at avisen har opptrådt i strid med kravene til integritet og uavhengighet. Hvordan artikler deles og kommenteres i ulike fora på nettet, ligger utenfor ABC Nyheters kontroll, og utenfor det PFU er satt til å vurdere.

Det avgjørende for PFU, spesielt med tanke på barnet, er at barnets identitet ikke røpes, jf. VVP 4.8. Utvalget mener det ikke gis opplysninger i artiklene som identifiserer hvem saken gjelder. Når det gjelder bildebruken, er barnet godt anonymisert. For en nærere krets kan bildet gi en gjenkjennelse av far, men slik utvalget ser det, er dette presseetisk akseptabelt. Bildet inneholder ikke klare identifikasjonstegn som vil gjøre barnet kjent utover den krets som fra før av må kunne antas å kjenne til saken. Utvalget mener ABC Nyheter har tatt nødvendige hensyn.

ABC Nyheter har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 23. oktober 2019

Anne Weider Aasen,

Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,

Øystein Stray Spetalen, Marit Breivik, Kristin Taraldsrud Hoff

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden